Expert-Grup: După 30 de ani de independenţă, R. Moldova nu s-a realizat din perspectivă de ţară, stat sau chiar de naţiune

Republica Moldova
Republica Moldova (facebook.com)

Pe parcursul celor 30 de ani de independenţă, Republica Moldova nu s-a realizat din perspectivă de ţară, stat sau chiar de naţiune, constată experţii de la Centrul Analitic Independent Expert Grup, menţionând că din perspectiva fiecăruia din cele trei concepte, ţara a rămas puternic fracturată până în ziua de azi.

Astfel în opinia experţilor, ca şi naţiune, Republica Moldova încă nu s-a realizat în forma unei comunităţi de oameni ce ar fi în deplin consens privind identitatea şi istoria, dar şi - la fel de important - privind viitorul lor (de exemplu, conform Barometrului Opiniei Publice din 2021, 50% din populaţie consideră că Republica Moldova trebuie să se orienteze spre Uniunea Europeană, iar 33% - spre Rusia).

Ca ţară, Republica Moldova încă nu este în stare să-şi impună suveranitatea pe tot teritoriul său recunoscut internaţional (problema diferendului transnistrean a rămas până astăzi nesoluţionată şi fără perspective reale de clarificare în viitorul apropiat).

Ca stat, Republica Moldova încă rămâne disfuncţională în multe aspecte, inclusiv în ceea ce priveşte pilonii săi fundamentali, cum ar fi instituţiile democratice, supremaţia legii şi asigurarea unei baze economice stabile.

„Acest din urmă fapt este confirmat de numeroase crize provocate de aceste vulnerabilităţi („furtul miliardului”, concesionarea Aeroportului, falimentarea unor întreprinderi de stat de importanţă strategică şi, mai nou, criza energetică)”, se notează în Raportul de Stare a Ţării 2021.

Totodată, Republica Moldova nu a reuşit să facă un salt cu adevărat calitativ în evoluţia sa, iar problemele fundamentale ce ţin de dezvoltarea ţării (instituţii slabe, guvernanţă defectuoasă, economie vulnerabilă, dependenţă energetică completă, mediu înconjurător poluat, protecţie socială ineficientă) au perpetuat.

De asemenea, Republica Moldova nu a devenit cu adevărat atractivă pentru investitori şi, mai curând, a pierdut constant concurenţa cu alte ţări din regiune pentru investiţii străine; sistemul de justiţie, ca şi cel de pensii, au rămas nereformate, iar sistemul de protecţie socială - slab ţintit şi ineficient.

Drept urmare, după 30 de ani de independenţă, de facto, nu există un contract social autentic dintre stat şi actorii non-statali (populaţie şi firme), din cauza lipsei acute de încredere în autorităţi, atenţionează specialiştii.

În concluzie, Expert Grup subliniază că pentru a-şi consolida competitivitatea, Republica Moldova trebuie să valorifice mai eficient capitalul uman, să se tehnologizeze, să-şi consolideze securitatea energetică şi să devină mai imună la schimbările climaterice.

Mai mult, experţii consideră că ţara va trebui să abordeze mult mai hotărât câteva provocări monumentale care stau în faţa sa, şi anume: modernizarea sistemului educaţional, recuperarea decalajului tehnologic, creşterea accelerată a productivităţii muncii, adaptarea la schimbările climaterice şi consolidarea securităţii energetice.

Raportul de Stare a Ţării 2021 poate fi citit integral aici.