Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, modificate prin OUG

Dacian Cioloş
Dacian Cioloş (Eugen Horoiu/Epoch Times)

Guvernul a modificat şi completat, miercuri, prin ordonanţă de urgenţă, Legea nr. 286/2009 privind Codul penal şi Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Potrivit comunicatului de presă remis de Guvern, ordonanţa de urgenţă a fost adoptată având în vedere, în principal faptul că de la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală şi până în prezent a fost adoptat un număr de 15 decizii ale Curţii Constituţionale care au produs un impact important asupra acestui act normativ. Mai mult, este necesară transpunerea urgentă a unor acte normative ale Uniunii Europene din domeniul dreptului penal, dar şi dreptului procesual - penal, arată Guvernul.

Un alt motiv al adoptării acestei ordonanţe ar fi necesitatea stringentă a unor intervenţii legislative pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, semnalate de instituţiile din cadrul sistemului judiciar.

Intervenţii legislative necesare ca urmare a pronunţării de către Curtea Constituţională a unor decizii de admitere a excepţiilor de neconstituţionalitate cu privire la Codul de procedură penală

Guvernul aminteşte că prin cea mai recentă decizie a CCR s-a constatat că renunţarea la urmărirea penală de către procuror, fără ca aceasta să fie supusă controlului şi încuviinţării instanţei de judecată, echivalează cu exercitarea de către acesta a unor atribuţii ce aparţin sferei competenţelor instanţelor judecătoreşti. Astfel, Curtea constată că renunţarea de către procuror la urmărirea penală, în condiţiile reglementate la art. 318 alin. (1) din Codul de procedură penală, contravine legii fundamentale.

În consecinţă, Guvernul a decis să intervină legislativ pentru a reglementa o procedură prin care judecătorul de cameră preliminară hotărăşte, prin încheiere motivată, în cameră de consiliu, cu citarea părţilor, suspectului, persoanei vătămate şi altor persoane interesate, precum şi cu participarea procurorului, asupra legalităţii şi temeiniciei soluţiei de renunţare la urmărirea penală dată de procuror.

Transpunerea urgentă a unor acte normative ale Uniunii Europene din domeniul dreptului penal, dar şi dreptului procesual-penal

Prin ordonanţa de urgenţă sunt transpuse şi prevederi din următoarele directive pentru care termenul prevăzut în cadrul acestora a expirat cu consecinţe inclusiv de natură pecuniară care pot fi aplicate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Directivele avute în vedere de Guvern sunt:

- Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului, faţă de care procedura de infringement a fost declanşată în cursul anului 2014 (Cauza 2014/0192); termenul de transpunere a expirat la 18 decembrie 2013;

- Directiva 2008/99/CE privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal şi Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de încălcare; termenul de transpunere a expirat la 26 decembrie 2010, respectiv 16 noiembrie 2010;

- Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale; termenul de transpunere a expirat la 2 iunie 2014;

- Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, faţă de care a fost declanşată procedura de infringement în luna ianuarie 2016; termenul de transpunere a expirat la data de 16 noiembrie 2015;

- Directiva 2014/62/UE privind protecţia prin măsuri de drept penal a monedei euro şi a altor monede împotriva falsificării – termen de transpunere 23 mai 2016;

Pentru transpunerea dispoziţiilor acestor directive, au fost redactate texte referitoare la

- introducerea unor variante agravate ale infracţiunilor împotriva libertăţii şi integrităţii sexuale sau a celor de pornografie infantilă, precum şi a unor noi modalităţi de comitere a unora dintre aceste infracţiuni;

- asigurarea anumitor măsuri speciale de protecţie a anumitor categorii vulnerabile de victime, precum şi asigurarea pentru victimă, încă de la primul contact cu autorităţile competente, a posibilităţii de a înţelege şi de a se face înţeleasă în vederea exercitării ulterioare a drepturilor sale în cadrul procesului penal;

- introducerea unui model al notei scrise înmânate persoanelor care au calitatea de suspect, inculpat sau condamnat în cadrul procedurilor penale, având în vedere faptul că legislaţia statelor membre trebuie să prevadă obligativitatea furnizării către persoanele arestate sau reţinute în cursul procedurilor penale a unei note scrise privind drepturile acestora;

- agravarea regimului sancţionator al persoanei juridice pentru încălcarea normelor privind protecţia mediului cuprinse în Codul penal, prin sporirea sumei corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică în cazurile de poluare sancţionate de actul normativ european;

- introducerea tentativei la emiterea frauduloasă de monedă.

Intervenţii legislative pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, semnalate de instituţiile din cadrul sistemului judiciar

Codul de procedură penală a fost modificat pentru a lămuri interpretarea unor texte şi realizează corelările necesare pentru aplicarea acestora, susţine Guvernul, context în care s-au adus modificări procedurii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, astfel încât şi minorii să poată încheia acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, cu încuviinţarea reprezentantului lor legal.

De asemenea, s-a completat cadrul normativ al asistenţei juridice obligatorii prevăzut de codul de procedură penală – confirmându-se jurisprudenţa instanţelor; s-a reglementat obligativitatea acesteia şi în procedura în camera preliminară în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, se precizează în comunicatul Guvernului.