26 de ani de la declararea independenţei Republicii Moldova

După 26 de ani de independenţă, cei mai mulţi moldoveni vor afirma, dacă îi întrebi, că nu se simt cu adevărat independenţi. De fapt, chiar şi partenerii de dezvolatre a Moldovei susţin că este un stat capturat
Votarea independenţei Republicii Moldova
Votarea independenţei Republicii Moldova (gardianul.md)

Deputaţii fostului Soviet Suprem al RSS Moldoveneşti au proclamat, la 23 iunie 1990, cu unanimitate de voturi documentul care a stat la baza Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova.

În urma acelui vot, Republica Sovietică Socialistă Moldova a fost proclamată stat suveran unitar şi indivizibil, iar suveranitatea devenea o condiţie necesară pentru statalitatea Moldovei, notează radiochisinau.md.

Primele state care au adoptat declaraţii privind suveranitatea lor încă în anii 1988-1989 au fost Ţăile Baltice - Lituania, Letonia şi Estonia, Georgia - care şi-a declarat suveranitatea la 26 mai 1990, Rusia – la 12 iunie 1990, înaintea Republicii Moldova, după care în iulie au urmat, Ucraina şi Belarus, apoi celelalte republici din URSS.

Cu ocazia aniversării, preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti a declarat:

„Acum 26 de ani, în contextul unui proces ireversibil de destrămare a imperiului sovietic, republicile unionale porneau pe calea suveranităţii şi a independenţei. La 23 iunie 1990, şi Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova de legislatura a douăsprezecea, adoptă Declaraţia despre Suveranitate, care exprima dorinţa poporului. Se întâmpla pe fondul mişcării de Eliberare Naţională, la aproape un an de la adoptarea legilor despre Limba de stat şi Grafia latină. Ţara îşi adjudeca, concomitent, suveranitatea şi identitatea naţională, cu aceeaşi intensitate politică şi spirituală. Erau decizii curajoase, care schimbau nu doar statutul, dar şi destinul Republicii Moldova.

De atunci, în Republica Moldova, au crescut generaţii pentru care acronimul U.R.S.S. nu se mai asociază cu o super-putere, dar este o sintagmă din manualul de istorie, drept confirmare a unei ideologii false şi a unui regim totalitar. Este perioada în care ţara noastră încearcă să-şi determine, în mod suveran, politica internă, vectorul extern, partenerii de dezvoltare.

Cu acest prilej, doresc să reconfirm, că procesul apropierii de Uniunea Europeană rămâne un obiectiv prioritar al statului suveran Republica Moldova. Totodată, sunt bucuros să constat că aniversarea a 26-a a Suveranităţii aproape coincide cu o perioadă extrem de importanţă pentru viitorul ţării noastre - intrarea deplină în vigoare a Acordului de Asociere şi Liber Schimb dintre UE şi Republica Moldova. Eveniment simbolic, care se va produce la 1 iulie 2016.”