ONG-urile din R. Moldova vor putea presta servicii oneroase concurenţilor electorali

Protest la Chişinău împotriva modificării sistemului electoral
Protest la Chişinău împotriva modificării sistemului electoral (The Epoch Times România)

Cabinetul de miniştri de la Chişinău a aprobat miercuri, 24 noiembrie, modificarea Legii cu privire la organizaţiile necomerciale, astfel încât în perioada campaniei electorale organizaţiilor necomerciale să le fie interzisă doar prestarea serviciilor gratuite, nu şi a serviciilor oneroase. Decizia vine în scopul ajustării cadrului normativ cu Hotărârea Curţii Constituţionale nr.24/2020.

Redacţia actuală a articolului amendat prevede că „În perioada campaniei electorale, organizaţia necomercială nu poate presta servicii şi/sau susţine material sau gratuit concurenţii electorali şi nu poate face agitaţie electorală”.

Curtea Constituţională a recunoscut caracterul constituţional al textului respectiv în măsura în care organizaţiilor necomerciale le este permisă prestarea de servicii oneroase pentru concurenţii electorali în perioada campaniei electorale.

Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea a constatat existenţa unei diferenţe de tratament între organizaţiile necomerciale şi cele comerciale, interdicţia de a presta servicii oneroase pe perioada campaniei electorale existând doar în privinţa organizaţiilor necomerciale.

Astfel, Curtea a concluzionat că interdicţia prestării serviciilor oneroase concurenţilor electorali în perioada campaniei electorale restrânge nejustificat şi în mod discriminatoriu dreptul de proprietate al organizaţiilor necomerciale, contrar articolelor 16 şi 46 din Constituţie.