Greenpeace lansează viziunea privind viitorul pădurilor din România

Pădure
Pădure (Andrei Popescu / Epoch Times Romania)

Greenpeace a lansat joi viziunea sa pentru viitorul pădurilor din România. Documentul va fi înaintat autorităţilor competente şi va reprezenta baza de pornire dar şi punctul comun pentru dezvoltarea de propuneri punctuale de politici în domeniu.

„Ne dorim crearea unei ample reţele de zone protejate care să funcţioneze ca o inimă verde a României, reformarea practicilor silvice actuale prin implementarea unei administrări bazate pe principiile dezvoltării durabile, care să garanteze astfel evoluţia armonioasă a pădurilor, procesarea locală şi superioară a lemnului, precum şi consumul responsabil de produse ale pădurii, de la lemn, fructe, până la apă potabilă”, susţin reprezentanţii Greenpeace în comunicatul de presă remis Epoch Times.

Cetăţenii care împărtăşesc idealurile Greenpeace sunt îndemnaţi să adere la această viziune semnând petiţia deschisă pe www.greenpeace.ro. Petiţia poate fi semnată aici

Avem nevoie de susţinerea cât mai multor oameni pentru ca această viziune să devină realitate. Doar împreună putem realiza ceea ce ne-am propus: păduri mai multe, mai bogate în termeni de biodiversitate şi mai sănătoase decât avem în prezent. Fiecare dintre noi are o poveste despre pădure, o relaţie cu ea; pentru noi pădurea înseamnă lemn, desigur, dar şi mult mai mult decât atât: aer, apă curată, casă pentru atâtea vieţuitoare, delectare şi un model de frumuseţe universal care ne cucereşte pe toţi”, susţine Valentin Sălăgeanu, coordonatorul campaniei pentru protejarea pădurilor la Greenpeace România.

Sunt mii de oameni care, de-a lungul anilor, au reclamat tăierile ilegale de arbori, au ieşit în stradă pentru păduri, au făcut şi fac voluntariat pentru ca şi generaţiile viitoare să se bucure de pădurile valoroase şi unice din România. Ne dorim ca această comunitate să crească şi să susţină un set de măsuri concrete, aplicabile pe termen lung”, susţine, la rândul său Marina Barbălată, director executiv al Greenpeace România.

Reprezentanţii Greenpeace reamintesc că pădurile sunt ameninţate de tăieri ilegale şi de administrarea deficitară realizată în absenţa unei strategii naţionale de dezvoltare. Studiile oficiale au arătat că 8,8 milioane de metri cubi de lemn dispar anual din păduri, iar cercetările Greenpeace au arătat că doar 0,5 milioane de metri cubi sunt investigate de autorităţi şi că, între 2000 şi 2014, s-au degradat peste 360.000 ha de pădure

„Aceste date alarmante demonstrează că administrarea defectuoasă şi corupţia au afectat interesele întregii societăţi româneşti – pe de o parte nevalorificând eficient şi ecologic pădurea, pe de altă parte distrugând un patrimoniu natural inestimabil. Susţinem aşadar în continuare că pădurile din România trebuie protejate, gestionate durabil, dezvoltate şi perpetuate, cu scopul de a întreţine şi îmbunătăţi multiplele servicii pe care aceasta le oferă”, adaugă Valentin Sălăgeanu, coordonatorul campaniei pentru protejarea pădurilor la Greenpeace România.

Greenpeace România, organizaţie care se implică încă din anul 2012 în salvarea pădurilor din România mai aminteşte că în ţara noastră există încă cele mai mari suprafeţe de păduri sălbatice şi virgine din Europa, cea mai mare populaţie de urşi, specii rare şi endemice şi carnivore mari precum lupul şi râsul. „Greenpeace România a luptat pentru introducerea pădurilor virgine de fag în patrimoniul mondial UNESCO, pentru adoptarea unei legislaţii moderne şi eficiente, pentru îmbunătăţirea Radarului Pădurii şi creşterea transparenţei acestuia. A cerut şi continuă să pretindă o administrare performată şi o protecţie reală pentru ariile protejate ca acestea să devină o inimă verde a României.

Viziunea Greenpeace pentru viitorul pădurilor din România reuneşte toate principiile care stau la baza acţiunilor noastre şi consolidează toate eforturile de până acum. Ea trebuie să reprezinte un punct de consens şi să adune în jurul ei susţinători care să facă posibilă această schimbare.", concluzionează organizaţia.