Comisia Europeană ia măsuri privind clima şi energia, în perspectiva anului 2030

Comisia Europeană a făcut primul pas spre dezvoltarea unui cadru de politică al UE pentru 2030 în domeniul combaterii schimbărilor climatice şi în cel al energiei, au anunţat miercuri reprezentanţii instituţiei.

Astfel, Comisia Europeană (CE) a adoptat o carte verde care lansează o consultare publică privind conţinutul cadrului pentru 2030. De asemenea, CE a publicat o comunicare consultativă privind viitorul captării şi stocării dioxidului de carbon (CSC) în Europa, scopul fiind iniţierea unei dezbateri privind opţiunile disponibile pentru asigurarea dezvoltării oportune a acestei tehnologii. În sfârşit, CE a adoptat un raport de evaluare a progresului statelor membre spre îndeplinirea obiectivelor lor pentru 2020 privind energia din surse regenerabile, precum şi rapoarte privind sustenabilitatea biocombustibililor şi a biolichidelor consumate în UE.

„Trebuie să ne definim cât mai curând posibil cadrul de politică pentru 2030 în domeniul combaterii schimbărilor climatice şi în cel al energiei, pentru a asigura investiţiile corespunzătoare care ne vor oferi creştere economică sustenabilă, preţuri la energie competitive şi accesibile, precum şi o securitate energetică sporită. Noul cadru trebuie să ţină cont de consecinţele crizei economice, dar trebuie să fie şi suficient de ambiţios pentru a duce la îndeplinirea obiectivului necesar pe termen lung, de reducere a emisiilor cu 80-95% până în 2050”, a declarat comisarul european pentru energie, Günther Oettinger.

„Dependenţa Europei de combustibilii fosili importaţi creşte de la an la an, ceea ce înseamnă facturi la energie prea mari pentru europeni. Nu este prea înţelept. Evident, nu este înţelept nici pentru climă şi nici pentru economia şi competitivitatea noastră. Iată de ce am decis că, în Europa anului 2050, dorim să avem o societate cu emisii reduse de dioxid de carbon. Avem obiective pentru 2020, dar, pentru majoritatea investitorilor, acest termen este foarte apropiat. Este momentul să stabilim obiectivele pentru 2030. Cu cât mai curând facem asta, cu atât le oferim mai multă siguranţă companiilor noastre şi investitorilor noştri. Şi cu cât sunt mai ambiţioase aceste obiective, cu atât mai bine pentru climă”, a spus comisarul european pentru politici climatic, Connie Hedegaard.

Cartea verde lansează o serie de întrebări, printre care “Ce fel de obiective legate de climă şi energie ar trebui să stabilim pentru 2030, de ce natură şi la ce nivel?”, “Cum se poate asigura coerenţa între diversele instrumente de politică?”, “Care este cea mai bună modalitate prin care sistemul energetic poate contribui la competitivitatea UE?” sau “Cum pot fi luate în considerare capacităţile diferite de a acţiona ale statelor membre?”.

Consultarea se va încheia la 2 iulie. Intenţia Comisiei este aceea de a prezenta, până la sfârşitul acestui an, cadrul de politică pentru 2030 în domeniul combaterii schimbărilor climatice şi în cel al energiei, bazat pe opiniile exprimate de statele membre, de instituţiile UE şi de părţile interesate.

Claritatea în aceste domenii va oferi certitudine investitorilor şi va stimula inovarea şi cererea de tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon, sprijinind astfel progresul spre construirea unei economii europene mai competitive, mai sustenabile şi mai sigure din punct de vedere energetic, mai spun sursele citate. Cadrul pentru 2030 se va baza pe experienţa dobândită şi pe lecţiile învăţate graţie cadrului pentru 2020 şi va identifica aspectele care pot fi îmbunătăţite. Făcând acest lucru, vom ţine seama de schimbările survenite ulterior cadrului pentru 2020, de exemplu de schimbările din sistemul energetic şi din economie, precum şi de evoluţiile internaţionale.

Comunicarea consultativă publicată identifică barierele care au împiedicat dezvoltarea CSC în ritmul prevăzut în 2007. De exemplu, date fiind preţurile din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii, cu mult mai scăzute decât cele preconizate iniţial, operatorii economici nu au motive să investească în CSC.

Comunicarea pune în discuţie opţiunile pentru a promova mai intens demonstrarea oportună şi implementarea timpurie a CSC şi invită la contribuţii privind rolul CSC în Europa. Răspunsurile oferite în cadrul consultării vor fi utilizate la elaborarea de către Comisie a cadrului de politică pentru 2030.

Raportul intermediar privind energia din surse regenerabile (SRE) arată că actualul cadru de politică, format din obiective cu caracter obligatoriu privind energia din surse regenerabile, a determinat dezvoltarea accentuată a acestui sector până în 2010, ponderea SRE fiind de 12,7 % în UE. Pentru ca progresul să continue, iar obiectivele să fie îndeplinite în 2020, vor fi necesare eforturi sporite. Trebuie depuse eforturi mai ales în ceea ce priveşte oferirea de certitudine investitorilor, reducerea sarcinii administrative şi sporirea clarităţii în procesul de planificare, mai spun sursele citate.