Pachet legislativ marca USR, depus în Parlament: Apă potabilă de la robinet gratuită, măsurarea calităţii apei şi filtru gratuit

Cornel Zainea şi Allen Coliban, USR
Cornel Zainea şi Allen Coliban, USR (USR)

USR a depus în Parlament un pachet de iniţiative legislative vizând îmbunătăţirea calităţii apei de băut în România şi a accesului la apă potabilă al tuturor cetăţenilor.

Iniţiatorii proiectului, care are la bază ideea că garantarea unei ape potabile curate pentru toţi cetăţenii stă la baza unui stat incluziv şi preocupat de mediu şi sănătate, sunt senatorul Allen Coliban şi deputatul Cornel Zainea, membri în Comisiile pentru Mediu din Parlament.

Potrivit proiectului care îşi propune să modifice Legea pentru completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cetăţenii pot solicita gratuit, o dată pe an, verificarea parametrilor de calitate a apei potabile din locuinţe către direcţia de sănătate publică judeţeană. În cazul încălcării valorilor limită, utilizatorul poate beneficia, la cerere, de un filtru de apă al cărui cost este decontat de primăria din localitate. De asemenea, o altă iniţiativă din pachetul legislativ prevede că instituţiile publice şi operatorii economici care oferă servicii de alimentaţie publică vor oferi, gratuit şi la cerere, apă potabilă de la robinet.

„În România, deşi ne număram până nu demult printre ţările cu o calitate foarte bună a apei, ultimii ani au marcat o creştere semnificativă a consumului de apă îmbuteliată. Acest lucru se explică, într-o măsură, prin unele probleme punctuale de calitate a apei, în ciuda banilor europeni disponibili şi cheltuiţi în acest domeniu. Consecinţa acestui fapt a fost scăderea încrederii populaţiei în calitatea apei disponibile la robinet. Statul este responsabil să ofere cetăţenilor acces la apă potabilă de calitate. Pachetul nostru de propuneri vine să elimine suspiciunile şi să identifice în mod clar eventualele probleme, oferind un screening anual gratuit, dar şi să încurajeze consumul de apă de la robinet inclusiv în zona alimentaţiei publice”, a declarat senatorul Allen Coliban.

„Într-o ţară în care un procent mare al populaţiei trăieşte la limita sărăciei, accesul la o apă curată şi de calitate este foarte important. Apa înseamnă viaţă, iar o apă poluată poate însemna boală. Prin aceste două legi, România va intra în rândul ţărilor care încurajează consumul responsabil de apă”, a declarat, la rândul său, deputatul Cornel Zainea.

Cei doi parlamentari reamintesc că dreptul la apă potabilă este recunoscut la nivel internaţional ca drept fundamental al omului. În acest sens, Rezoluţia nr. 64/292 a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite stipulează că „dreptul la apă potabilă sigură şi curată şi la salubritate este un drept al omului esenţial pentru o viaţă normală şi pentru exercitarea tuturor drepturilor omului”.

Propunerile legislative sunt susţinute de mai mulţi parlamentari ai Uniunii Salvaţi România şi vor intra pe traseul legislativ în prima sesiune parlamentară din 2019.