Trei miniştri acuzaţi de ANI. Care sunt neregulile constatate

.
. (Photos.com)

Miniştrii Turismului, Transporturilor şi cel delegat pentru Dialog Social sunt acuzaţi de Agenţia Naţională de Integritate (ANI) că nu au respectat legea. Alături de ei, pe lista celor care au fost descoperiţi cu nereguli se află şi secretarul general adjunct al Guvernului, Dan Mihalache.

Bani nejustificaţi la Silaghi

Ministrul Transporturilor, Ovidiu Silaghi, nu poate justifica peste 45.000 de euro din avere, fapt pentru care ANI a sesizat Oficiul pentru Spălarea Banilor şi Comisia de cercetare a averilor a Curţii de Apel Oradea. Suma respectivă a fost obţinută în ultimele cinci luni.

Angajaţii de la ANI au constatat existenţa unei diferenţe semnificative, în cuantum de 206.798 de lei (aproximativ 45.955 euro), între cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în perioada 7 mai 2012-15 octombrie 2012 de Ovidiu Ioan Silaghi, a informat instituţia.

Silaghi a mai fost ministru pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, în perioada aprilie 2007 - decembrie 2008, iar în intervalul 2009 - 2012 a deţinut funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC ROMEXPO SA.

În perioada 7 mai 2012 - 15 octombrie 2012, Ovidiu Silaghi a realizat, împreună cu soţia sa, Ariana, venituri salariale în cuantum de 24.872 de lei, iar modificările patrimoniale intervenite în aceeaşi perioadă au fost în cuantum de 231.670 de lei, rezultând o diferenţă nejustificată de 206.798 lei (aproximativ 45.955 de euro), menţionează ANI.

Agenţia Naţională de Integritate a dispus sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Oradea pentru începerea acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către Silaghi în perioada exercitării funcţiei de ministru al Transporturilor.

Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor urmează să cerceteze tranzacţiile financiare suspecte efectuate de Silaghi, împreună cu soţia sa.

Silaghi a fost considerat incompatibil de ANI, în urma constatărilor făcute.

Ministrul Turismului a avut mai multe funcţii

Ministrul Turismului, Eduard Raul Hellvig, a fost găsit incompatibil pentru că, pe lângă funcţia sa la stat a mai fost şi director la o firmă, angajat ca cercetător în ştiinţe politice la altă societate şi a mai încasat salariu de la o bancă de celule stem.

În urma evaluărilor demarate la data de 10 octombrie 2012, s-a constatat faptul că Eduard Raul Hellvig s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 7 mai - 31 octombrie 2012, întrucât a exercitat, simultan, atât funcţia de ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, cât şi funcţia de director în cadrul SC Sintezis Birotica SRL, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 84), alin.1), lit. c) şi art. 86, alin. 1) din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a informat ANI.

În perioada 1 iulie 2004 - 31 octombrie 2012, Hellvig a deţinut şi funcţia de director în cadrul SC Sintezis Birotica SRL. În punctul de vedere transmis Agenţiei Naţionale de Integritate, Eduard Raul Hellvig a menţionat că nu deţine funcţia de director al SC Sintezis Birotica SRL şi nici nu a exercitat această funcţie în niciun moment pe parcursul ultimilor ani. Cu toate acestea, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a comunicat Agenţiei faptul că încetarea efectivă a contractului individual de muncă a fost operată la data de 31 octombrie 2012, adică în urmă cu o saptămână.

Conform legii, "funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu: (…) funcţia de (…) director (…) la societăţile comerciale (…). Persoana care exercită una dintre funcţiile publice de autoritate prevăzute la art. 84 şi 85 din Legea 161/2003 este obligată, la data depunerii jurământului sau, după caz, la data numirii în funcţie, să declare că nu se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege".

În perioada 20 decembrie 2011 - 14 septembrie 2012, Eduard Raul Hellvig a fost angajat pe funcţia de cercetător în ştiinţe politice în cadrul SC DIB MEDIA CONSULTANCY SRL (al cărei administrator a fost Sorin Dan Mihalache, secretarul general adjunct al Guvernului-n.r.), societate care nu se încadrează în categoria societăţilor care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, conform Ordonanţei 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. ANI a cerut sesizarea Inspecţiei Muncii privind contractul individual de muncă încheiat între Hellvig şi SC DIB MEDIA CONSULTANCY SRL, având în vedere faptul că nu au fost respectate prevederile legale.

În perioada august - octombrie 2012, la Hellvig s-au mai descoperit tranzacţii reprezentând încasări de drepturi salariale de la SC LIFE LINE - MEDICAL CENTER SRL, în cuantum de 26.703 de lei, în condiţiile în care acesta nu figurează, ca şi angajat al societăţii, în baza de date centrală a Inspecţiei Muncii.

Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de trei ani, a anunţat ANI.

Liviu Pop, acuzat de conflict de interese

Liviu Pop a fost reclamat la Parchetul instanţei supreme, întrucât, în calitate de ministru interimar al Educaţiei, ar fi avantajat patrimonial Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, unde a fost secretar general anterior.

ANI a constatat încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie penală şi indicii de comitere a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în cazul lui Liviu Pop, care este ministru delegat pentru Dialog Social în cadrul Ministerului Muncii.

Pop este acuzat de conflict de interese şi de abuz în serviciu contra intereselor publice, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 253 indice 1 şi art. 248 din Codul penal.

Conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, iar abuzul în serviciu contra intereselor publice este definit ca fiind "fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia"

La controlul efectuat de ANI, s-a stabilit că Liviu Pop, în exercitarea prerogativelor de ministru al Educaţiei, a emis, cu nerespectarea hotărârilor judecătoreşti executorii, Ordinul numărul 4.271, care obligă statul să reţină cotizaţia sindicală, respectiv să o vireze ulterior sindicatelor din învăţământ, efectuând acte de administrare în numele acestora, fiind astfel asigurat un folos patrimonial fostului angajator, respectiv Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.

Pop ar fi avantajat patrimonial Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, organizaţie cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii cinci ani, încălcând astfel dispoziţiile în vigoare referitoare la conflict de interese şi abuz în serviciu contra intereselor publice, în materia legislaţiei penale, susţine agenţia.

Agenţia Naţională de Integritate a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la posibila comitere a infracţiunilor de conflict de interese şi abuz în serviciu contra intereselor publice de Liviu Pop.

Conducerea ANI a apreciat că fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie, precum şi interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii şi funcţiei respective.

Secretarul general adjunct al Guvernului, incompatibil

Secretarul general adjunct al Guvernului, Sorin Dan Mihalache, a fost găsit incompatibil de către Agenţia Naţională de Integritate, care a constatat că, pe lângă funcţia din cadrul Executivului, a fost şi administrator la o societate, ceea ce contravine Legii privind demnităţile publice.

Mihalache s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 mai - 8 iunie 2012, întrucât a exercitat, simultan, atât funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, cât şi funcţia de administrator în cadrul SC DIB MEDIA CONSULTANCY SRL, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 84), alin.1), lit. c) şi alin. 2), precum şi art. 86, alin. 1) din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

În perioada 10 martie 2010 - 8 iunie 2012, Mihalache a deţinut funcţia de administrator în cadrul SC DIB MEDIA CONSULTANCY SRL, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. El a continuat să exercite calitatea de administrator în cadrul societăţii până în luna august 2012.

Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de trei ani.