Persoane cu experienţă acumulată peste hotare vor putea candida la funcţia de procuror general al R. Moldova

Procuratura Generală, Chişinău
Procuratura Generală, Chişinău (deschide.md)

Procedura de accedere în funcţia de procuror general sau procuror-şef al procuraturilor specializate, a fost modificată vineri, 21 ianuarie, de către Parlamentul de la Chişinău.

Proiectul votat în lectură finală prevede amendamente la Legea cu privire la Procuratură. Astfel, la funcţia de procuror general sau de şef al procuraturilor specializate vor putea candida persoane care au o experienţă profesională de zece ani în domeniul dreptului, acumulată atât în ţară, cât şi peste hotare.

De asemenea, proiectul de lege prevede instituirea unei comisii independente, formată din persoane din afara sistemului, care să fie implicată în procedura de numire a procurorului-şef din cadrul procuraturilor specializate.

Această Comisie va fi constituită din cinci membri – unul desemnat de Ministerul Justiţiei, unul de preşedintele ţării şi trei membri desemnaţi de către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).

Aşadar, potrivit procedurii, Comisia specială va organiza interviuri, va verifica integritatea candidaţilor şi va transmite lista integrală a candidaţilor, cu punctajul şi rezultatele evaluării, către Consiliul Superior al Procurorilor. CSP este în drept să-şi facă propria evaluare a dosarelor şi, respectiv, să selecteze candidatul care urmează a fi înaintat procurorului general spre numire.

Astfel, CSP este în drept să selecteze orice candidat admis la concurs, chiar dacă acesta nu a fost desemnat învingătorul concursului de către Comisia specială.