Rezervaţia Biosferei Delta Dunării nu este prioritară în viitorul Parteneriat dintre România şi Comisia Europeană

Dunărea în Deltă în apropiere de Tulcea.
Dunărea în Deltă în apropiere de Tulcea. (DANIEL MIHAILESCU / AFP / Getty Images)

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării nu se află pe lista de priorităţi a viitorului Parteneriat dintre România şi Comisia Europeană (CE) în vederea stabilirii cadrului de implementare al fondurilor europene în perioada 2014-2020, ceea ce este îngrijorător, precizează organizaţiile membre ale Coaliţiei pentru Mediu pentru România (CMR) într-o scrisoare deschisă adresată autorităţilor competente.

Valoarea de patrimoniu natural universal al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD) a fost recunoscută în anul 1990, când a fost inclusă în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural, iar în anul 2000 i-a fost acordată Diploma Europeană pentru arii protejate, care în anul 2005 a fost reînnoită.

În scrisoarea deschisă a CMR se specifică :“Nu putem să ignorăm lipsa Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării dintre priorităţile de mediu ale viitorului Parteneriat România - Comisia Europeană. Mai mult decât atât, am remarcat cu aceeaşi îngrijorare supralicitarea potenţialului economic şi social al Fluviului Dunărea şi ignorarea totală a potenţialului natural al fluviului, iremediabil legat de primele. Considerăm că potenţialul natural trebuie tratat în mod egal, împreună cu ceilalţi doi piloni amintiţi, şi că proiectele de infrastructură care se pregătesc pentru Fluviul Dunărea (Coridorul IV, de exemplu) trebuie să ţină cont în mod covârşitor de valoarea naturală deosebită pe care, încă, fluviul o mai are”.

Totodată, Acordul de Parteneriat “nu menţionează modul în care cei 20% din angajamentul de cheltuieli pentru următoarea perioadă de finanţare, dedicaţi reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră şi adaptării la schimbările climatice, vor fi cheltuiţi” fapt care va duce la ”un sprijin inadecvat pentru aşa-zisele obiective verzi şi ar putea conduce spre o infrastructură tradiţională, făcându-se apel la necesitatea cheltuirii banilor cu orice preţ şi, uneori, chiar în detrimentul mediului”, potrivit sursei.

Reprezentanţii CMR consideră că acest nou Parteneriat oferă prilejul de a se aduce în prim plan investiţii mari realizate de către autorităţile centrale şi locale, ceea ce nu s-a făcut în perioada 2007-2013.

"Actualul Acord de Parteneriat repetă greşelile făcute în perioada de programare 2007 - 2013, în care au fost avute în vedere priorităţi care urmau să fie implementate în special de către autorităţi (centrale şi locale), iar investiţiile să vizeze în principal infrastructura mare. S-a dovedit, însă, că din cauza crizei financiare autorităţile nu au reuşit să implementeze aceste programe şi să absoarbă fondurile alocate", atrag atenţia semnatarii scrisorii.

Coaliţia pentru Mediu pentru România s-a adresat recent premierului Victor Ponta, ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb, şi ministrului delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, Lucia Varga, în scrisoarea deschisă pentru elaborarea Acordului de Parteneriat dintre Guvernul României şi Comisia Europeană în vederea stabilirii cadrului de implementare al fondurilor europene structurale pentru România 2014 - 2020

Organizaţiile Coaliţiei solicită reluarea şi organizarea consultărilor cu toţi factorii interesaţi pe această temă pentru a trimite partenerilor europeni un document care să prezinte clar, concis şi corect realitatea actuală, precum şi planurile necesare în vederea îmbunătăţirii acesteia din punct de vedere economic, social, dar şi de mediu.

Totodată, reprezentanţii CMR propun organizarea, în cel mai scurt timp, a unei întâlniri cu autorităţile în vederea abordării problematicii menţionate.

În argumentarea propunerilor făcute de CMR amintim că Delta Dunării a devenit rezervaţie a biosferei deoarece, în comparaţie cu alte delte din Europa şi de pe Terra, a păstrat o biodiversitate mai mare, conţinând un număr mare de specii dintr-o mare diversitate de unităţi sistematice. În Delta Dunării există specii rare sau care lipsesc din alte zone ale continentului, cu toate că efectivele acestor specii ca şi habitatele lor au fost grav afectate. Din 1991 s-a pornit la inventarierea florei şi faunei din teritoriul RBDD pentru cunoaşterea acestei importante componente a patrimoniului natural într-o rezervaţie a biosferei, precum şi pentru evidenţierea speciilor ce necesită măsuri de protecţie şi conservare.
Mozaicul de habitate dezvoltate în RBDD este cel mai variat din România şi găzduieşte o mare varietate de comunităţi de plante şi animale al căror număr a fost apreciat la 5.429 de tipuri.

Coaliţia pentru Mediu pentru România este formată din 72 de organizaţii neguvernamentale pentru protecţia mediului din România, scopul ei fiind acela de a contribui la dezvoltarea durabilă a României şi implicarea societăţii civile.