Descoperire unică în Urali: o cămilă pictată acum 14.500 de ani

Artă rupestră în peştera Kapova (Uralii de Sud)
Artă rupestră în peştera Kapova (Uralii de Sud) (VLADISLAV ZHITENEV/LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSI)

O imagine exotică a unei cămile a fost descoperită în peştera din Kapova, în Uralii de Sud. Se estimează că pictura ar fi fost realizată în urmă cu 14.500 - 37.700 ani, când în zonă nu existau cămile.

Această descoperire confirmă teoria cercetătorilor care susţineau că artiştii din Paleoliticul superior ar fi putut migra pe distanţe mari.

Imaginea unei cămile cu două cocoaşe este pictată în ocru roşu şi delimitată parţial cu cărbune. Această descoperire unică a fost făcută de Eudald Guillamet, un renumit specialist în restaurare din Andorra (oficial Principatul Andorrei), care a fost invitat să examineze peşterade către Biroul de Stat al Protecţiei Patrimoniului Cultural din Başchiria (sau Republica Başcortostan).

„Vechimea desenelor din acest cadru nu poate fi stabilită cu exactitate încă, dar rezultatele obţinute prin metoda de datare uraniu-toriu a depozitelor de calcit pe care este pictată imaginea, şi care le acoperă, arată fără echivoc că a fost realizată în timpul Paleoliticului superior. În timpul săpăturilor efectuate în peştera din Kapova, numai stratul superior al depozitelor cu urme de activitate ale artiştilor din Paleolitic - între 17.000 ani şi 19.000 ani - a fost datat până în prezent", a concluzionat V.S. Zhitenev, de la Universitatea de Stat din Lomonosov, care a condus ancheta.

Caracteristicile artistice şi aspectul imaginilor precum şi urme ale activităţii umane în peşteră, demonstrează că tradiţiile de organizare a sanctuarelor subterane în Paleoliticul superior îşi au originea în regiunea franco-cantabrică (regiunea Altamira dintre Franţa şi Spania). Cu toate acestea, la o distanţă atât de mare de principalul grup european de sit-uri de peşteri cu picturi rupestre, au apărut în mod inevitabil aspecte specifice locale în dezvoltarea tradiţiilor grafice.

Evoluţia lungă a tradiţiilor artei rupestre din regiune este relevată de faptul că oamenii care trăiau în Uralii de Sud în Glaciaţie sau Epoca de gheaţă au pictat nu numai cai, bizoni, mamuţi şi rinoceri lânoşi care ocupau peşterile europene, dar au reprezentat şi fauna locală. Analiza instrumentelor din piatră confirmă această ipoteză.

„Este foarte important faptul că această cămilă confirmă teoria legăturilor dintre râul Volga şi Marea Caspică şi dintre persoanele care au creat sanctuarul din peştera Kapova. Această teorie se bazează în primul rând pe utilizarea de ornamente de scoici fosile din Marea Caspică. În plus, această teorie este foarte interesantă în ceea ce priveşte posibilitatea că tradiţiile de creare a sanctuarelor în peşteri cu picturi murale s-ar fi putut extins, având în vedere peşterile din Carpaţi cu picturi murale din Epoca de gheaţă”, explică Vladislav Zhitenev.

Peştera Kapova este situată în Başchiria, la 400 de kilometri de Ufa, pe teritoriul rezervaţiei naturale Shulgan-Tash. Peştera este unul dintre cele mai renumite sit-uri care conţin artă rupestră paleologică în Europa, se arată pe situl revistei Phys.org.

Mai multe informaţii: aici