Deturnarea fondurilor din Sănătate, o problemă mortală. Todiraşcu vrea să stopeze "hemoragia"

Partidul Noua Republică a depus la Parlament, prin senatorul Valeriu Todiraşcu, o iniţiativă legislativă menită să stopeze "hemoragia a peste 1 miliard de euro anual din Sănătate".
Senatorul Valeriu Todiraşcu
Senatorul Valeriu Todiraşcu (facebook.com)

"În vederea creşterii salariilor şi a calităţii serviciilor din Sănătate, se propune înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate (ANMS), o instituţie în subordinea Parlamentului, conformă cu cerinţele MCV privind depolitizarea instituţiilor statului, auditată extern şi specializată pe implementarea cost-eficienţei în domeniul dispozitivelor medicale, bazată pe practica europeană curentă, care va stopa deturnarea, risipa şi costurile ineficiente din domeniul Sănătăţii în valoare de peste 1 miliard de EUR anual", reiese dintr-un comunicat remis de Noua Republică.

Potrivit documentului citat, doar o treime din fondurile alocate Sănătăţii, din cele 5 miliarde de euro alocate anual, sunt cheltuite pentru nevoile reale ale pacienţilor. A doua treime este returnată către stat, prin plata din banii Sănătăţii a TVA-ului din facturile de achiziţii ale spitalelor şi a impozitelor pe salarii ale angajaţilor din Sănătate, iar a treia treime din fondurile Sănătăţii este deturnată spre diverşi beneficiari din cauza lipsei unei reforme reale, lipsei unui management performant şi lipsei unor decizii fundamentate ştiinţific, cost-eficiente.

Modul actual al gestionării banilor Sănătăţii a fost analizat şi prezentat prin Raportul din 2008 al Comisiei prezidenţiale pentru Sănătate, în care se menţionează că: "Din cauza disfuncţiilor sistemului sanitar din România, mor anual peste 60.000 de oameni, în fiecare an "dispărând" populaţia echivalentă a unui oraş de talia Sloboziei sau Giurgiului".

"Actuala risipă şi deturnările de fonduri din Sănătate se pot identifica şi diminua dacă se are în vedere indicatorul numit cost-eficienţă, care se determină prin metodologia de evaluare a tehnologiilor medicale, numită Health Technologies Assessment (HTA). Astfel, managementul performant al sistemului sanitar se poate realiza prin identificarea şi implementarea celor mai cost-eficiente modalităţi de cheltuire a banilor, obţinându-se, din aceeaşi sumă de bani alocată, cel mai mare număr de servicii medicale la o calitate similară", se arată în comunicatul Partidului Noua Republică.

Propunerea lui Todiraşcu de înfiinţare a ANMS este "conformă cu Modelul HTA al evaluării tehnologiilor medicale, necesar a fi extins pentru toate dispozitivele medicale, înaintea implementării lor în sistem, aşa cum a fost el aprobat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, semnată şi de România, dar şi necesar a fi aplicat direct in procesul de alocare a resurselor financiare ale Sănătăţii, aşa cum a fost el detaliat de către NICE INTERNATIONAL în Raportul privind sistemul sanitar din România, emis în 2012, la comanda Guvernului României."

"Aprobarea de către Parlament a înfiinţării ANMS va permite salvarea mai multor vieţi omeneşti şi, în acelaşi timp, creşterea salariilor din Sănătate prin diminuarea risipei şi deturnării a peste 1 mlrd EUR anual, din cele peste 5 mlrd EUR alocate Sănătăţii", a transmis Noua Republică.

Se propune ca ANMS să fie organizată pe modelul instituţiilor depolitizate, model confirmat prin rapoartele MCV pentru organizarea ANI, instituţie în subordinea Parlamentului. Funcţionarii şi conducătorii ANMS nu vor fi numiţi direct de către politicieni, ci vor fi selectaţi şi angajaţi de un organism numit Consiliu, organism ce va organiza concursurile corecte de angajări.

Astfel, prin evaluare ştiinţifică, neutră şi aplicarea modelului HTA, se vor putea evalua măsurile profilactice, procedurile de diagnostic, tratamentul medical şi chirurgical cel mai eficient, dar şi procedurile de recuperare medicală optime.

Va fi posibilă, totodată, monitorizarea procedurilor aplicate în vederea constatării eventualelor deficienţe ale acestora şi găsirii soluţiilor de eficientizare şi corectare a măsurilor ce vor dovedi un randament scăzut. ANMS va putea fundamenta şi implementa reformele din Sănătate, oferind Guvernului şi Parlamentului, opiniei publice şi profesioniştilor din Sănătate, datele necesare, prezentate inteligibil, privind situaţia de moment a sistemului şi evoluţia lui în timp, ceea ce va permite abordarea raţională, ştiinţifică, a problematicii.