Revoltă în rândul profesorilor: "Dle ministru, aţi minimalizat nepermis frauda academică încă de la învestire"

Atitudinea Guvernului României faţă de învăţământul superior provoacă îngrijorare în rândul comunităţii academice, context în care peste 130 de profesori universitari i-au făcut o serie de reproşuri noului ministru PSD al Educaţiei.
Valentin Popa(Ministrul Educatiei),
Valentin Popa(Ministrul Educatiei), (Florin Chirila/Epoch Times)

Peste 130 de reprezentanţi ai comunităţii academice i-au adresat o scrisoare deschisă noului ministru PSD al Educaţiei, Valentin Popa, pentru "susţinerea integrităţii şi a calităţii în universităţile româneşti".

"Domnule Ministru, în contextul recentelor evoluţii din sfera publică, în mod specific cu privire la educaţia naţională, membrii comunităţii academice semnatari ai acestei scrisori se declară îngrijoraţi de atitudinea Guvernului României faţă de învăţământul superior. Semnale ale acestei îngrijorări au fost deja transmise în spaţiul public de către colegul nostru, profesorul Mircea Dumitru, rector al Universităţii din Bucureşti, şi de către alţi distinşi intelectuali. Ne-a consternat pe toţi faptul că, în calitatea de nou ministru al educaţiei şi de rector al unei universităţi de stat, aţi minimalizat nepermis frauda academică prin declaraţii publice încă de la învestirea în funcţie. Aşteptăm ca orice urmă de îndoială cu privire la poziţia dumneavoastră faţă de etică academică să fie risipită prin acţiuni ferme şi neechivoce, prin măsuri structurale de amploare şi susţinute cu consecvenţă, care să rezulte din consultarea instituţiilor de elită şi a personalităţilor neaservite politic, cu performanţe academice certe şi conduită morală ireproşabilă", se precizează în scrisoare.

Potrivit semnatarilor, astfel de strategii nu pot fi înlocuite de vreun ordin ce impune cursuri de etică şi integritate academică în universităţi fără ca acestea să fi fost consultate în prealabil, ordin semnat, de altfel, în grabă a doua zi după declaraţia stupefiantă a ministrului Educaţiei cu privire la folosirea ghilimelelor şi trimiterilor la surse în lucrările de specialitate.

"Vă atragem atenţia că orice iniţiativă ori decizie ministerială care abordează doar formal ori pompieristic, de sus în jos, calitatea actului educaţional nu face decât să diminueze resursele de integritate şi autonomia din universităţi şi are consecinţe negative directe asupra studentelor şi studenţilor noştri. Debusolarea lor şi scăderea prestigiului diplomei universitare sunt cauzate, printre altele, de lipsa unei viziuni unitare privind educaţia şi a unui context concurenţial predictibil, de stimulare a meritului şi excelenţei atât în cercetare cât şi în actul didactic. Dar ce le putem spune noi acestor tineri când însuşi ministrul Educaţiei face afirmaţii care ignoră gravitatea plagiatului şi importanţa corectitudinii în munca de cercetare, iar apoi azvârle în spaţiul public o măsură impulsivă, nedezbătută cu nimeni? Aşteptăm „toleranţă zero” din partea ministrului şi faţă de ponderea aproape insignifiantă acordată criteriilor calitative în evaluarea universităţilor şi a membrilor comunităţii academice, criterii pe baza cărora ar trebui să fie încurajată performanţa ştiinţifică şi didactică", se arată în scrisoare.

Semnatarii s-au arătat profund îngrijoraţi că Ministerul Educaţiei a găsit cu cale să propună la 29 decembrie 2017 o nouă Metodologie de clasificare a universităţilor aflată în opoziţie declarată faţă de clasificările evaluative pe care le-au propus atât Legea 1/2011, cât şi reprezentanţii studenţilor din ANOSR.

"MEN va trebui să se dedice cu seriozitate unui efort de a regândi maniera de evaluare a calităţii în cercetare şi predare şi de a o stimula prin finanţări diferenţiate în funcţie de performanţă. Pentru aceasta, trebuie evitată finanţarea egalitaristă, care permite unor surogate universitare să funcţioneze ca fabrici de diplome. Pe de altă parte, atragem atenţia asupra prejudiciilor provocate de desconsiderarea specificului ştiinţelor socio-umane, prin aplicarea unor criterii procustiene de evaluare, care fetişizează articolele ISI şi calculele scientometrice şi care sunt irelevante în cea mai mare parte pentru culturile academice umaniste. Nu în ultimul rând, evaluarea performanţelor instituţionale în diverse domenii şi discipline s-ar cuveni să ia în considerare şi poziţiile universităţilor în cele mai importante clasamente internaţionale. Aşteptăm totodată o atitudine tranşantă din partea ministrului educaţiei naţionale faţă de manevrele populiste prin care guvernele politice s-au prefăcut doar că returnează sumele oprite de guvernările anterioare ori au majorat artificial salariile. Politicienii s-au împăunat cu această falsă generozitate, dar au „uitat” să asigure universităţilor şi surplusul de finanţare pentru susţinerea acestor măsuri, obligându-le să suporte astfel de costuri suplimentare din solduri şi din resurse ce ar fi trebuit alocate cercetării, investiţiilor şi dezvoltării instituţionale", au punctat reprezentanţii comunităţii academice.

Astfel, semnatarii scrisorii i-au atras atenţia ministrului că, deşi salariile sunt, într-adevăr, revoltătoare pentru cei mai mulţi dintre angajaţii universităţilor, ele nu reprezintă singurul impediment în dezvoltarea învăţământului superior.

"Ştiţi foarte bine că nu se atribuie universităţilor fonduri suficiente pentru internaţionalizare, pentru dotarea cu laboratoare şi tehnologii de cercetare şi de predare contemporane, pentru dezvoltarea ori reabilitarea căminelor şi a spaţiilor de învăţământ absolut necesare, pentru achiziţia ori abonarea la publicaţiile ştiinţifice din domeniu şi pentru atâtea altele. Progresul real al educaţiei româneşti de azi nu poate fi decât cel al unei culturi academice cu performanţe autentice în domeniul cercetării, cu largă deschidere faţă de competiţia internaţională de înaltă calitate, cu onestitate intelectuală şi probitate profesională. Semnatarii acestei scrisori sunt cadre didactice din cele mai importante universităţi ale ţării, cei mai mulţi dintre ei cu o experienţă îndelungată şi cu funcţii de conducere în departamentele, facultăţile şi universităţile lor. Invităm şi alţi membri ai comunităţii academice care împărtăşesc aceste puncte de vedere să se alăture demersului nostru şi să adauge observaţii pe care le consideră relevante", se afirmă în scrisoarea deschisă.

Cine sunt semnatarii

 1. Vlad Alexandrescu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 2. Sorin Alexandrescu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 3. Bogdan Alexe, conf. univ., Universitatea din Bucureşti
 4. Marius Andruh, acad. prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 5. Mircea Anghelescu, profesor emerit, Universitatea din Bucureşti
 6. Nadia Anghelescu, profesor emerit, Universitatea din Bucureşti
 7. Marian Aprodu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 8. George Ardeleanu , conf. univ., Universitatea din Bucureşti
 9. Lori Badea, C.S.I , Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române
 10. Imre Jozsef Balázs, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 11. Sanda Berce, prof. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 12. Istvan Berszan, conf. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 13. Lucian Beznea, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 14. Ioana Bican, prof. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 15. Cristina Bogdan, conf. univ., Universitatea din Bucureşti
 16. Ştefan Borbely, prof. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 17. Corin Braga, prof.univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 18. Vasile Brînzănescu, CS I, Institutul de Matematică „Simion Stoilow”, al Academiei Române
 19. Elena Butoescu, lect. univ., Universitatea Craiova
 20. Mircea Cărtărescu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 21. Sorin Cazacu, lect. univ., Universitatea Craiova
 22. Ruxandra Cesereanu, prof. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 23. Oana Chelaru-Murăruş, conf. univ., Universitatea din Bucureşti
 24. Stan Chiriţă, prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
 25. Mianda Tincuţa Cioba, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 26. Estella Ciobanu, conf. univ., Universitatea „Ovidius”, Constanta
 27. Alexandra Ciocârlie, CS II, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”
 28. Adina Ciugureanu, prof. univ., Universitatea „Ovidius”, Constanţa
 29. Ştefan Colceriu, Dr., Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti
 30. Cătălin Constantin, lect. dr., Universitatea din Bucureşti
 31. Ruxandra Constantinescu-Ştefănel, prof. univ., Academia de Studii Economice din Bucureşti
 32. Andrei Cornea, profesor emerit, Universitatea din Bucureşti
 33. Alexandra Cornilescu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 34. Lidia Cotea, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 35. Cristina Bogdan, conf. univ., Universitatea din Bucureşti
 36. Anca Crivăţ, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 37. Könczei Csilla, conf. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 38. Alexandra Cunita, profesor Emerit, Universitatea din Bucureşti
 39. Codrin Liviu Cuţitaru, prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
 40. Dora Czegenyi, lect. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 41. Reghina Dascăl, conf. univ., Universitatea de Vest, Timişoara
 42. Sorin Dăscălescu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 43. Daniel David, prof. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 44. Horaţiu Decuble, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 45. Georgiana Dila, conf. univ., Universitatea Craiova
 46. Caius Dobrescu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 47. Claudia Doroholski, conf. univ., Universitatea de Vest, Timişoara
 48. Cristian Faciu, CSI dr., Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române
 49. Constantin Fetecău, prof. univ., Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi
 50. Doina Filimon Doroftei, C.S.III, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti
 51. Oana Fotache-Dubălaru, conf. univ., Universitatea din Bucureşti
 52. Mircea Frânculescu, prof. univ., Societatea de Ştiinţe Filologice
 53. Liviu Frângă, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 54. Ionuţ Geană, lect. univ., Universitatea din Bucureşti
 55. Mihaela Gheorghe, prof. univ., Universitatea „Transilvania” Braşov
 56. Dumitrel Ghiba, asist. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
 57. Radu Gramatovici, conf. univ., Universitatea din Bucureşti
 58. Liviu Groza, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 59. Ana-Cristina Halichias, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 60. Cornelia Ilie, prof. univ., Stroemstad Akademi Suedia
 61. Emil Ionescu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 62. Diana Ioniţă, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 63. Daniela Ionescu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 64. Mihaela Irimia, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 65. Berszan Istvan, conf. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 66. Dragoş Ivana, conf. univ., Universitatea din Bucureşti
 67. Vilmos Keszeg, prof. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 68. Ion Bogdan Lefter, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 69. Cătălin Lefter, prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
 70. Gabriel Lohon, cercetător III , Inst. „C.S. Nicolaescu-Plopşor” al Acad. Române
 71. Mihai Lucacs, Universitatea din Bucureşti
 72. Mihai Maci, lect. univ., Universitatea din Oradea
 73. Mihaela Mancaş, profesor emerit, Universitatea din Bucureşti
 74. Veronica Manole, lect. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 75. Luminiţa Anca Marcu, asist. univ., Universitatea din Bucureşti
 76. Liviu Marin, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 77. Roxana Marinescu, conf. univ., Academia de Studii Economice din Bucureşti
 78. Laura Mesina, conf. univ., Universitatea din Bucureşti
 79. Mircea Mihăieş, prof. univ., Universitatea de Vest, Timişoara
 80. Ileana Mihăilă, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 81. Silviu Mihăilă, lect. univ., Academia de Studii Economice din Bucureşti
 82. Erika Mihálycsa, asist. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”,Cluj-Napoca
 83. Simona Modreanu, prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
 84. Rareş Moldovan, conf. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 85. Cristian Moroianu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 86. Luminiţa Munteanu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 87. Carmen Muşat, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 88. Jean Nedelea, asist. dr., Universitatea din Bucureşti
 89. Eugen Negrici, profesor emerit, Universitatea din Bucureşti
 90. Alexandru Nicolae, lect. univ., Universitatea din Bucureşti
 91. Victor Olaru, lect. univ., Universitatea Craiova
 92. Liviu Ornea, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 93. Liviu Papadima, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 94. Adrian Papahagi, conf. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 95. Vanezia Pârlea, lect. univ., Universitatea din Bucureşti
 96. Ioana Pârvulescu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 97. Liana Pop, profesor emerit, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 98. Marian Popescu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 99. Amelia Precup, lect. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
 100. Marian Preda, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 101. Mihaela Prioteasa, lect. univ., Universitatea Craiova
 102. Dana Radler, lect. univ., Academia de Studii Economice din Bucureşti
 103. Daniela Rogobete, lect. univ., Universitatea Craiova
 104. Ionel Rovenţa , conf. univ. , Universitatea din Craiova
 105. Florentina Sâmihăian, conf. univ. , Universitatea din Bucureşti
 106. Cristina Sărăcuţ, lect. univ., Universitatea din Tampere, Findlanda
 107. Aloisia Sorop, conf. univ., Universitatea Craiova
 108. Camelia Stan, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 109. Maria Stanciu Istrate, Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”
 110. Bogdan Ştefănescu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 111. Ariadna Ştefănescu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 112. Gheorghe Ştefănescu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 113. Alin Ştefănescu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 114. Adriana Elena Stoican, doctor în Filologie, Independent Scholar
 115. Levente Szabo, conf. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 116. Maria Szikszai, lect. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 117. Sanda Ţigoiu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 118. Victor Ţigoiu, profesor emerit, Universitatea din Bucureşti
 119. Dan Timotin, CS I, Institutul de Matematică „Simion Stoilow”, al Academiei Române
 120. Vladimir Tismăneanu, prof. univ., Universitatea Maryland
 121. Adriana Todea, lect. univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 122. Szabo Á. Töhötöm, director Departament, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 123. Delia Ungureanu, asist. dr., Universitatea din Bucureşti
 124. Mihaela Ursa, conf. univ., Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
 125. Roxana Utale, conf. univ. , Universitatea din Bucureşti
 126. Mircea Vasilescu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 127. Claudia Vlad, lect. univ., Universitatea din Bucureşti
 128. Victor Vuletescu, conf. univ. , Universitatea din Bucureşti
 129. Ursula Wittstock, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
 130. Rodica Zafiu, prof. univ., Universitatea din Bucureşti
 131. Constantin Zalinescu, prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
 132. Mihai Zamfir, profesor emerit, Universitatea din Bucureşti
 133. Rodica Zâne, prof. univ., Universitatea din Bucureşti.