Mihail Cotorobai: Corupţia - cea mai gravă încălcare a drepturilor omului în R. Moldova

În prezent, nicio autoritate publică din RM nu şi-a asumat funcţia de protecţie a intereselor persoanelor care denunţă potenţiale infracţiuni de corupţie, constată Avocatul Poporului.
Mihail Cotorobai prezentând Raportul pentru 2017 în Parlamentul de la Chişinău
Mihail Cotorobai prezentând Raportul pentru 2017 în Parlamentul de la Chişinău (parlament.md)

Avocatului Poporului din Republica Moldova, Mihail Cotorobai, susţine că printre încălcările drepturilor omului cel mai des semnalate în anul 2017 figurează accesul la justiţie, dreptul la un proces judiciar echitabil, libertatea de exprimare, dreptul la ocrotirea sănătăţii, la un mediu ambiant ecologic sănătos, la muncă, dar şi la protecţia socială.

Ombudsmanul a menţionat în cadrul audierii în Parlamentul de la Chişinău a Raportului privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2017 că pe parcursul ultimilor doi ani, cele mai multe adresări examinate ţin de actul justiţiei, inclusiv libertatea individuală şi siguranţa persoanei în cazul reţinerilor, utilizarea excesivă a arestului preventiv, tergiversarea examinării cauzei care se manifestă prin amânarea proceselor de judecată şi nerespectarea termenului rezonabil de judecare a cauzelor cât şi încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în localităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender (Transnistria).

Alte încălcări ale drepturilor omului ar ţine de asistenţa medicală şi socială acordată anumitor categorii de cetăţeni, dreptul la un mediu înconjurător sănătos şi protecţia muncii, iar un capitol aparte al Raportului a fost dedicat corupţiei, ca cea mai gravă încălcare a drepturilor omului din ultima perioadă.

”Se constată că de cele mai dese ori drepturile cetăţenilor sunt afectate de administrarea defectuoasă şi birocraţia din instituţiile publice, de neregulile administrative, de incorectitudine, discriminare, de persecuţiile din partea superiorilor, de abuzul de putere, de lipsa de răspuns şi reacţii din partea autorităţilor, precum şi de refuzul sau întârzierile nejustificate ale acestora de a oferi informaţii”, se arată în Raport.

De asemenea, Ombudsmanul a atenţionat despre persecuţia persoanelor care denunţă sau avertizează, în interes public, cu privire la comiterea unor iregularităţi, abuzuri sau încălcări în cadrul instituţiilor. ”În prezent, nicio autoritate publică nu şi-a asumat funcţia de protecţie şi reprezentare a intereselor persoanelor care denunţă/avertizează cu privire la potenţiale infracţiuni de corupţie şi alte practici ilegale.”

Mihail Cotorobai a evidenţiat lacunele dar şi faptul că multe dintre recomandările făcute în rapoartele anterioare nu au fost luate în calcul de către autorităţile publice relevante.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a subliniat problemele existente vizînd protecţia vieţii copiilor atunci când se află pe spaţiul on-line; cazurile de tentativă şi suicid în rândul copiilor; carenţele care duc la încălcarea dreptului la nume şi cetăţenie, problema documentării copiilor în raioanele din stânga Nistrului.

Avocatul Copilului s-a mai referit la chestiuni vizînd respectarea drepturilor copiilor la educaţie, securitate socială, protecţia faţă de abuzuri şi neglijare, drepturile copiilor cu dizabilităţi, a celor rămaşi fără îngrijire părintească, minorii în detenţie şi copiii care duc un mod de viaţă stradal.

De menţionat că aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului moldovean referitor la raport a fost amânată pentru a fi examinate amendamentele formulate de către deputaţi.