Firmele off-shore, interzise in bancile din Moldova

Proiectul de modificare a Legii instituţiilor financiare care prevede excluderea off-shore-urilor din acţionariatul băncilor, a fost votat de Parlament în lectură finală cu votul a 51 de deputaţi.

Potrivit proiectului de lege, acţionarii din zonele off-shore sunt obligaţi să îşi vândă acţiunile pe care le deţin în băncile moldoveneşti, în decurs de un an de la intrarea în vigoare a legii.

De asemenea, potenţialii achizitori nu vor fi în drept să dobândească o cotă substanţială de acţiuni sau să-şi majoreze cota de participare peste 20%, 33% sau 50% fără permisiunea scrisă a Băncii Naţionale. Pentru a primi permisiunea scrisă din partea BNM, potenţialii achizitori vor fi obligaţi să dezvăluie identitatea deţinătorilor direcţi sau indirecţi de acţiuni, precum şi cota acestora.

Dacă va considera necesar, BNM va coopera cu autorităţile de resort pentru a verifica autenticitatea documentelor prezentate de potenţialii achizitori. În cazul, în care Banca Naţională refuză eliberarea permisiunii achizitorilor, acestora le vor fi înstrăinate acţiunile aferente cotei substanţiale în termen de trei luni de la data achiziţiei.

Dacă înstrăinarea acţiunilor nu a avut loc în termenii stabiliţi, organul executiv al băncii dispune anularea acţiunilor respective şi emiterea unor noi acţiuni, care vor fi expuse pentru vânzare la bursa de valori, urmând ca suma încasată să fie transferată fostului deţinător.

Banca Naţională va pune în aplicare legea adoptată în termen de şase luni de la data intrării ei în vigoare.

Tărăgănarea procesului de adoptare a legii, a intrat în vizorul FMI aflată într-o misiune de evaluarea a Programului de finanţare al FMI care a recomandat autorităţilor urgentarea procesului de adoptare.