CEDO: Rusia condamnată pentru încălcarea drepturilor cetăţenilor din Moldova

Rusia este obligată din nou de către CEDO să achite despăgubiri cetăţenilor din Moldova, fiind considerată responsabilă pentru contribuţia militară şi politică la crearea regimului separatist în regiunea transnistreană.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Wikipedia)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat iarăşi Federaţia Rusă pentru încălcarea drepturilor a doi cetăţeni ai R. Moldova din regiunea transnistreană. Potrivit hotărârii făcute publice la 30 august, instanţa a obligat Rusia să plătească reclamanţilor prejudiciile materiale, morale, precum şi cheltuielile de judecată.

Cauza judecată se referă la normele adoptate de aşa-zisele autorităţi ale auto-proclamatei "Republici Moldoveneşti Nistrene"("RMN"), în ceea ce priveşte plăcuţele de înmatriculare auto. În special, prevederea că din luna noiembrie 2004 orice automobil cu plăcuţe de înmatriculare străine putea intra pe teritoriul secesionist numai după plata "taxei vamale".

Primul reclamant este Iurie Turturica, cetăţean al Republicii Moldova şi locuitor al satului Lunga, regiunea transnistreană. Al doilea reclamant este Petru Casian, cetăţean al Republicii Moldova, şi locuitor al s. Corjova, regiunea transnistreană. Ambii reclamanţi aveau automobilele înregistrate pe teritoriul constituţional al Republicii Moldova. La trecerea frontierei pentru nerespectarea "noilor reguli vamale", le-au fost confiscate maşinile.

Solicitanţii s-au plâns "instanţelor judecătoreşti nistrene" dar fără un rezultat pozitiv. Ulterior au sesizat şi autorităţile constituţionale ale Republicii Moldova, care în cazul Turturica au iniţiat procedura penală privind confiscarea ilegală a automobilului, însă conform materialelor prezentate de Guvernul Republicii Moldova, urmărirea penală a fost suspendată dat fiind faptul că autorii nu au putut fi identificaţi.

În cazul Casian autorităţile Moldovei au solicitat Comisiei Unificate de Control (CUC) examinarea incidentului, însă printr-o scrisoare ministrul Reintegrării al R. Moldova l-a informat despre refuzul membrilor transnistreni şi ruşi ai CUC de a examina incidentul. OSCE, Uniunea Europeană, Statele Unite şi Ucraina au fost, de asemenea, informate. Cu toate acestea, autorităţile moldoveneşti repetat, l-au informat pe Casian că nu au avut mijloacele necesare pentru a rezolva problema confiscării automobilului său.

Examinând pretenţiile reclamanţilor, Curtea a hotărât că Republica Moldova şi-a îndeplinit obligaţiile pozitive făcând eforturi pentru a asigura drepturile reclamanţilor şi a constatat, cu 6 voturi contra 1, că a existat o încălcare din partea Rusiei a articolului 1 Protocolul 1 la Convenţie, încălcarea dreptului la proprietate.

În măsura în care Federaţia Rusă este parte în cauză, Curtea a notat despre constatarea anterioară a faptului că Federaţia Rusă a contribuit atât militar cât şi politic la crearea unui regim separatist în regiunea transnistreană în anii 1991-1992, în cauza Ilaşcu şi alţii contra Moldovei şi Rusiei.

De asemenea, Curtea a constatat, în cazurile ulterioare vizând regiunea transnistreană, că "RMN" a fost capabilă să continue să existe şi să reziste eforturilor Moldovei şi comunităţii internaţionale de rezolvare a conflictului, din cauza suportului Rusiei în domeniul militar, economic şi politic în cauza Mozer contra Moldovei şi Rusiei.

Prin urmare, Curtea a concluzionat, în cauza Mozer, că "RMN" este la un nivel înalt de dependenţă de sprijinul oferit de Federaţia Rusă, un indiciu puternic că Rusia exercită un control efectiv şi o influenţă decisivă asupra autorităţilor "RMN" şi că, prin urmare, reclamanţii intră sub jurisdicţia Rusiei în temeiul articolului 1 din Convenţie.

Guvernul Rusiei a fost obligat să achite despăgubiri lui Iurie Turturica 10500 euro, iar lui Petru Casian – 3530 euro.

Menţionăm că recent şi secretarul Consiliului Naţional al Securităţii Ucrainei, Olexandr Turcinov, a subliniat faptul că Rusia urmăreşte destabilizarea Moldovei prin crearea instabilităţii în Transnistria, folosind instrumentele energetice, economice şi a organizaţiilor artificiale.

„Kremlinul ia toate măsurile pentru a restabili controlul direct asupra statelor şi teritoriilor care au aparţinut cândva imperiului rus / sovietic. Ucraina, Belarus, Republica Moldova, Kazahstan, ţările din Caucazul de Sud şi Asia Centrală sunt obiectivele principale ale agresiunii ruseşti”, a declarat Olexandr Turcinov.

Deşi autorităţile de la Chişinău au cerut în repetate rânduri, în ultima perioadă, trupelor ruse din regiunea transnistreană să se retragă luând cu ei şi muniţiile pe care le folosesc în aplicaţii militare, Kremlinul ignoră în totalitate acest lucru.