Guvernul R.Moldova: Integritatea candidaţilor la funcţia de membru în CSM şi CSP va fi evaluată de către o comisie specială

Consiliul Superior al magistraturii de la Chişinău
Consiliul Superior al magistraturii de la Chişinău (crjm.org)

Integritatea candidaţilor la funcţia de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) şi Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) va fi evaluată de către o comisie specială. În acest sens, Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaţilor la funcţiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

„Proiectul de lege a fost elaborat în conformitate cu avizul Comisiei de la Veneţia şi prevede evaluarea integrităţii tuturor candidaţilor la funcţia de membru în CSM, CSP şi în colegiile lor. Procedura are scopul de a filtra candidaţii care au probleme de integritate, au comis abateri de la principiile de etică, au averi cu mult mai mari decât veniturile oficiale declarate. Doar având membri oneşti şi integri în CSM şi CSP putem să începem curăţarea sistemului de justiţie de corupţi şi să sporim, astfel, încrederea cetăţenilor în justiţie”, a subliniat ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, în cadrul şedinţei de Guvern de miercuri.

Conform proiectului de lege, comisia de evaluare va fi formată din şase membri: trei membri naţionali vor fi numiţi la propunerea fracţiunilor parlamentare, conform principiului proporţionalităţii, şi trei membri vor fi propuşi de către partenerii de dezvoltare şi aprobaţi cu votul a 3/5 dintre deputaţii aleşi.

Membrii comisiei vor evalua integritatea în temeiul unor cercetări extinse a activităţii profesionale a candidaţilor, a respectării în activitatea lor a unor standarde înalte de etică şi profesionalism, precum şi a lipsei unor acţiuni dubioase, în special care provoacă suspiciune despre o activitate de corupţie.

De asemenea, Comisia de evaluare va analiza averea candidaţilor şi a familiilor acestora, provenienţa averilor, precum şi corespunderea cheltuielilor candidaţilor cu veniturile lor şi cele ale membrilor familiei.

În cazul în care vor fi atestate discrepanţe mari între informaţia declarată de către candidat şi situaţia reală, Comisia va transmite informaţiile organelor de drept competente. Decizia comisiei cu privire la nepromovarea evaluării integrităţii va servi drept temei juridic pentru neadmiterea candidatului la alegeri sau la concurs.

Totodată, proiectul de lege prevede obligaţia tuturor organelor şi autorităţilor publice, registrelor publice, dar şi a tuturor persoanelor private, inclusiv băncilor, de a furniza gratuit informaţiile necesare pentru evaluarea candidaţilor, inclusiv cu privire la averea persoanelor apropiate acestora. Documentul prevede şi sancţiuni pentru nefurnizarea informaţiei.

Deciziile comisiei vor putea fi contestate la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ). Pentru examinarea contestaţiei, în cadrul CSJ va fi constituit un complet special, ai cărui membri vor fi desemnaţi de către CSM şi confirmaţi de către preşedintele R. Moldova prin decret.

Proiectul de lege propus va avea caracter limitat în timp şi va avea efecte doar până la sfârşitul anului 2022.