Cele mai frumoase locuri din Republica Moldova

În timp ce agenţiile turistice ne tentează cu oferte de călătorii în ţări străine şi exotice, locurile frumoase din Republica Moldova aşteaptă să fie redescoperite. Aceasta este o ţară foarte pitorească, iar dealurile verzi şi satele pastorale, lacurile senine şi domeniile vaste de floarea-soarelui îi conferă un farmec aparte.
A. D.
21.03.2015

În timp ce agenţiile turistice ne tentează cu oferte de călătorii în ţări străine şi exotice, locurile frumoase din Republica Moldova aşteaptă să fie redescoperite. Aceasta este o destinaţie foarte pitorească, iar dealurile verzi şi satele pastorale, lacurile senine şi domeniile vaste de floarea-soarelui îi conferă un farmec aparte.

1. Cele mai frumoase locuri din Republica Moldova. Cetatea Soroca

Cetatea de la Soroca a fost construită de meşteri din oraşul Bistriţa, este un monument de arhitectură medievală păstrat intact, aproape fără schimbări semnificative de-a lungul timpului, iar restaurările recente nu fac decât să îi mărească potenţialul turistic.

Se găseşte în mijlocul oraşului Soroca, la circă 160 km spre nord de Chişinău. În perioada medievală cetatea Soroca făcea parte dintr-un vast sistem defensiv al Moldovei, care includea: 4 cetăţi la Nistru, 2 cetăţi pe Dunăre şi 3 cetăţi în nordul ţării. Astfel, hotarele ţării erau protejate cu un adevărat "brâu de cetăţi din piatră".

Cetatea Soroca a fost construită la trecătoarea peste Nistru pe locul unor fortificaţii mai vechi. În 1499, din porunca Voievodului Ştefan cel Mare, este înălţată o cetate pătrată din lemn pe locul fortăreţei genoveze Olihonia (Alciona). Între anii 1543-1546, în timpul domniei lui Petru Rareş, cetatea este rezidită din temelie de piatră, aşa cum o vedem şi astăzi, rotundă cu diametrul de 37,5 m şi cu cinci bastioane egal depărtate între ele.

Cetatea Soroca mai este cunoscută şi drept loc unde s-au întrunit oştirile moldovene sub conducerea celebrului om de stat Dimitrie Cantemir şi armatele ruseşti conduse de ţarul Petru I în timpul campaniei de la Prut împotriva ostaşilor turci în anul 1711. În cetate au mai fost: Bogdan Hmelniţchi, Timus Hmelniţchi, Alexandru Suvorov.

Deşi nu este foarte mare – are doar 37,5 metri în diametru – cetatea Soroca este însă solidă având 4 turnuri circulare de apărare plus un turn rectangular al porţii de acces, iar zidurile incintei sunt groase de 3 metri şi înalte de 21 m, fiind ridicate pe o fundaţie care merge până la 7 metri în sol.

Soroca este unicul monument de istorie şi artă medievală moldovenească, ce s-a păstrat integral, aşa cum a fost conceput de meşterii zidari. Făcând parte din sistemul defensiv şi fiind aşezată în zona frontierei de răsărit a ţării, cetatea a fost întărită în repetate rânduri, prin grija şi priceperea celor doi domnitori, astfel încât în faţa zidurilor trainice şi înalte s-au văzut siliţi să-şi potolească poftele cotropitoare şi să dea bir cu fugiţii atât tătarii, cazacii, turcii cât şi tot felul de hoarde cotropitoare.

2. Cele mai frumoase locuri din Republica Moldova. Elefantul de la Buteşti - Monstrul de piatră din era paleolitică

Cheile Buteştiului sunt primele formaţiuni geologice salvate de la distrugere de mişcarea ecologistă din Moldova, iar asta se întâmpla în anul 1984 pe când exista pericolul distrugerii acestora pentru extragerea pietrei în cariere. Aceste stânci au o suprafaţă de peste 110 hectare şi se întind pe kilometri.

Lanţul este încoronat de defileul de la Buteşti cu o stâncă care se aseamănă cu un elefant privit din profil. În peştera „elefantului” au fost găsite rămăşiţe ale omului preistoric, în aceste locuri fiind descoperite mai multe obiecte de pe timpul Civilizaţiei Cututeni (mileniului VI î.Hristos).

Cheile Buteşti sunt asemănătoare cu recifii coralieri din Marea Barieră de Corali a Australiei. Pentru pasionaţii de stânci şi „munţi”, aici e locul ideal pentru meditaţii.

3. Cele mai frumoase locuri din Republica Moldova. Orheiul Vechi

De-a lungul râului Râuţ se găseşte Orheiul Vechi, probabil cel mai spectaculos loc din Republica Moldova. Defileul format printre formaţiunile calcaroase oferă vizitatorului o imagine impresionantă, indiferent de anotimp.

Ca întreaga Moldova, Orheiul Vechi este un loc încărcat de istorie. În secolul al XIV-lea ar fi existat aici chiar un sediu al hanului tătar al Hoardei de Aur. Arheologii au descoperit aici fundaţia şi o parte din peretele unei băi orientale, care era utilată cu calorifere şi cu încălzirea podelelor, cu ventilaţie, apa ajungând aici prin ţevi de lut.

Oraşul ridicat de tătari a fost însă distrus după alungarea locuitorilor stepei şi în locul său a fost fondat un oraş supus voievodatului Moldovei. În vremea lui Ştefan cel Mare a existat aici chiar şi o cetate patrulateră, întărită cu turnuri, conform săpăturilor arheologice.

Însă cu adevărat impresionante sunt peşterile din stâncile defileului, multe dintre ele fiind extinse şi sculptate de mâna omului pentru a fi transformate în biserici şi chilii pentru călugări. Chiar şi în ziua de azi continuă viaţa monahală în peşterile de la Orheiul Vechi.

S-au găsit şi rămăşiţe ale unei aşezări din epoca neoliticului, datată cu mileniile 3-4 î.H. Aşa cum am arătat mai sus, la începutul sec. al XIV-lea – sfârşitul sec. al XIV-lea, localitatea a fost cucerită de Hoarda de Aur, care i-a schimbat numele în Oraşul Nou (în arabă Shehr al Jedid, în turanică Yanghi Shehr). Din această perioadă datează cetatea din piatră. Astfel, conform unor surse istorice, în perioada 1363-1365, Orheiul Vechi a fost reşedinţa conducătorului Hoardei de Aur, Abdallah han. În ultimul sfert al secolului al XIV-lea, tătarii Hoardei de Aur au fost alungaţi din Orheiul Vechi de moldoveni şi a început procesul de transformare a oraşului oriental în oraş moldovenesc.

Pe timpul lui Ştefan cel Mare, cetatea din piatră a fost reparată, înzestrată cu artilerie de foc şi transformată în reşedinţa pârcălabilor de Orhei.

În cadrul complexului arheologic Orheiul Vechi se găsesc câteva construcţii monumentale din piatră, care prezintă un interes deosebit, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi din punct de vedere muzeografic. Printre acestea se remarcă cinci obiective: cetatea getică, cetatea medievală, feredeul, hanul şi biserica. Aici există, de asemenea, un şir de grote care străpung malurile stâncoase, care pe parcursul istoriei au devenit lăcaşuri sfinte, care sunt clasificate de către arheologi astfel: Mănăstirea Bosie, foarte veche, care a funcţionat în sec al XV-lea, dar posibil şi mai demult; Complexul de sub cruce, numit Butuceni, cu o biserică săpată în stâncă, care este un unicat arhitectonic, fiind construită după nişte modele mai vechi; Complexul de chilii în patru nivele şi Complexul călugărilor sihaştri sau Chiliile lui Rafail.

4. Cele mai frumoase locuri din Republica Moldova. Staţiunea balneologică „Nufărul Alb”

Staţiunea „Nufărul Alb” a fost fondată în 1986, într-o zonă bogată în izvoare minerale ce conţin săruri sulfuroase, clor, natriu, iod şi brom. În prezent, „Nufărul Alb” este de departe cel mai mare sanatoriu din Republica Moldova, fiind situat în imediata apropiere a centrului oraşului Cahul. Apa cahuleană este folosită la tratamentul aparatului locomotor şi cardiovascular, sistemului nervos central şi periferic, maladiilor ficatului şi rinichilor, metabolismului, tractului gastrointestinal, precum şi a maladiilor ginecologice şi dermatologice. Este intens folosită hidropatia (tratamentul cu apă). Staţiunea are o capacitate de 500 de locuri. După sesiunile medicale, pacienţii pot vizita biblioteca, sala de biliard, bazinul sau discoteca.

Sanatoriul a fost răsplătit de repetate ori cu titlurile „Marca Comercială a anului”, „Cel mai bun contribuabil al anului”, „Premiul de calitate” şi cu alte distincţii pe drept meritate.

5. Cele mai frumoase locuri din Republica Moldova. „O Sută de Movile”

Lângă râul Prut, între satele Branişte şi Avrămeni, pe lungime de 8 kilometri şi o lăţime de 2 kilometri se ridică numeroase deluşoare (movile) cu înălţimea de 15-30 m care formează un adevărat spectacol al unduirii solului. Rândurile formate de aceste movile sunt paralele cu lunca Prutului.

„O Sută de Movile” prezintă un peisaj de o mare valoare ştiinţifică şi estetică. Există o dispută ştiinţifică referitoare la modul în care s-au format aceste movile. Unii savanţi spun că „O Sută de Movile” este unicul loc din Europa, unde sunt concentrate într-un număr atât de mare recife submarine ale Mării Mediteraneene – bazin de apă terţiar, ce acoperea pe atunci teritoriul de azi al Republicii Moldova cu vreo 20 de milioane de ani în urmă. Alţi savanţi consideră că movilele s-au format datorită alunecărilor de teren şi prăbuşirilor.

Acest peisaj unicat este situat pe versantul văii Prutului, la sud-sud-est de satele Branişte şi Avrămeni din judeţul Bălţi. „O Sută de Movile” are o lungime de 8 km şi o lăţime de 2,3-1,7 km, iar originalitatea lui este imprimată de mulţimea microformelor de relief – peste 3.500 de movile, cu precădere alungite, pronunţate, cu pante abrupte şi înălţimi de la 1-3 m până la 30 m cum este „Movila Ţiganului”.

Peisajul cuprinde 6 terase ale Prutului, marcate de la altitudinea de 50-60 m a luncii până la 160-170 metri a versantului şi se desfăşoară pe o suprafaţă de cca 1600 ha. Fâşiile dintre rândurile de movile sunt slab văluroase. Movilele şi rândurile formate de ele sunt paralele cu lunca Prutului.

Una dintre legende spune că aici au avut loc bătălii crâncene, iar biruitorii şi-au îngropat eroii, ridicând aceste movile: pentru cei de rând – mai mici, pentru căpetenii – mai mari”.

6. Cele mai frumoase locuri din Republica Moldova. Pădurea Domnească - rezervaţia zimbrilor

Între râurile Prut şi Camenca se întinde un codru străvechi, în care mai mult de un sfert din stejari sunt seculari. Un petic de istorie, mărturie a vechilor păduri de stejari ale Moldovei care din păcate au fost defrişate de-a lungul vremurilor.

Din anul 1993 Pădurea Domnească a fost decretată drept rezervaţie naturală, cu scopul păstrării celui mai reprezentativ complex natural silvic de luncă şi de mlaştini situate în sectorul de mijloc al râului Prut, conservării şi regenerării speciilor rare de plante şi animale, redresării ecologice şi restabilirii biodiversităţii ecosistemelor de luncă. O importanţă majoră în rezervaţie îl au zimbrii. În baza acordului interstatal dintre conducerea Republicii Moldova şi Republica Polonă în anul 2005 a fost primită decizia de a reaclimatiza zimbrul în Republica Moldova. Ca urmare pe 19 august 2005 în rezervaţie au fost aduşi 3 zimbri (un mascul şi două femele) din 2 rezervaţii ale Poloniei.

Anual rezervaţia este vizitată de circa 6-7 mii de turişti în mare parte elevi ai liceelor din Moldova şi studenţi ai Instituţiilor de învăţământ superior, în special facultăţile de geografie, biologie, silvicultură care în afară de asta îşi desfăşoară practica de teren pe teritoriul rezervaţiei.

În prezent, în Pădurea Domnească trăiesc 5 zimbri, pe un spaţiu de 32 de hectare, care poate însă găzdui până la 18 zimbri.

7. Cele mai frumoase locuri din Republica Moldova. Peştera Criva sau "Emil Racoviţă"

Peştera a fost descoperită în 1959. În timpul lucrărilor cu explozibil pentru lărgirea carierei de gips din zonă, a fost descoperită o gură a peşterii din care s-a scurs o cantitate enormă de apă. Ca rezultat a fost inundată cariera, respectiv au fost stopate lucrările de extragere, în schimb s-au deschis cavităţile peşterii, în care, după uscarea parţială, au pornit ulterior lucrările de cercetare. Astfel a fost descoperită una dintre cele mai mari peşteri din lume formată din roci de ghips. Băştinaşii au numit-o Cenuşăreasa.

În golurile carstice se află peste 20 de lacuri, dintre care cele mai mari sunt: Lacul Dacilor, Lacul Verde, O gură de apă, Lacul Albastru, Lacul Dinozaurilor, Lacul Nautilus, denumite după cultura, imaginaţia şi pasiunile speologilor. Apa lacurilor, după cum au arătat analizele hidro-chimice, are un conţinut bogat de săruri minerale, care au un efect curativ asupra organismului uman. O curiozitate încă incomplet explicată a peşterii este şi faptul că fiecare sală şi galerie subterană este căptuşită cu argile fine de diverse nuanţe de culori, datorate mineralizării aleatorii : verde, albastru, roşu, negru, alb... Speologii amatori au plămădit pe anumite trasee subterane, stranii figurine din argilă, care folosesc drept indicatoare ingenioase spre diferite săli şi labirinturi interesante pentru vizite. Peştera, numită în cinstea cunoscutului savant, explorator şi speolog român moldovean Emil Racoviţă, este cercetată şi cartografiată pe o lungime de cca. 91 km de galerii şi labirinturi, care sunt etajate în 3-4 nivele, ce se lărgesc pe alocuri, formând săli mari. Remarcabile sunt Sala celor o sută de metri, Sala aşteptării şi Soborul, care ating lungimi de cca. 60 m, lăţimi de cca. 30 m şi înălţimi de până la 11 m. Plafoanele se sprijină pe coloane impresionante.

Majoritatea sălilor au plafonul boltit în stil gotic, cu înălţimea de circa 11 metri. Lăţimea tunelurilor este de 30-40m, iar lungimea variază între 60 până la 100m. În Sala aşteptării sunt 11 coloane pe care se sprijină plafonul, dintre care una este spălată la bază şi nu ajunge până la pământ aproape cu un metru. În galerii există câteva fântâni cu apă. Majoritatea plafoanelor şi pereţilor seamănă cu mozaicul, datorită formaţiunilor care rezultă din procesul de cristalizare a ghipsului.

Dacă sunt iluminaţi pereţii şi plafoanele din peşteră, care s-au format în decursul a câteva milioane de ani, veţi rămâne uimiţi de sclipirea spectrului de cristale. Unele steluţe continuă să strălucească chiar şi după stingerea luminii.

Peştera Cenuşăreasa de la Criva poate fi utilizată pentru turism, căci ea ocupă locul trei în Europa după lungime şi grandiozitate şi locul şapte în lume printre peşterile din ghips.

8. Cele mai frumoase locuri din Republica Moldova. Mănăstirea Hâncu

Mănăstirea este situată în codrii pe malul râului Cogilnic. Mănăstirea Hâncu a fost construită pe locul schitului de călugăriţe în anul 1678 de către marele stolnic Mihail Hâncu după dorinţa uneia dintre fiicele sale, care a intrat în călugărie cu numele Parascheva. Până în sesc. al XVII-lea, schitul purta numele de Viadica.

Legenda spune că Hâncu, având nevoie de o armată cât mai mare pentru a-l detrona pe domnul Gheorghe Duca a primit ajutor de la un neam de al său serdarul Apostol Durac, şi mai apoi de la cleherul Sorocean Constantin, căruia îi promisese mâna fiicei sale. Dar, apropiindu-se ziua căsătoriei, ea a refuzat să se mărite cu aliatul tatălui său, fugind de la casa părintească şi ascunzându-se într-o vizuină. Fiica lui Mihalcea Hâncu a petrecut un timp oarecare în peşteră, fiind găsită de vânătorii ce o căutau. Fata a refuzat să părăsească peştera. Atunci a venit la ea chiar tatăl, stolnicul Mihalcea Hâncu, rugând-o să iasă din peşteră. Fiica a acceptat, doar cu condiţia, că va ieşi numai după ce va auzi dangătul clopotelor unei biserici. Astfel, Mihalcea Hâncu a dat poruncă să se construiască o biserică, unde ulterior fiica sa şi-a petrecut viaţa.

În urma invaziei tătare în Moldova, a fost incendiată şi distrusă biserica şi clădirile aferente, astfel schitul fiind ruinat complet. În urma acestor nenorociri, maicile au fost nevoite să părăsească schitul.

În anul 1784 stareţul mănăstirii Egumenul Varlaam al II-lea a construit câteva chilii pentru călugări şi o biserică din lemn.

În luna septembrie a anului 1949 Mănăstirea Hâncu a fost închisă, iar în anul 1992, după o perioadă de 43 de ani în care a fost închisă, Mănăstirea Hâncu şi-a reînceput activitatea.

9. Cele mai frumoase locuri din Republica Moldova. Parcul Tăul, Donduşeni

Aproximativ la 200 km de Chişinău, la Nord în centrul satului Tăul din raionul Donduşeni se află cel mai mare parc din Moldova. El a fost creat la începutul secolului al XX-lea, împrejurul conacului familiei Pommer. Parcul este una dintre cele mai reuşite creaţii ale arhitectului-peisajist cunoscut I. Vladislavskii-Podalko. Parcul a fost fondat în anii 1901-1904. Conform multor parametri, parcul nu are egal în ţară. În centrul său este situat un iaz.

Colecţia dendrologică are aproximativ 150 de specii de copaci, arbuşti şi liane, dintre care mai mult de 100 sunt exotice.

Parcul este împărţit convenţional în partea de sus, unde se afla reşedinţa sătească a boierului Pommer, dar şi o reţea întreagă, deasă de alei cu diverse compoziţii florale şi partea de jos, care mai mult aminteşte pădurea, alcătuită din diverse grupuri de copaci, caracteristici pentru diferite zone geografice. Fiind cel mai mare din Moldova, parcul de la Tăul are o mulţime impunătoare de alei, cărări şi cărăruşe, a căror lungime atinge mai mult de 12,5 km. Intrarea este liberă pentru toţi vizitatorii. Parcul rămâne un loc preferat de către vizitatorii din diverse colţuri ale Moldovei şi de peste hotarele ei, şi este deosebit de frumos primăvara în perioada înfloririi şi toamna târziu.

10. Cele mai frumoase locuri din Republica Moldova. Castelul lui Manuc Bei - Hânceşti

La Hânceşti au rămas puţine urme ale lui Manuc Bei Mirzaian, diplomatul care a participat la decizia din 1812, prin care Basarabia a fost ocupată de Imperiul Rus. Castelul de vânătoare este unic în felul său.

În Complexul Manuc-Bei-Mirzaian se află mai multe edificii în stare deplorabilă (deocamdată): Palatul, Casa Vechilului, Grajdul, Bucătăria şi unicul edificiu păstrat este Castelul (Conacul) de Vânătoare.

Cândva aici era o reşedinţă luxoasă, care avea un castel de vânătoare, grajduri, havuzuri, o biserică armenească şi tot felul de acareturi. La reşedinţa diplomatului armean - proprietate ce se întindea pe zece hectare - şefii Basarabiei ţariste aranjau tot felul de decizii pentru poporul subjugat. Astăzi doar acest castel, devenit muzeu, aminteşte de vremurile demult apuse. Băştinaşii afirmă că nu au pus mare preţ pe complex din cauza personalităţii controversate a lui Manuc Bei.

Chiar şi în felul în care arată astăzi, conacul lui Manuc de la Hânceşti este vizitat anual de circa 6.000 de turişti. Specialiştii afirmă că aproape nimic din castelul de vânătoare (muzeul) nu sugerează faptul că în secolul al XIX-lea aici se adunau nobili la vânătoare. Majoritatea exponatelor, pozelor şi documentelor au aparţinut familiei Manuc Bei, dar aici se află şi obiecte adunate de la oamenii din localitate. Cele mai vechi obiecte sunt câteva cărţi religioase de la începutul secolului al XIX-lea.

Concluzionând, atunci când vine vorba de turism între Prut şi Nistru există multe locuri care merită vizitate, însă am selectat pentru dvs. doar zece dintre cele mai frumoase şi reprezentative locuri din Republica Moldova, care sperăm să vă inspire să le călcaţi pragul.

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor