Agent Green: O pădure seculară defrişată pas cu pas de Romsilva. Alexe, reacţie: Subiect senzaţional inventat

Pădure seculară defrişată pas cu pas de Romsilva
Pădure seculară defrişată pas cu pas de Romsilva (Screenshot - Agent Green)

O pădure seculară aflată la 5 km depărtare de Iaşi, în ariile protejate Bârnova-Repedea, este în pericol de a fi defrişată, şi asta cu consimţământul tacit al ministrului Mediului, Costel Alexe, şi sub directa organizare a ROMSILVA, se arată într-un comunicat de presă emis de câteva organizaţii ale societăţii civile, printre care şi Agent Green. Potrivit activiştilor de mediu, cu toate că ariile protejate au fost create pentru divertisment şi echilibru ecologic şi includ la ora actuală arbori seculari, de o valoare deosebită, Romsilva a decis să defrişeze zona parcelă cu parcelă.

Comunicatul publicat pe site-ul Agent Green arată că doar 1% din aria protejată este strict protejată, în vreme ce 99% din pădure figurează ca „exploatabilă”, iar în cazul în care tăierile continuă în ritmul actual, activiştii susţin că în acest deceniu ar urma ca 750.000 de metri cubi de lemn să fie scoşi. În acest context, ei solicită autorităţilor statului ca minim 50% din aria protejată să beneficieze de „protecţie strictă” .

Organizaţiile neguvernamentale şi grupurile locale de acţiune trag semnalul de alarmă pentru a atrage atenţia că tăierile de păduri din ariile protejate Bârnova – Repedea, aflate în vecinătatea oraşului Iaşi, periclitează biodiversitatea, calitatea vieţii cetăţenilor şi ecoturismul.

Asociaţia Mai Bine, Reset, Codrii Iaşilor, Iaşi.Travel, Alternativa Urbană, IAŞIBIKE şi Agent Green au afirmat în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în vecinătatea oraşului Iaşi, chiar într-o parcelă cu păduri seculare distruse în ultimii câţiva ani, că în acest moment „doar 1% din cele aproximativ 13.000 de hectare ale ariilor protejate sunt ferite de tăieri, restul de 99% sunt exploatabile”.

„Se taie ultimele parcele cu păduri seculare cu vârsta medie de 120-160 de ani. Ministerul Mediului a aprobat exploatarea a peste 750.000 metri cubi de lemn pentru actualul deceniu fără studii de evaluare adecvată şi strategică. În lipsa acestor evaluări obligatorii, Comisia Europeană a demarat un infringement împotriva României, procedurile urmând să conducă la sancţiuni aspre care vor fi stabilite de Curtea Europeană de Justiţie în cursul acestui an”, se arată în comunicatul menţionat anterior.

Potrivit activiştilor, zona a fost declarată sit de importanţă comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România pentru habitate şi păsări.

„Este o arie naturală (păduri de foioase, păduri în tranziţie, păşuni, pajişti, terenuri arabile, pâraie tributare văii Bârladului) încadrată în bio-regiunea continentală a Podişului Central Moldovenesc ce adăposteşte şi conservă o gamă diversă de floră spontană şi faună sălbatică. Aria naturală dispune de două tipuri de habitate naturale (păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum şi Păduri dacice de stejar şi carpen) ce asigură condiţii de hrană şi vieţuire mai multor specii de mamifere mici, păsări şi insecte şi protejează elemente floristice rare.

În mod inexplicabil, ministerul a uitat complet că prin propriul ordin Bârnova a devenit acum 13 ani o arie de protecţie specială avifaunistică şi în consecinţă aria nu are plan de management şi s-au aprobat tăieri care vor lăsa fără habitat exact speciile de păsări pentru care aria protejată a fost desemnată”, acuză reprezentanţii societăţii civile, amintind totodată că oraşul Iaşi se află în prezent într-o procedură de infringement la Comisia Europeană şi din cauza poluării aerului, iar pădurile din ariile protejate Bârnova – Repedea (situate la mai puţin de 5 km distanţă) reprezintă principala sursă de aer curat pentru oraş.

În acest context, Agent Green, Asociaţia Mai Bine, Reset, Codrii Iaşilor, Iaşi.Travel, Alternativa Urbană, IAŞIBIKE solicită Ministerului Mediului şi Consiliului Judeţean Iaşi:

- Creşterea suprafeţei strict protejate din ariile protejate Natura 2000 Bârnova-Repedea de la 1% la minim 50% prin introducerea în categoria funcţională T I. Restul ariilor protejate trebuie să fie introduse în categoria funcţională T II.

- Înfiinţarea ariei protejate de interes naţional ”Parcul Natural Bârnova – Repedea” care va fi suprapus cu ariile protejate de interes european Bârnova – Repedea. Parcul Natural va corespunde categoriei V IUCN.

- Un moratoriu imediat pe toate exploatările principale şi suspendarea amenajamentelor silvice până la aprobarea unui addendum şi realizarea evaluării adecvate şi a planului de management. În special tăierile progresive care implică tăierea tuturor arborilor maturi dintr-o parcelă nu îşi au locul într-o arie protejată la marginea unui oraş mare. Ocoalele silvice trebuie să aibă o bază de date cu toţi arborii de biodiversitate (arbori biotop).

- Sistarea construcţiei de noi drumuri forestiere. Cele patru drumuri forestiere în curs de realizare nu au nici aviz de mediu şi nici o evaluare adecvată de mediu. Acestea sunt planificate exclusiv în vederea exploatării masive a pădurii în zone cu biodiversitate ridicată şi nu îşi au rostul într-un sit Natura 2000. Actuala reţea de drumuri forestiere este suficientă pentru intervenţii în caz de dezastre naturale sau pentru salvarea de vieţi omeneşti (turişti).

Comunicatul integral aici.

Poziţia ministrului Mediului, Costel Alexe

Publicaţia Reporter de Iaşi susţine că, deşi stejarii de la Bârnova au vârste între 100 şi 160 de ani şi sunt consideraţi o minunăţie de către specialişti şi iubitorii de natură, ministrul Mediului Costel Alexe refuză să comenteze subiectul din această perspectivă. În discuţiile anterioare pe marginea defrişărilor de la Bârnova şi Dobrovăţ, el a spus că tăierile sunt legale, fiind un subiect senzaţional inventat.

Concret, ministrul susţine că pentru defrişările de la Bârnova există toate aprobările legale din partea instituţiilor abilitate: ANANP şi Agenţia pentru Protecţia Mediului, iar el nu se poate opune unor demersuri obţinute legal. Doar că Agent Green arată însă, negru pe alb, că arealul Bârnova, sit Natura 2000, nu are un plan de management aprobat pentru protejarea şi conservarea tuturor speciilor din zonă, cerinţă obligatorie a legii. Astfel, ANANP (Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate) a aprobat tăierile de la Bârnova şi Repedea, în baza unor planuri de management despre care, ulterior, în documente oficiale, a confirmat că nu există.

Sursa citată mai arată că la Bârnova şi Bârnova-Repedea sunt 13.000 de ha de pădure cu stejar secular, copaci maiestuoşi, o raritate între pădurile României. Din această suprafaţă, doar 1%, adică 102 ha sunt protejate în faţa tăierilor. Restul de 12.900 ha pot fi exploatate şi vor fi tăiate progresiv în următorii 10 ani. Tăierile au început deja şi se desfăşoară cu toată forţa.

Romsilva susţine că această pădure nu mai este eficientă din punct de vedere ecologic şi că trebuie „urgent înlocuită”, iar acest punct de vedere ar fi împărtăşit şi de ministrul Costel Alexe. Regenerarea pe ariile deja defrişate arată că planurile bine intenţionate ale Romsilva sunt doar pe hârtie: pe teren, vlăstarele tinere nu acoperă întreg teritoriul şi zonele vor rămâne sterpe, conform studiilor derulate de Agent Green de-a lungul a şase luni. Ministrul Costel Alexe a refuzat să răspundă apelurilor REPORTER DE IAŞI pe acest subiect. Mai multe detalii aici.

Sursa video - Agent Green