ADF Internaţional salută decizia CCR de protejare a căsătoriei

ADF Internaţional a recomandat cu fermitate Curţii Constituţionale a României să se pronunţe în favoarea iniţiativei cetăţeneşti.
Căsătorie, nuntă
Căsătorie, nuntă (pixabay.com)

După ce miercuri, 20 iulie 2016, Curtea Constituţională a României a hotărât, cu unanimitate de voturi, că iniţiativa cetăţenească de a proteja căsătoria ca uniune dintre un bărbat şi o femeie este constituţională, avocata Alliance Defending Freedom International (ADF), Adina Portaru, a declarat:

“Societatea trebuie să protejeze şi să consolideze căsătoria şi nu să o submineze. Acesta a fost scopul iniţiativei cetăţeneşti de revizuire a Constituţiei. Curtea Constituţională a României a decis, pe drept temei, să întărească libertatea cetăţenilor români de a proteja această măsură socială.

Este o victorie pentru căsătorie, pentru familie şi pentru democraţie în întregul său. Decizia reflectă standardele internaţionale şi europene de drepturile omului care evidenţiază că familia şi căsătoria constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a Statului.

Uniunea dintre un bărbat şi o femeie este universală, unică şi depăşeşte barierele timpului. Ea exprimă realitatea că femeile şi bărbaţii aduc lucruri distincte şi de neînlocuit în viaţa de familie.

Iniţiativă cetăţenească a înţeles şi a exprimat acest lucru, punând în centrul său binele societăţii, familiilor şi copiilor. De aceea, salutăm decizia Curţii Constituţionale care a afirmat legitimitatea iniţiativei cetăţeneşti.”

ADF Internaţional a intervenit printr-un memoriu (amicus curiae) scris Curţii Constituţionale a României, prezentând argumente de drept internaţional şi european. Pe baza acestora, ADF Internaţional a recomandat cu fermitate Curţii Constituţionale a României să se pronunţe în favoarea iniţiativei cetăţeneşti.

Organizaţia juridică ADF Internaţional apără dreptul oamenilor de a-şi exprima şi manifesta liber credinţa religioasă. ADF Internaţional are statut consultativ la Organizaţia Naţiunilor Unite, acreditare la Parlamentul European, la Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa. ADF Internaţional a intervenit şi a consiliat în peste 50 de cazuri în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.