Mădălin Voicu şi Nicolae Păun, la un pas de "Beciul Domnesc". Şefa DNA cere ridicarea imunităţii

Pe lista cu înalţi demnitari intraţi în colimatorul procurorilor DNA se adaugă alte două nume grele din Parlamentul României - Mădălin Voicu şi Nicolae Păun.
Mădălin Voicu
Mădălin Voicu (Epoch Times România)

Şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, a trimis Parchetului de pe lângă Înalta Curte referatul cauzei în vederea sesizării ministrului Justiţiei, Raluca Prună, care la rândul său trebuie să solicite preşedintelui Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, încuviinţarea reţinerii şi a arestării preventive a deputaţilor Mădălin Voicu şi Nicolae Păun.

Nicolae Păun, care deţine şi calitatea de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, este acuzat de:

- folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,

- schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene,

- deturnare de fonduri,

- spălare a banilor,

- efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,

- cumpărare de influenţă,

- influenţare a declaraţiilor, toate în formă continuată;

Mădălin Voicu este suspectat, la rândul său, de comiterea infracţiunilor de:

- trafic de influenţă

- fals în declaraţii

- spălare a banilor, toate în formă continuată.

Procurorii îşi prezintă cazul

1. La iniţiativa Asociaţiei Partida Romilor "Pro Europa", al cărei preşedinte este deputatul Nicolae Păun, a fost realizat, în toate judeţele României, în perioada 2010 - 2013, proiectul "Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi", cu finanţare din fonduri europene.

Prin implementarea proiectului se urmăreau mai multe aspecte, printre care crearea a 200 de noi locuri de muncă şi implicarea, în iniţiative de antreprenoriat social, a unui număr de peste 3.000 de persoane provenite din grupuri defavorizate. Prin cererea de finanţare s-a stabilit că grupul ţintă va beneficia de servicii şi activităţi care să conducă la creşterea capacităţii de a participa pe piaţa muncii, la creşterea motivaţiei de a deveni persoane active, la creşterea gradului de informare.

Din probele administrate a reieşit că grupul ţintă (reprezentând un număr de 3.296 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile) a fost constituit în baza unor formulare întocmite prin înscrierea unor date nereale privind participanţii, aceştia din urmă neavând cunoştinţă despre faptul că au făcut parte din grupul ţintă.

Totodată, în momentul semnării contractului, deputatul Păun Nicolae a impus fiecărui angajat din cadrul proiectului ca, din salariul primit, să vireze 5% sub formă de donaţie organizaţiei Asociaţia Partida Romilor "Pro Europa" Astfel, în contul deţinut de Asociaţia Partida Romilor "Pro – Europa", în perioada 27.09.2010 – 19.12.2013 au fost efectuate donaţii în sumă totală de 428.307,11 lei.

Din probele administrate a reieşit că obiectivele proiectului nu au fost realizate; că majoritatea banilor destinaţi proiectului (77%) au fost folosiţi pentru plata salariilor angajaţilor proiectului, costurile cu personalul angrenat în implementarea proiectului au fost supraevaluate, la cursurile de pregătire organizate la două hoteluri din Sinaia au participat doar 163 de persoane existente în Registrul grupului ţintă format din 3.296 persoane.

A rezultat că sumele acordate proiectului "Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi" ca finanţare sunt neeligibile în integralitatea lor, astfel că s-a creat un prejudiciu în suma totală de 12.384.208,72 lei (10.892.425,43 lei reprezentând fonduri europene şi 1.491.783,29 lei de la bugetul de stat), având în vedere operaţiunile ilicite derulate de conducerea Asociaţiei Partida Romilor şi de către managementul proiectului.

2. Tot prin Asociaţia Partida Romilor Pro Europa, în perioada 2010 – 2013, s-a derulat şi proiectul cu finanţare intitulat "Acces pe piaţa muncii – O şansă pentru tine", cu finanţare din fonduri europene.

Obiectivul general al proiectului a constat în sprijin pentru integrarea socio-profesională şi accesul la o calificare relevantă pe piaţa muncii pentru şomerii tineri, de lungă durată şi persoane inactive, cu focalizare pe cei de etnie romă, din 9 judeţe ale ţării (Alba, Bacău, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Mureş şi Vaslui). Programele de formare de care urmau a beneficia cei din grupul ţintă au fost: lucrător în construcţii, lucrător în izolaţii, zidar, pietrar, tencuitor, barman, bucătar, chelner, lucrător în comerţ, frizer, manichiurist, pedichiurist.

Au fost selectate peste 3.000 de persoane care au fost îndrumate să parcurgă programe de calificare profesională, respectiv tineri cu vârsta între 15-24 de ani, şomeri de lungă durată, şomeri tineri şi persoane inactive.

A rezultat ca unii dintre participanţi au urmat câteva ore de curs şi la final au primit un certificat de absolvire, precum şi sume de bani între 300 şi 600 de lei, în timp ce alte persoane, deşi s-au înscris la cursuri, nu au participat la niciun curs, dar au primit sume de bani între 300 şi 600 de lei sau nu au primit deloc.

Solicitarea la plata a acestor subvenţii, prin cererile de rambursare, este nejustificată, iar documentele ataşate în acest nu pot justifica modul de cheltuire a banilor.

Din probele administrate a reieşit că proiectul a fost lipsit de finalitate, cursurile s-au derulat haotic, insuficient, fără a se urmări instruirea temeinică a cursanţilor şi fără a se parcurge într-un mod relevant cele 360 de ore prevăzute de contractele de pregătire profesională, astfel că s-au irosit în mod nejustificat resursele financiare atrase din Fondului Social European şi din bugetul de stat, iar sumele acordate ca finanţare sunt neeligibile în integralitatea lor.

A fost creat un prejudiciu în sumă totală de 14.866.500 lei (13.327.971 lei din bugetul Fondului Social European şi 1.538.529 lei din bugetul naţional).

Cu referire la ambele proiecte, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, Păun Nicolae a obţinut pe nedrept fonduri europene aferente celor două proiecte, în sensul în care:

  • a determinat stabilirea grupurilor ţintă cu persoane fictive, în baza întocmirii unor documente ce nu corespund realităţii.
  • i-a determinat pe angajaţii din cadrul celor două proiecte să plătească un procentaj din salariul pe care îl încasau către Asociaţia Partida Romilor "Pro Europa", cu titlu de donaţie. Donaţiile astfel strânse, în mod nelegal, de asociaţie, totalizează 1.364.098,11 lei (428.307,11 lei aferente proiectului "Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi" şi 935.791 lei aferente proiectului "Acces pe piaţa muncii – O şansă pentru tine").
  • a întocmit şi a semnat cererile de plată aferente celor două proiecte, pe baza de documente justificative ce nu corespund realităţii, având ca urmare prejudicierea bugetului comunităţilor europene cu suma totală de 24.220.396,43 lei şi bugetul de stat cu suma totală de 3.030.312 lei, reprezentând partea de cofinanţare.

Sumele de bani alocate de la bugetul de stat au fost obţinute pe nedrept, prin prezentarea, ca documente justificative, a unor convenţii civile încheiate în mod fictiv de Asociaţia Partida Romilor. În vederea disimulării şi ascunderii activităţii ilegale săvârşite în calitate de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor "Pro Europa" în contextul deturnării fondurilor alocate de la bugetul de stat, începând cu luna ianuarie 2015, Păun Nicolae, folosindu-se de calitatea de deputat al Parlamentului României – Camera Deputaţilor, a făcut demersuri pentru promovarea unui proiect de lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice. De asemenea, Păun Nicolae a făcut demersuri astfel încât ANAF să nu încaseze sumele aferente deciziilor de impunere emise către persoanele angajate în mod fictiv, în cadrul Partidei Romilor Pro Europa. Aceasta, în condiţiile în care, persoanele (cetăţenii de etnie romă care au fost incluşi în mod fictiv în proiectele şi acţiunile Asociaţiei Partida Romilor "Pro Europa") au primit decizii de plata din partea instituţiilor statului;

  • a creat circuite financiare, disimulând sumele de bani obţinute din donaţii, în scopul de a da o aparenţa legală cheltuielilor din cadrul celor două proiecte;
  • a efectuat, prin persoane interpuse, în numele unei societăţi comerciale, tranzacţii cu terenuri achiziţionate la preţuri subevaluate, pentru a-şi însuşi sumele de bani rezultate şi pentru a disimula originea infracţională;
  • a condus în fapt activitatea aceiaşi societăţi comerciale (inclusiv prin reprezentarea societăţii), în sensul că a intermediat şi a înlesnit obţinerea de credite bancare pentru societate, a întocmit acte financiare şi contabile justificative în contextul unor controale ale organelor fiscale;

În perioada 2011-2015, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, Păun Nicolae a plătit, lunar, sume de bani fixe în cuantum total de 217.300 lei, deputatului Mădălin Voicu şi a asigurat un salariu unei persoane din familia acestuia acestuia (fără nicio contraprestaţie), în cadrul unuia din proiectele derulate de Asociaţia Partida Romilor. Aceste foloase au fost oferite pentru ca deputatul Mădălin Voicu să intervină la funcţionari şi demnitari, intervenţii concretizate în contextul validării proiectelor cu finanţare europeană, în contextul promovării unui proiect de lege privind amnistia contribuţiei de asigurări de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice şi în legătură cu neîncasarea, de către ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise către persoanele angajate, în mod fictiv, în cadrul Partidei Romilor Pro Europa.

În perioada octombrie 2015 – decembrie 2015, suspectul Păun Nicolae, aflându-se în posesia listelor cu martori citaţi de DNA, respectiv fiind încunoştinţat despre aceste aspecte, a determinat mai multe persoane, prin corupere, în mod direct, sau prin intermediari, să nu dea declaraţii sau să dea declaraţii mincinoase în faţa organelor de urmărire penală cu privire la activitatea derulată în cadrul Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, în contextul derulării celor două proiecte cu finanţare europeană menţionate mai sus.

În perioada 2011-2015, cu intenţie, suspectul Mădălin Voicu, în exercitarea obligaţiilor ce derivă din calitatea de deputat, a depus declaraţii de avere la Camera Deputaţilor, fără a declara sumele de bani obţinute de la Asociaţia Partida Romilor "Pro Europa", totalizând 300.682 lei – venit brut şi 217.300 lei venit net. Banii respectivi fuseseră primiţi de la Păun Nicolae, prin intermediul Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, cu justificarea "plăţi drepturi de autor" în perioada 2011-2015. Aceşti bani proveneau din fondurile alocate derulării proiectelor europene despre care Mădălin Voicu ştia că sunt deturnaţi, având în vedere că o persoană din familia sa fusese angajată în cadrul proiectului "Acces pe piaţa muncii – O şansă pentru tine" şi remunerată cu suma totală de 194.241 lei.