R. Moldova a acceptat Statutul Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat

Obţinerea statutului de stat membru la Conferinţă de către Republica Moldova va demonstra angajamentul statului în consolidarea eforturilor comunităţii internaţionale în vederea unificării şi modernizării normelor de drept privat internaţional.
Parlamentul R. Moldova
Parlamentul R. Moldova (Epoch Times România)

Proiectul de lege a fost votat în a doua lectură cu suportul a 64 de deputaţi, din cei 92 prezenţi.

Acest proiect va facilita colaborarea R. Moldova cu alte subiecte de drept internaţional într-o serie largă de probleme cum ar fi competenta instanţelor judecătoreşti, aplicarea legilor, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti într-o gamă largă de domenii, de la drept comercial şi drept bancar la procedura civilă internaţională sau de la protecţia copilului la căsătorie.

Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat (CHDIP) este o organizaţie internaţională dedicată codificării şi unificării relaţiilor juridice internaţionale de drept privat, de la chestiunile privind dreptul aplicabil, competenţa instanţelor, recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi a actelor de stare civilă, până la protecţia copiilor şi adopţiile internaţionale.

În prezent, CHDIP are 74 de state membre, la care se adaugă UE.