Lista Regilor Sumerieni, tăbliţele antice care vorbesc despre Potop şi Regi-zei care domneau extrem de mult

Lista Regelui Sumerian
Lista Regelui Sumerian (wikimedia commons)

Printre multele artefacte incredibile descoperite în Irak pe teritoriul vechilor oraşe sumeriene, s-a găsit un obiect deosebit, un manuscris numit "Lista Regilor Sumerieni", ce conţine informaţii preţioase din perioadele străvechi şi fascinante, care rămân încă dificil de desluşit, conform Ancient Origins.

Lista este un manuscris antic înregistrat în limba sumeriană, care prezintă regii Sumerului şi pe cei ai dinastiilor învecinate, cât şi durata domniei lor şi locaţiile ”oficiale” ale reşedinţelor regale. Dar ceea ce face acest artefact atât de unic este faptul că lista amestecă conducătorii aparent mitici care au domnit înaintea Marelui Potop, cu regii certificaţi de Istorie.

Primul fragment al acestui text, o tăbliţă veche de 4.000 de ani scrisă în alfabetul cuneiform, a fost descoperită la începutul anilor 1900 de către istoricul german-american Hermann Hilprecht la site-ul antic din Nippur. De la descoperirea făcută de Hilprecht, cel puţin alte 18 exemplare ale listei regilor au fost descoperite, majoritatea dintre ele datând din a doua jumătate a dinastiei Isin (circa 2017- 1794 î.Cr.). Chiar dacă niciunul din aceste documente nu este identic cu celelalte, există destul de multe informaţii comune în toate tăbliţele listei pentru a deduce cu certitudine că toate provin dintr-o sursă unică a istoriei sumeriene.

Dintre toate exemplarele Listei Regilor Sumerieni, tăbliţa cunoscută sub numele de "prisma Weld-Blundell" din colecţia Muzeului Ashmolean este cea mai extinsă versiune cât şi cea mai completă copie a Listei Regelui. Prisma, înaltă de 20 de centimetri, conţine patru faţete cu două coloane pe fiecare parte şi prezintă conducătorii din perioada antediluviană (t.r.- înainte de Marele Potop) a dinastiilor până la cel de-al 14-lea conducător al dinastiei Isin (circa 1763-1753 î.Cr.).

Lista are o valoare imensă deoarece descrie tradiţii foarte vechi şi oferă un cadru cronologic important în raport cu diferitele perioade ale dinastiilor sumeriene, iar câteva liste prezintă paralele remarcabile cu faptele prezentate în Geneză.

Civilizaţia antică a Sumerului

Sumer (uneori denumită Sumeria), este locul în care ar fi apărut prima civilizaţie cunoscută şi este localizată în partea cea mai sudică a Mesopotamiei, între râurile Tigru şi Eufrat, în zona care a devenit mai târziu Babilon. Acum se află în sudul Irakului, de la Bagdad până la Golful Persic.

Până în mileniul trei î.Cr., Sumerul avea cel puţin 12 oraşe-stat diferite: Kish, Erech, Ur, Sippar, Akshak, Larak, Nippur, Adab, Umma, Lagash, Bad-tibira, şi Larsa.

Fiecare din aceste state deţinea un oraş cu ziduri, pământuri şi sate înconjurătoare, şi fiecare avea propria divinitate, al cărei templu era clădirea centrală a oraşului. La început, puterea politică aparţinea cetăţenilor, dar, în timp ce rivalitatea dintre oraşele-stat creştea, fiecare a adoptat instituţia regalităţii.

Lista Regelui Sumerian arată că înainte de Marele Potop a domnit opt regi. După Potop, diferite oraşe-stat şi dinastiile lor de regi au obţinut putere temporară asupra celorlalţi.

Trecutul mitic al Sumerului. Domnii incredibil de lungi.

Lista Regilor Sumerieni începe chiar cu originea regalităţii, considerată o instituţie divină: ”regalitatea a coborât din paradis”. În listă, se arată că regii primelor dinastii au domnit perioade fantastic de lungi:

"După ce regalitatea a coborât din paradis, tronul era în Eridug. În Eridug, Alulim a devenit rege; acesta a domnit 28.800 de ani. Alaljar a domnit 36.000 de ani. Doi regi au domnit timp de 64.800 de ani".

Unii dintre conducătorii menţionaţi în prima parte a listei, precum Etana, Lugal-banda şi Gilgamesh, sunt figuri mitice sau legendare a căror fapte eroice au reprezentat subiectul principal al unei serii de compoziţii narative babiloniene şi sumeriene.

Prima listă numeşte opt regi ce au domnit o perioadă totală de 241.200 de ani, din momentul când regalitatea ”a coborât din paradis” până în perioada când ”Potopul” a curăţat pământul. După ”Potop”, se arată în listă că ”regalitatea a fost coborâtă din paradis” din nou.

Interpretarea domniilor lungi

Mandatele incredibil de lungi ale primilor regi a provocat mai multe interpretări diferite. La o extremă se află varianta respingerii complete a numerelor astronomic de mari ca fiind ”complet artificiale” cât şi viziunea că acestea nu merită să fie luate în considerare. La cealaltă extremă, se crede că numerele au o bază reală şi că primii regi sumerieni erau cu adevărat capabili să trăiască mult mai mult decât oamenii.

Asemănările cu Geneza

Unii istorici au atras atenţia asupra similarităţilor remarcabile precizate în Lista Regilor Sumerieni şi relatările din Geneză. De exemplu, Geneza vorbeşte despre un ”Mare Potop” şi de eforturile lui Noe de a salva toate speciile de animale de pe Pământ. În Lista Regilor Sumerieni, există o discuţie despre un mare potop: ”Inundaţia a măturat Pământul”.

Lista Regilor Sumerieni oferă o listă cu opt regi (unele versiuni au 10) care au domnit perioade lungi de timp, cuprinse între 18.600 şi 43.200 de ani, înainte de venirea potopului. Acest fapt este asemănător cu relatările din Geneza 5, unde sunt înregistrate generaţiile care au domnit de la Creaţie până la Potop. În mod interesant, din vremea lui Adam şi până în perioada lui Noe sunt tot opt generaţii, la fel ca cei opt regi din Lista Regelui Sumerian care au trăit de când ”au coborât din paradis” până la venirea Potopului.

După Potop, Lista Regilor precizează că domniile regilor s-au întins pe o perioadă mult mai scurtă de timp. Deci, Lista Regilor Sumerieni nu numai că documentează existenţa Marelui Potop dar descrie şi acelaşi tipar al longevităţii scadente găsit în Biblie – oamenii trăiau vieţi extrem de lungi înainte de Potop şi perioade de timp mult mai scurte după Potop.

După un secol de cercetare, Lista Regilor Sumerieni rămâne un mister fascinant. De ce ar amesteca sumerienii regii "mitologici" cu regii istorici actuali într-un singur document ? De ce există atât de multe similarităţi cu Geneza? De ce domneau regii antici perioade de mii de ani? Nu rămâne decât de sperat că viitorul va dezlega aceste enigme.