Scandalul votului prin corespondenţă din Diaspora. Poşta Română iese cu o poziţie

Poşta Română
Poşta Română (Epoch Times România)

Poşta Română a reacţionat, sâmbătă seara, după ce mai mulţi români din diaspora au acuzat că voturile lor trimise prin corespondenţă au ajuns prea târziu şi nu mai sunt luate în considerare.

În aceste condiţii, Poşta Română a transmis că distribuirea plicurilor electorale s-a realizat de către fiecare operator poştal naţional din ţările une locuiesc diasporenii.

Reprezentanţii Poştei Române susţin că dintre cele 35.808 plicuri cu documente pe care le-a expediat pentru votul în străinătate, doar 18.421 plicuri au ajuns în România până la data limită la care puteau fi predate, conform legii, către AEP, respectiv până joi, 3 decembrie ora 23:59.

 width=

Redăm integral comunicatul Poştei Române

Compania Naţională Poşta Română, în calitate de funizor naţional de servicii poştale, a realizat în parteneriat cu Autoritatea Electorală Permanentă, serviciile de expediere a documentelor electorale către cetăţenii români din diaspora care şi-au exprimat intenţia de a vota prin corespondenţă. De asemenea, Poşta Română, în baza angajamentului asumat în parteneriatul cu AEP, realizează şi serviciul de predare a plicurilor, conţinând buletinele de vot recepţionate din străinătate, până în data de 3 decembrie, ora 23:59.

Activitatea de distribuire efectivă a plicurilor electorale expediate de Poşta Română se realizează de către fiecare operator poştal naţional, din ţară în care românii din diaspora au rezidenţă.

Cu toate acestea, pentru a avea suficient timp la dispoziţie şi în acord cu dispoziţiile legale în vigoare, Poşta Română a expediat, prin punerea la dispoziţia tuturor administraţiilor poştale străine, plicurile electorale în intervalul 2 – 13 noiembrie. Algoritmul de distribuire a plicurilor electorale a avut în vedere acoperirea cu prioritate a ţărilor mai îndepărtate şi unde expedierea s-a realizat pe cale aeriană, tocmai pentru ca cetăţenii din aceste ţări să aibă la dispoziţie suficient timp pentru a îşi exercita votul.

Aceste plicuri de retur sunt transmise de către administraţiile poştale străine (în mod gratuit) sau de operatori privaţi de servicii poştale (contra cost) opţiunea privind returnarea plicurilor electorale către România aparţinând exclusiv votanţilor.

Având în vedere contextul pandemic, Poşta Română, pentru turul de scrutin vizând alegerile parlamentare, a venit în sprijinul votanţilor din diaspora şi a pus la dispoziţie atât pentru procesul de expediere, cât şi de recepţionare al plicurilor electorale, curse rutiere dedicate, preîntâmpinând în acest fel eventualele perturbări ale traficului aerian internaţional, generate de suspendarea anumitor curse.

De la momentul recepţionării de către administraţiile poştale străine a plicurilor electorale, intervine procesul de distribuire în ţară de destinaţie prin intermediul reţelei poştale din ţările respective. După recepţionarea plicurilor electorale şi exprimarea votului de către cetăţenii români din diaspora, aceştia au avut la dispoziţie următoarele variante de transmitere a votului:

  • Expedierea sau predarea plicului cuprinzând buletinele de vot către ambasadele din ţară de rezidenţă;
  • Expedierea plicului cuprinzând buletinele de vot, în mod gratuit prin intermediul plicului autoadresat către România. Menţionăm că acest tip de trimiteri retur au statut de trimitere simplă, dacă expeditorul nu a plătit un serviciu suplimentar, în consecinţă, aceste expediţii nu pot fi monitorizate pe traseu prin sistemul track & trace.
  • Expedierea plicului cuprinzând buletinele de vot, contra cost prin intermediul unui furnizor privat de servicii poştale.
  • Procesul de colectare şi expediere către România a plicurilor conţinând buletinele de vot se realizează de administraţiile poştale din ţările de rezidenţă.

Cu toate acestea, Poşta Română fiind parte din Uniunea Poştală Universală a menţinut un dialog constat cu toate administraţiile poştale străine pentru a trata cu prioritate toate trimiterile poştale electorale (atât în cadrul procesului de expediere cât şi de returnare) astfel încât procesul de prelucrare al trimiterilor poştale să fie accelerat.

Mai mult decât atât, pentru a elimina impredictibilitatea curselor aeriene, Poşta Română a utilizat cursele auto proprii pentru serviciul de returnare a plicurilor electorale, predate de administraţiile poştale străine din Marea Britanie, Germania, Italia, Moldova, Serbia, Bulgaria şi Ungaria, din celelalte ţări plicurile electorale fiind expediate direct de către autorităţile poştale străine.

Totodată, fiind în contact permanent atât cu administraţiile poştale străine dar şi cu cetăţenii români din diaspora, Poşta Română a răspuns tuturor solicitărilor particulare primite din partea cetăţenilor români care nu recepţionaseră plicurile expediate de Poştă.

În baza prevederilor legale, Poşta Română a predat către AEP un număr total de 18.421 plicuri electorale, plicuri care au ajuns în România până joi, 3 decembrie ora 23:59 – data limita de primire a voturilor prin corespondenţă. După expirarea termenului limită prevăzut de legislaţia electorală în vigoare s-au întors în România 1.092 de plicuri. În acest sens apreciem ca un progres lăudabil faptul că AEP a introdus sistemul de informare al cetăţenilor români din diaspora ale căror plicuri nu au fost recepţionate până la data de 3 decembrie, facilitând astfel tuturor românilor posibilitatea exercitării alternative a votului fizic în secţia de votare.

Poşta Română susţine întregul proces de votare şi încurajează utilizarea votului prin corespondenţă ca mijloc de exercitare a drepturilor democratice fundamentale.

Cu toate acestea Poşta Română nu poate furniza informaţii cu privire la exprimarea efectivă a dreptului de vot de către fiecare cetăţean care şi-a exprimat această intenţie, românii din diaspora având inclusiv posibilitatea ca şi în ipoteza în care au optat pentru votul prin corespondenţă totuşi să fi ales să voteze în secţiile de votare fizice sau să nu îşi mai exprime votul.

În mod particular referitor la solicitările de informaţii publice vă comunicăm faptul că:

1. Poşta Română a pregătit şi expediat, în perioada 2-13.11.2020, un număr total de 35.808 plicuri pentru Votul prin Corespondenţă conform bazei de date primită de la Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, au părăsit România pe data de 24 noiembrie, 158 de plicuri destinate militarilor români din Afganistan. Livrarea acestora a fost efectuată cu o aeronavă aparţinând MAPN.

2. În ceea ce priveşte confirmările de primire se impune diferenţierea acestora între:
a. trimiteri cu formular standard de confirmare de primire (pentru trimiteri recomandate – ţări cu care România nu are relaţii EMS, un număr 172 de trimiteri de acest tip) şi
b. trimiteri EMS pentru care confirmarea de primire este electronică şi se obţine doar în urma unei solicitări formulate în mod expres către operatorii de destinaţie.

3. Numărul plicurilor sosite în România până la dat de 3 decembrie 2020 şi predate către cele 3 birouri electorale de circumscripţie este – 18.421 de plicuri.

4. În data de 02 decembrie – au fost predate biroului 1 – 5.414 plicuri, biroului 2- 5.283 de plicuri respectiv 5.344 biroului numărul 3. Rezultă un total de 15.941 de plicuri predate în data de 2 decembrie.

În data de 3 decembrie au fost predate birourilor următoarele cantităţi de plicuri – biroul 1 – 785 de plicuri , biroul 2. 837 şi biroul 3, 858 de plicuri. Rezultă un total de 2.480 de plicuri predate în data de 3 decembrie.

Menţionăm şi faptul că pe tot parcursul procesului electoral Poşta Română a colaborat în permanentă cu operatorii poştali din ţările de destinaţie, astfel încât procesul de distribuire a plicurilor cu documente să fie finalizat în cel mai scurt timp cu putinţă. Cea mai frecventă solicitare primită de la partenerii noştri a fost cea legată de numerele de telefon ale destinatarilor, în vederea contactării acestora, informaţie la care Poşta Română nu a avut acces.

Am înregistrat un număr de aproximativ 250 de reclamaţii cu diverse subiecte. Dintre acestea aproximativ 60 se refereau la faptul că trimiterile erau blocate din motive necunoscute de operatorii poştali. Am avut astfel de situaţii în Ungaria, Franţa sau Elveţia. După intervenţiile Poştei Române aceste trimiteri au fost deblocate şi livrate către destinatari.

Un alt aspect întâlnit a fost cel referitor la refuzul primirii plicului la poştă pe motiv că acesta nu este plătit. Precizăm că toate administraţiile poştale din ţările unde au fost trimise pachetele de vot au fost informate despre faptul că plicurile de întoarcere sunt preplătite. Aceste informaţii au fost sesizate AEP, Poşta Română contactând administraţiile poştale din ţările respective, iar problemele au fost rezolvate (în Statele Unite, unui cetăţean i s-au cerut bani pentru expedierea plicului cu buletinul de vot în România, iar după intervenţia companiei a primit banii înapoi de la poşta americană).