"Familia are nevoie de protecţia noastră, a tuturor!" - "Coaliţia pentru Familie" cere modificarea Constituţiei.

În prag de An Nou, „Coaliţia pentru Familie” anunţă lansarea unei propuneri legislative vizând revizuirea Constituţiei României, astfel încât căsătoria să fie definită fără niciun echivoc, drept uniunea dintre un bărbat şi o femeie.
Obiceiuri de nuntă în Maramureş
Obiceiuri de nuntă în Maramureş (Facebook)

În contextul în care tot mai multe ţări europene au legiferat căsătoria între persoane de acelaşi sex, având şi dreptul de a adopta copii, membrii "Coaliţiei pentru Familie" propun revizuirea art. 48, alineat 1 din Constituţie, la modul următor: "Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”

"Comitetul de iniţiativă pentru promovarea propunerii legislative a cetăţenilor privind revizuirea articolului 48, alineat 1, din Constituţia României” a propus un proiect de lege pentru revizuirea Constituţiei României care defineşte căsătoria ca fiind uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie. Iniţiativa este exercitată în temeiul art. 150 din Constituţie. Proiectul de lege, expunerea de motive şi avizul Consiliului Legislativ au fost publicate în Monitorul Oficial, pe data de 25 noiembrie 2015." anunţă membrii Coaliţiei.

Potrivit "Coaliţiei pentru Familiei", "soţi" este un termen deschis interpretărilor în contextul internaţional din ultimii ani, motiv pentru care se impune o definire clară a conceptului de familie, "pentru a proteja şi sprijini naşterea şi creşterea generaţiilor viitoare"

"Familia, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, este singura relaţie interumană ce asigură mediul propice naşterii, creşterii şi educaţiei generaţiilor viitoare. Ca instituţie fundamentală a societăţii, ea asigură continuitatea poporului român. Mai mult decât atât, familia este locul în care valorile şi tradiţiile societăţii sunt transferate copiilor, iar tradiţiile şi valorile româneşti au, la baza lor, familia întemeiată pe căsătoria între un bărbat şi o femeie.

Acest rol primordial pe care familia l-a avut de-a lungul istoriei României are nevoie de protecţia noastră, a tuturor, în faţa tendinţelor societăţii moderne de a-i diminua importanţa. Faptul că e nevoie de această clarificare a exprimării în Constituţia României arată riscul de degradare a conceptului de familie, degradare ce va lăsa urme adânci şi grave în societatea românească atât de mult încercată.

Familia reprezintă mai mult decât iubirea dintre soţi; ea are o structură publică, roluri şi funcţii juridice, reguli şi roluri sociale. Toate acestea, pe termen lung, asigură dezvoltarea optimă şi continuitatea societăţii. Pentru noi, românii, familia nu este „un stil de viaţă”, ci este legată fundamental de calitatea de părinţi. Dacă acest rol esenţial nu mai este luat în considerare, familia se reduce la o simplă recunoaştere guvernamentală a afecţiunii dintre doi cetăţeni, iar modul în care generaţiile viitoare se vor dezvolta devine incert." se precizează în comuniatul postat pe site-ul "Coaliţie pentru Familie."

Comitetul de iniţiativă este format din 16 membri şi este multiconfesional: ortodocşi, catolici, greco-catolici, baptişti şi penticostali. Numele membrilor sunt: Nadia Tătaru, Georgeta Stoian, Alina Tomi, Mariana-Liliana Georgescu, Tudor Sişu, Vlad Miriţă, Mihaela Manuceanu, Sorin Lavric, Mihai Gheorghiu, Călin Diaconu, Pavel Chirilă, Cornel Bratu, Liviu Axinte, Constantin Necula, Paul Negruţ, Mircea Tudor.

Din Coaliţia pentru Familie fac parte ONG-uri precum Asociaţia „Părinţi pentru Ora de Religie”, Asociaţia „Alianţa Familiilor din România”, Asociaţia Familiilor Catolice din România „Vladimir Ghika”, Asociaţia PRO VITA – Filiala Bucureşti, Asociaţia „Familia Tradiţională” etc.

Pentru revizuirea Constituţiei, iniţiatorii vor trebui să strângă, în următoarele 6 luni, 500.000 de semnături de la cetăţeni cu drept de vot, împărţiţi în minim jumătate din judeţele ţării, cel puţin 20.000 de semnături de fiecare judeţ.