ANI: Hellvig nu poate justifica 45.000 de euro

ANI a constatat că Ovidiu Silaghi, Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, nu poate justifica 206.798 Lei (aprox. 45.955 Euro).

În urma evaluărilor demarate la data de 23.07.2012, s-au constatat următoarele:
Existenţa unei diferenţe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 206.798 Lei (aprox. 45.955 Euro), între modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate în perioada 07.05.2012 - 15.10.2012 de către Ovidiu Silaghi Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii.

În perioada 07.05.2012 - 15.10.2012, Ovidiu Silaghi a realizat, împreună cu Ariana Silaghi , soţia acestuia, venituri salariale în cuantum de 24.872 Lei, iar modificările patrimoniale intervenite în aceeaşi perioadă au fost în cuantum de 231.670 Lei, rezultând o diferenţă nejustificată de 206.798 Lei (aprox. 45.955 Euro).

Având în vedere cele de mai sus, Agenţia Naţională de Integritate a dispus:

- sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Oradea, potrivit dispoziţiilor art. 17, alin. 4 din Legea nr. 176/2010, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către OVIDIU IOAN SILAGHI în perioada exercitării funcţiei de Ministru al Transporturilor şi Infrastructurii;

- sesizarea Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în vederea efectuării de cercetări cu privire la tranzacţii financiare suspecte, efectuate de Ovidiu Silaghi împreună cu Ariana Silaghi , în temeiul prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010, referitoare la înştiinţarea persoanelor evaluate, Ovidiu Ioan SILAGHI fiind informat, la data de 30.07.2012 (confirmare de primire din data de 02.08.2012), respectiv în data de 31.10.2012 (informarea fiind ridicată personal de avocatul lui Ovidiu Silaghi la data de 02.11.2012), despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

La datele de 25.09.2012, 02.10.2012, 25.10.2012, 02.11.2012, 05.11.2012, avocatul lui Ovidiu Silaghi s-a prezentat la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate pentru a lua la cunoştinţă de informaţiile şi datele cuprinse în dosarul de evaluare, depunând, totodată, mai multe puncte de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale

alte articole din secțiunea Economie