Un proiect al Ministerului Mediului ameninţă ariile naturale protejate

Timp de milenii am mers mână în mână cu natura.
Timp de milenii am mers mână în mână cu natura. (Ana Abejon/Getty Images)

Delta Dunării, precum şi alte arii naturale protejate, sunt în pericol din cauza unui proiect de lege al Ministerului Mediului.

Proiectul de lege prevede ca în cazul în care are loc un accident industrial, spre exemplu o scurgere de petrol, sau un incendiu provocat de cineva, ariile naturale protejate riscă să îşi piardă statutul lor şi să devină accesibile celor care au diverse interese în zonă.

O altă prevedere care ridică mari semne de întrebare, statuează că în ceea ce priveşte intervenţiile în zona protejată, avizul administratorilor şi custozilor care până acum era obligatoriu, devine consultativ.

Proiectul de Ordonanţă, criticat de diverse ONG-uri, este pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului şi deja se află pe agenda de lucru a Guvernului, deşi dezbaterea nu s-a încheiat.

România are un capital natural deosebit de divers, fapt ce se datorează în parte condiţiilor fizico-geografice care includ munţi, câmpii, reţele hidrografice majore, precum şi unul din cele mai vaste sisteme de deltă din Europa, Delta Dunării.

Interesele pentru astfel de zone variază de la construcţia de parcuri eoliene, la microhidrocentrale, defrişări de păduri, construirea în interes turistic şi diverse proiecte imobiliare, relatează hotnews.ro.

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă, aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Mediului, modifică OUG nr. 57/2007 astfel:

Avizul custozilor şi administratorilor devine din obligatoriu, consultativ

Prevedere veche: "În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte şi/sau activităţi care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autorităţile competente pentru protecţia mediului solicită şi ţin seamă de avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate".

Prevedere nouă: "La articolul 28, alineatul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: „În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte şi/sau activităţi care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes naţional şi comunitar, autorităţile competente pentru protecţia mediului solicita şi obţin avizul consultativ al administratorilor, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate”.

Ministerul Mediului precizează că "transformarea avizului administratorului/custodelui din aviz obligatoriu în aviz consultativ se realizează în vederea scurtării procedurii de analiză şi aprobare a proiectelor/planurilor privind dezvoltarea durabilă a comunităţilor din perimetrul ariilor naturale protejate. Punctul de vedere al administratorului/custodelui poate fi exprimat în cadrul Comisiei de Avizare Tehnică, unde prezenţa şi participarea acestora este obligatorie. Agenţiile pentru Protecţia Mediului trebuie să îşi asume decizia finală pentru emiterea actului de reglementare în urma analizei Comisiei de Avizare Tehnică".

Prevedere nouă: "La articolul 56 alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul conţinut: „În cazul ariilor naturale protejate de interes naţional care şi-au pierdut valoarea şi capacitatea conservativă pentru care au fost declarate iniţial, în tot sau în parte, se poate dispune încetarea regimului de arie naturală protejată printr-un act normativ de acelaşi nivel cu cel prin care aria naturală protejată a fost declarată”.

Ministerul Mediului nu specifică modificarea în nota de fundamentare a proiectului.