Programul "deţinuţii-scriitori", la coşul de gunoi al istoriei

Până acum, deţinuţii beneficiau, potrivit legii, de o reducere de pedeapsă de 30 de zile pentru fiecare aşa-zisă "lucrare ştiinţifică". Această poveste a ajuns însă la final ca urmare a intervenţiei Guvernului Cioloş.
(Captură Foto)

Controversatul fenomen al "deţinuţilor-scriitori", adevărate "fabrici" producătoare de lucrări ştiinţifice, a ajuns la final de drum. Guvernul Cioloş a adoptat, în şedinţa de marţi, o ordonanţă de urgenţă care prevede clar că un deţinut va beneficia de 20 de zile reduse din pedeapsă, indiferent de numărul de operelor elaborate.

Guvernul a stabilit o serie de noi proceduri privind elaborarea în penitenciare a lucrărilor ştiinţifice şi invenţiilor brevetate, precum şi a validării caracterului ştiinţific al acestora care vor intra în vigoare începând cu 31 august.

"Activitatea de cercetare ştiinţifică în penitenciare va fi reglementată distinct, prin stabilirea unui număr fix de zile care pot fi acordate unei persoane condamnate la o pedeapsă privativă de liberate, indiferent de numărul de lucrări ştiinţifice sau de invenţii brevetate. În acest sens, Guvernul a modificat şi completat, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Astfel, în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate de către o persoană condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de numărul acestora, se consideră maximum 20 de zile executate pe întreaga durată a executării pedepsei, inclusiv în cazul pedepselor contopite", se arată într-un comunicat al Executivului.

Actul normativ introduce, de asemenea, o nouă procedură a elaborării, în penitenciare, a lucrărilor ştiinţifice şi invenţiilor brevetate şi a validării acestora.

"Caracterul ştiinţific al lucrărilor elaborate de către deţinuţi este stabilit, potrivit dispoziţiilor legale de drept comun, de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, cu sprijinul logistic al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Brevetarea invenţiilor se realizează de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Pe durata elaborării de lucrări ştiinţifice sau de invenţii pot fi desfăşurate activităţi lucrative, fără ca acestea să se suprapună şi fără ca, însumată, durata desfăşurării tuturor acestor activităţi să depăşească durata prevăzută în legislaţia muncii. Lucrările ştiinţifice se pot elabora numai în domeniile şi specializările universitare stabilite de nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare.

În cazul lucrărilor ştiinţifice sau invenţiilor brevetate realizate în coautorat, numărul zilelor considerate ca executate se împart proporţional la numărul de coautori. În cazul în care mai mulţi coautori sunt persoane private de libertate, procedura se aplică în mod individual fiecărui coautor", a explicat Guvernul.

Potrivit comunicatului citat, după validarea caracterului ştiinţific al lucrării, respectiv brevetarea invenţiei, Comisia pentru liberare condiţionată sesizată potrivit legii în vederea analizării acordării zilelor considerate ca executate, ia la cunoştinţă de acordarea caracterului ştiinţific, respectiv brevetarea invenţiei, şi verifică respectarea procedurii de elaborare a lucrării ştiinţifice publicate, respectiv invenţiei brevetate. O nouă solicitare pentru elaborarea unei alte lucrări ştiinţifice sau invenţii se poate formula doar după finalizarea lucrării anterioare.

Ulterior adoptării şi până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă, vor fi elaborate norme de aplicare a noilor reglementări.

Amintim că, sub umbrela vechilor prevederi legislative, care le oferea o scutire de pedeapsă de 30 de zile pentru fiecare "lucrare ştiinţifică" realizată, mai toţi deţinuţii celebri ai ţării s-au transformat subit în scriitori. Unii au scris şi câte 10 cărţi în perioade extrem de scurte de detenţie, iar alţii au scris "lucrări ştiinţifice" de doar câteva pagini.

Cum avântul literar a luat amploare, presa a devenit tot mai interesată de subiect şi a dezvăluit, în final, cu ajutorul Ministerului Justiţiei, lista completă a "producătorilor" de lucrări ştiinţifice, dar şi a profesorilor care i-au girat. Printre aceştia din urmă se numără şi feţe bisericeşti.

Observând problema, Guvernul Cioloş a decis pe 3 februarie suspendarea, până la 1 septembrie 2016, a aplicării acestor prevederi controversate.

"La acel moment, măsura legislativă a fost adoptată de Guvern în contextul în care, în practică s-a constatat un abuz de drept, în care persoane condamnate au obţinut reduceri substanţiale ale pedepselor aplicate, cu consecinţa accederii mai rapide la beneficiile liberării condiţionate şi, cumulativ, prin elaborarea uneia sau chiar a mai multor lucrări ştiinţifice, formalizând şi golind de conţinut aceste dispoziţii legale", a explicat Executivul.

Evoluţia elaborării de lucrări ştiinţifice de către persoanele condamnate a fost următoarea, potrivit statisticilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor: 2006 – 0 lucrări; 2007 – 4 lucrări; 2008 – 2 lucrări; 2009 – 6 lucrări; 2010 – 3 lucrări; 2011 – 3 lucrări; 2012 – 6 lucrări; 2013 – 14 lucrări; 2014 – 89 lucrări (cu 50 de autori); 2015 – 337 lucrări (cu 165 de autori).