"E împotriva legislaţiei UE" - Secţia Adinei Florea, contestată de Avocatul general al Curţii de Justiţie a UE

Adina Florea
Adina Florea (Epoch Times România)

Avocatul general al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), Michal Bobek, a afirmat că înfiinţarea Secţiei Speciale pentru investigarea magistraţilor încalcă legislaţia UE, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul instituţiei.

„Potrivit avocatului general Bobek, numirea interimară a şefului Inspecţiei Judiciare şi normele naţionale privind înfiinţarea unei secţii de parchet specifice cu competenţă exclusivă pentru investigarea infracţiunilor săvârşite de magistraţi sunt contrare dreptului Uniunii.

Dreptul Uniunii nu se opune unor dispoziţii naţionale referitoare la răspunderea statului pentru erorile judiciare şi la acţiunea în regres formulată de stat împotriva judecătorului vizat în caz de rea-credinţă sau de gravă neglijenţă a acestuia, cu condiţia ca aceste proceduri să ofere suficiente garanţii. În vederea ameliorării independenţei şi eficienţei sistemului judiciar şi în cadrul negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, România a adoptat legile generic denumite ‘ale justiţiei’”, se arată în documentul citat, ce poate fi citit aici.

În concluziile prezentate, Michal Bobek propune Curţii să declare că „decizia de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare constituie un act adoptat de o instituţie a Uniunii, a fost adoptată în mod valabil în temeiul Tratatului de aderare şi este obligatorie din punct de vedere juridic pentru România” şi cu toate că „rapoartele periodice adoptate de Comisie în temeiul acesteia nu sunt însă obligatorii din punct de vedere juridic, ele trebuie luate în considerare în mod corespunzător de acest stat membru”.

Totodată, avocatul Michal Bobek propune Curţii să declare că dreptul Uniunii se opune unor „dispoziţii naţionale prin care guvernul adoptă, prin derogare de la normele juridice aplicabile în mod normal, un sistem pentru numirea interimară în posturile de conducere ale organului însărcinat cu efectuarea cercetărilor disciplinare în cadrul puterii judecătoreşti al cărui efect practic este reintegrarea în funcţie a unei persoane al cărei mandat a expirat deja”.

Bobek susţine că „dreptul Uniunii se opune înfiinţării unei secţii de parchet specifice cu competenţă exclusivă pentru infracţiunile săvârşite de magistraţi dacă înfiinţarea unei astfel de secţii nu este justificată de motive reale şi suficient de importante şi dacă ea nu este însoţită de garanţii suficiente pentru a înlătura orice risc de influenţă politică asupra funcţionării şi compunerii sale”.

Concluziile avocatului general nu sunt obligatorii pentru Curtea de Justiţie, după cum se afirmă în document. Misiunea avocaţilor generali este de a propune Curţii, în deplină independenţă, o soluţie juridică în cauza care le este atribuită, iar judecătorii Curţii urmează să delibereze în această cauză.