Federaţia Editorilor din România cere anularea licitaţiei pentru manualele claselor I-a şi a II-a

Început de an şcolar la liceul Jean Monnet din Bucureşti
Început de an şcolar la liceul Jean Monnet din Bucureşti (Epoch Times România)

Federaţia Editorilor din România (FER) cere anularea licitaţiei pentru manualele claselor I şi a II-a, reclamând că rezultatele sunt viciate de "evaluarea inadecvată şi eronată." Editorii solicită, de asemenea, "asumarea răspunderii de către cei vinovaţi", demisia directorului CNEE (Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare) şi a ministrului Educaţiei.

FER acuză că la licitaţia ai cărei mari câştigători au fost CD PRESS SRL şi SIVECO, firmă crescută din afaceri cu statul, au fost utilizate criterii eliminatori inexistente în caietul de sarcini, că au fost tolerate preţuri de dumping şi că doi dintre câştigători au fost calificaţi eronat, în urma unor greşeli de calcul.

Reamintim că, potrivit Mediafax, procesul de achiziţie a manualelor şcolare noi pentru clasele I şi a II-a, destinate anului şcolar 2014-2015, a fost lansat pe 8 martie de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).

Pe 30 aprilie, Federaţia Editorilor din România şi SC Grand Media Print SRL au depus la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) contestaţii vizând documentaţia privind procedura de atribuire a manualelor realizată de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare din cadrul ministerului.

Contestaţiile au fost respinse, decizia CNSC fiind contestată de Federaţia Editorilor din România şi SC Grand Media Print SRL la Curtea de Apel Bucureşti. În 2 iulie, Curtea de Apel Bucureşti a respins definitiv plângerile împotriva deciziei CNSC privind documentaţia de atribuire a manualelor.

Redăm mai jos motivele pentru care Federaţia Editorilor din România cataloghează evaluarea ofertelor ca "inadecvată şi eronată", conform comunicatului publicat de Hotnews:

"Utilizarea unor criterii eliminatorii inexistente în caietul de sarcini al licitaţiei".

Potrivit editorilor, CNEE a invocat, în majoritatea comunicărilor de respingere a ofertelor trimise participanţilor, două praguri eliminatorii, care nu sunt prevăzute în caietul de sarcini şi nici în alte documente ale licitaţiei. Ele sunt prevăzute în OMEN 5559/2013 (un ordin de ministru foarte controversat, ascuns publicului între data semnării sale – 22 noiembrie 2013 - şi data publicării sale, la 14.03.2014), care nu se regăseşte printre documentele licitaţiei.

Mai mult, în cadrul clarificărilor cerute de posibili ofertanţi, CNEE răspunde: “Ofertele câştigătoare vor fi acele oferte care respectă cerinţele din caietul de sarcini şi care se clasifică în ordinea punctajelor pe primele 6 locuri".

Aşa cum precizam, caietul de sarcini nu conţine nicio trimitere la OMEN 5559/2013 sau la praguri eliminatorii. Cele două paragrafe din OMEN 5559/2013 sunt: Articolul 9, alineatul 3, care prevede eliminarea din licitaţie a acelor oferte care nu obţin minim 43 de puncte din 50 pe criteriul preţului. Unii ofertanţi (mai ales Siveco+Litera şi CD Press) au venit cu preţuri mult mai mici decât preţurile şi aşa reduse estimate de CNEE şi au fost în măsură să ia cele mai mari punctaje la criteriul preţ, eliminând astfel, de facto, pe ceilalţi concurenţi, care nu au mai putut obţine cel puţin 43 de puncte. Preţurile suspecte de dumping au împins astfel, conform acestui alineat neinclus în licitaţie (dar invocat ulterior), restul participanţilor în afara licitaţiei. Articolul 8, alineatul 5 prevede acelaşi prag eliminatoriu de minim 43 de puncte în privinţa punctajului tehnic, rezultat din evaluarea tehnică şi de conţinut a proiectului de manual propus. Nici acest criteriu nu a fost inclus în documentele licitaţiei.

"Greşeli de calcul care au calificat eronat doi dintre câştigători (Siveco + Litera în două cazuri şi CD Press într-un alt caz)".

FER informează că editorii au refăcut calculele evaluatorilor, pe baza documentelor oficiale emise de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) şi au constatat că "Siveco + Litera nu s-ar afla printre câştigători nici în cazul manualului de comunicare pentru clasa I, nici în cazul manualului de matematică pentru clasa I". Tot în urma calculelor federaţiei, "manualul de matematică pentru clasa a II-a rămâne fără niciun câştigător (pierde CD Press, altfel declarat unic câştigător de CNEE)".

"Tolerarea preţurilor suspecte de dumping".

Această licitaţie de manuale a fost organizată defectuos din punct de vedere managerial şi s-a dovedit prin sutele de clarificări şi contestaţii o adevărată catastrofă administrativă, drept pentru care solicităm demisia directorului CNEE şi a ministrului Educaţiei

Potrivit FER, câţiva ofertanţi au venit cu preţuri neobişnuit de mici, cu mult sub baremul de 70% prevăzut de legislaţie (Siveco+Litera au ofertat un preţ de numai 4,74 lei, iar recordul a aparţinut CD Press, cu numai 4,65 lei). Preţul include atât partea de print (drepturi de autor, cheltuieli de editare, tipar full-color, 120 de pagini, format mare, broşat, două volume etc.), cât şi două CD-uri cu manualul digital. Preţurile foarte mici oferite de unii participanţi la licitaţie sunt greu justificabile. Dacă cineva doreşte să cumpere chiar şi numai două CD-uri goale, de proastă calitatate, nu prea le poate achiziţiona sub 1-1,5 lei (deci aproape un sfert din preţ), scrie FER.

Costurile strict materiale (tipar, hârtie, CD, imprimare, transport) depăşesc, de regulă, preţurile suspecte de dumping. Comisia era obligată de lege să ceară justificări acelor ofertanţi care au propus preţuri aflate sub 70% din valoarea estimată de autoritatea contractantă. CNEE şi MEN n-au comunicat dacă s-a făcut această analiză.

În consecinţă, FER solicită, "în spiritul transparenţei, ca explicaţiile ofertanţilor în cauză să fie făcute publice, precum şi motivele acceptării lor de către comisie, în cazul în care comisia a dispus această verificare."

"Eliminarea abuzivă a aproape tuturor ofertelor, pe motive tehnice minore".

FER atrage atenţia că "acele firme care au ofertat cele mai mici preţuri (deci care au avut, astfel, cele mai mici cheltuieli pentru a asigura calitatea manualului)" sunt "singurele care au trecut fără greşeală evaluarea tehnică". "Restul ofertelor (printre care cele ale unor edituri prestigioase şi firme de IT cu un portofoliu digital consistent) au fost respinse. Motivele sunt de ordinul ridicolului. De exemplu: 0,5% din imaginile utilizate în manualul de comunicare pentru clasa I au dimensiuni peste cei 500k ceruţi în caietul de sarcini. Ce înseamnă 0,5%? 12 imagini din 2.396. Acele imagini au dimensiuni mai mari pentru că folosesc mai multe culori şi sunt apelate în cazul ecranelor cu densitate mare de pixeli (retina display). Dimensiunea lor în pixeli, dacă ţii la calitatea imaginilor, este una foarte mare, de aici şi trecerea peste limita (aleatorie) de 500k. Menţionăm că încărcarea locală a unor imagini mai mari de 500k nu este de natură să încetinească în vreun fel utilizarea manualului digital. Alte oferte au fost respinse pe criterii asemănătoare: dacă nu erau imaginile prea mari, atunci au fost fişierele audio (mp3) sau video (mp4), nedeschiderea unor fişiere etc.", se arată în comunicatul Federaţiei Editorilor din România.

"Nerespectarea calendarului asumat".

"Ministerul Educaţiei şi CNEE nu sunt la prima abatere de la calendarul autoimpus al licitaţiei. Probabil cea mai gravă este întârzierea nejustificată şi, considerăm noi, ilegală a anunţării rezultatelor, care ar fi trebuit să aibă loc pe 28 iulie şi, în fapt, a fost făcută numai pe data de 4 august. CNEE nu a oferit nicio explicaţie în această privinţă. Nu înţelegem de ce a fost nevoie de 18 zile pentru a se evalua doar 9 proiecte de manuale, celelalte fiind eliminate abuziv din start, pe motive tehnice (şi de preţ) şi nemaifiind supuse analizei de conţinut. Suspectăm că aceste criterii eliminatorii au fost introduse după şedinţa de deschidere a ofertelor, deoarece la deschiderea plicurilor nicio ofertă nu a fost eliminată pentru neîndeplinirea baremului de 43 puncte pentru preţ, criteriu invocat abia acum", scriu editorii.

"Netransparenţa cu privire la numele şi calificările evaluatorilor".

Editorii reclamă că nu ştiu nici până astăzi cine anume au fost evaluatorii ofertelor: "componenta tehnică nu este una derizorie şi evaluarea nu poate fi făcută de un personal nespecializat; ea presupune sisteme de operare diverse (Linux, Windows, Mac OSX), versiuni diferite şi browsere diferite. Cerem ca CNEE să publice lista şi CV-urile evaluatorilor pentru a ne asigura că evaluarea nu a fost făcută superficial sau neavizat. Argumentele tehnice de respingere primite de unii ofertanţi indică, din păcate, acest lucru. O bună parte din observaţiile evaluatorilor nu sunt reproductibile pe proba martor a ofertanţilor. Iar restul se încadrează în zona celor care pot fi foarte uşor corectate şi care nu sunt de natură să prejudicieze utilizarea întregului manual", scrie FER.

În concluzie, apreciem că această licitaţie de manuale a fost organizată defectuos din punct de vedere managerial şi s-a dovedit prin sutele de clarificări şi contestaţii o adevărată catastrofă administrativă, drept pentru care solicităm demisia directorului CNEE şi a ministrului Educaţiei", anunţă Federaţia Editorilor din România.