R. Moldova - printre statele cu cele mai multe condamnări la CEDO

Până la 31 decembrie 2021, R. Moldova a fost obligată să plătească 21.903.749 euro, dintre care 2.639.956 euro doar anul trecut.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (www.echr.coe.int)

Anul trecut Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunţat 68 hotărâri în cauzele moldoveneşti, iar Moldova este pe locul cinci din cele 47 de ţări membre ale Consiliului Europei, fiind întrecută de state cu populaţii mult mai mari, precum Rusia sau Turcia.

În hotărârile pronunţate, Curtea a constatat 69 de violări ale Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului (Convenţie), majoritatea referindu-se la activitatea judecătorilor.

De menţionat că în anul 2021, CEDO a primit 630 de cereri îndreptate împotriva R. Moldova ceea ce este aproape egal cu cererile depuse în anul 2019. Raportat la populaţia ţării, numărul cererilor este foarte mare. Moldovenii s-au adresat la CEDO de 3 ori mai des decât media europeană, arată o analiză a cauzelor moldoveneşti la CEDO, efectuată de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

„Din cele 68 de hotărâri pronunţate în 2021, cele mai multe se referă la un singur articol al Convenţiei – Articolul 6 (Dreptul la un proces echitabil). Şapte hotărâri se referă la plata satisfacţiei echitabile. Alte 13 hotărâri se referă la violarea drepturilor persoanelor din regiunea transnistreană, în aceste cazuri fiind condamnată doar Federaţia Rusă”, a declarat Daniel Goinic, consilier juridic în cadrul CRJM, unul dintre autorii cercetării.

De la ratificarea Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului în 1997, până la 31 decembrie 2021 CEDO a pronunţat 541 de hotărâri în cauzele moldoveneşti. În 461 dintre acestea a fost constatată cel puţin o violare comisă de statul moldovean. La acest capitol, R. Moldova devansează cu mult Marea Britanie, Germania, Portugalia, Spania sau Olanda, ţări care au aderat la Convenţie, cu mult timp înaintea Moldovei şi care au o populaţie mult mai numeroasă.

În baza tuturor hotărârilor şi deciziilor pronunţate până la 31 decembrie 2021, Republica Moldova a fost obligată să plătească 21.903.749 euro, dintre care 2.639.956 euro doar în 2021.

La 31 decembrie 2021, 1.038 de cereri moldoveneşti aşteptau să fie examinate şi peste 92% dintre acestea au şanse mari de succes. Acest număr este aproape egal cu numărul total de cereri în baza cărora Moldova a fost condamnată în cei 24 de ani de când persoanele se pot plânge la CEDO împotriva Moldovei.