Activitatea CSM: Lipsă de transparenţă, obiectivitate şi imparţialitate

Centrul de Resurse Juridice din Moldova a analizat activitatea CSM şi atenţionează societatea despre administrarea insuficientă a bugetelor aferente instanţelor judecătoreşti, lacune în procedura de selecţie a judecătorilor şi motivarea insuficientă a hotărârilor.
Consiliul Superior al Magistraturii
Consiliul Superior al Magistraturii (Epoch Times România)

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) monitorizează de mai mulţi ani activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Recent, CRJM a elaborat raportul „Transparenţa şi eficienţa Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova”, pentru perioada ianuarie 2015 – martie 2016.

Raportul analizează modul de administrare a sistemului judecătoresc de către CSM şi funcţionarea propriu-zisă a CSM. Autorii explică aspectele legate de elaborarea bugetelor aferente instanţelor judecătoreşti, organizarea concursurilor pentru posturile vacante, transferul judecătorilor, dar şi modul de organizare a şedinţelor CSM, adoptarea şi motivarea hotărârilor emise de CSM.

Potrivit autorilor raportului, numărul mare de concursuri anunţate de CSM este de fiecare dată confuz la momentul apariţiei acestora şi nu permite o previzibilitate pentru potenţialii candidaţi. În mai multe cazuri, CSM a propus Preşedintelui ţării sau Parlamentului R. Moldova numirea candidaţilor cu un punctaj mai mic obţinut la Consiliul pentru selecţia şi cariera judecătorilor (CSCJ) fără însă a-şi motiva hotărârea respectivă, aşa cum prevede legislaţia în vigoare. Durata îndelungată a interimatului unor funcţii importante din sistem a ridicat mai multe semne de întrebare în perioada monitorizată. Şi anume, funcţia de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) este vacantă de mai mult de un an şi funcţia de preşedinte al Judecătoriei Centru, mun. Chişinău, de peste 16 luni.

Regulamentul de activitate al CSM prevede ca hotărârea Consiliului să fie legală, întemeiată şi motivată. În majoritatea cazurilor legate de cariera judecătorilor, CSM invocă drept motivare faptul că exprimarea votului pentru un candidat sau altul este un drept exclusiv al membrului CSM fără să motiveze de fapt soluţia adoptată, chiar şi atunci când CSM a propus spre promovare la curţile de apel sau CSJ candidaţi care nu au acumulat cel mai înalt punctaj la CSCJ sau care aveau cea mai mică experienţă în funcţia de judecător dintre toţi candidaţii.

În perioada ianuarie 2015 – martie 2016, au fost eliberaţi din funcţie 24 de judecători. Cea mai mare parte a judecătorilor demisionaţi au depus cerere de demisie în legătură cu ieşirea la pensie. În mai multe cazuri, CSM a acceptat demisia judecătorilor, deşi în privinţa acestora era dispusă începerea unei proceduri disciplinare sau a unui proces penal. Plecarea din sistem a judecătorului fără a fi sancţionat disciplinar sau condamnat îi oferă dreptul la o indemnizaţie unică de concediere şi primirea unei pensii speciale.

Un alt capitol al raportului menţionat se referă la funcţionarea CSM. În anul 2015, CSM a adoptat 994 de hotărâri, iar în perioada ianuarie – martie 2016 peste 200 de hotărâri. Deşi Legea cu privire la CSM obligă ca toate hotărârile să fie publicate, mai mult de 15 hotărâri nu au fost publicate pe pagina web pentru anul 2015.

Activitatea în domeniul monitorizării executării bugetelor instanţelor de judecată denotă că CSM nu a adoptat o politică de investiţii capitale şi cheltuieli pentru procurarea echipamentului necesar bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi sistemului informaţional.

CSM nu practică publicarea preventivă a proiectelor bugetelor instanţelor de judecată, ceea ce-i ştirbeşte substanţial din transparenţa activităţii. Discutarea bugetelor instanţelor judecătoreşti nu au loc în şedinţă publică, cu excluderea deliberărilor.

În raport se mai constată că CSM nu comunică publicului despre implementarea unor măsuri anticorupţie în sistemul judecătoresc. În perioada de monitorizare mass-media a realizat mai multe investigaţii şi a publicat materiale media care indică la averile nejustificate, adoptarea unor hotărâri ce au prejudiciat bugetul statului sau au afectat chiar şi securitatea statului. Cu toate acestea, CSM nu a reacţionat la aceste materiale, deşi afectează grav imaginea justiţiei.

Raportul vine cu o serie de recomandări care pot fi citite în totalitate aici. Sunt propuse modificări ale legislaţiei astfel încât CSM să organizeze concursuri periodice pentru ocuparea tuturor funcţiilor vacante în sistemul judecătoresc. Legislaţia trebuie să prevadă o competenţă a CSM de a amâna examinarea cererii de demisie a judecătorului în perioada examinării procedurii disciplinare sau urmăririi penale.

Amintim că în luna iulie a.c. şi Grupul statelor împotriva corupţiei (GRECO) în raportul său a fost preocupat de procesul de selecţie a membrilor CSM şi îngrijorat de motivarea insuficientă a hotărârilor adoptate. Prin urmare, GRECO a recomandat ca deciziile CSM să fie motivate corespunzător şi să fie supuse controlului jurisdicţional, atât pe aspecte de procedură, cât şi pe fondul cauzei.