Incredibilele secrete ale apei

Picătură de apă
Picătură de apă (www.visionaryhealth.com)

Care este capacitatea apei de a recepţiona informaţii? Ce percepe? Şi cum poate ea avea memorie?

Institutul Aerospaţial din Stuttgart a descoperit o metodă relativ simplă de a observa structura unei picături de apă. Cercetătorii şi-au văzut răsplătite eforturile prin incursiuni într-o lume fascinantă.

Fiecare picătură are o înfăţişare proprie, unică şi distinctă. De ce sunt picăturile atât de diferite una de cealaltă? Cercetătorii au invitat mai multe persoane să vină la o sală de lectură din cadrul Institutului Aerospaţial şi le-au dat tuturor un eşantion din aceeaşi apă, rugându-i să pună picături de apă în acelaşi timp pe o lamelă de sticlă. După care au colectat toate picăturile pentru a fi analizate la microscop.

Spre surprinderea cercetătorilor, picăturile provenite de la indivizi diferiţi aveau imagini diferite, deşi proveneau din aceeaşi apă. Analizând rezultatele, ei au observat că imaginile picăturilor de apă ale celor care au participat la test sunt toate diferite, dar toate picăturile date de aceeaşi persoană sunt similare. Când au analizat picăturile colectate de la persoane diferite, le-au descoperit atât de diferite, încât este greu de imaginat că provin toate din aceeaşi sursă de apă.

Apoi oamenii de ştiinţă au făcut experimente pentru a vedea dacă se schimbă ceva atunci când se pune ceva în apă. Spre exemplu o floare a fost băgată în apă, apoi a fost luată o picătură de apă şi analizată la microscop. S-a observat că apa lua o anume imagine - care putea fi reprodusă dacă se băga din nou aceeaşi floare în altă apă. Iar atunci când se punea în apă o floare diferită, se observa că toate picăturile din acea apă arătau într-o altă formă, specifică pentru floarea respectivă.

Declaraţia potrivit căreia apa are memorie schimbă practic total modul în care privim lumea.

Hai să ne imaginăm că vom călători pe un râu. Apa curge pe râu, strângând informaţii de peste tot pe unde trece, deci ea va avea mai multe informaţii la gura de vărsare decât a avut la locul de unde a izvorât. Oceanele n-ar mai trebui fi privite ca ceva care ne separă, ci mai degrabă ca un depozit gigantic de informaţii. Iar în acest caz ploaia ar putea fi un transportator care aduce informaţii preţioase lumii.