De 1 Aprilie, vom avea Cărţi de Identitate cu CIP

(THOMAS COEX / AFP / Getty Images)

Începând cu data de 1 aprilie 2014, Ministerul Afacerilor Interne "va lansa" pe piaţă noua carte electronică de identitate pentru români. Noile "buletine electronice" vor avea elemente de siguranţă cu totul speciale, ceea ce le va face imposibil de falsificat, afirmă autorităţile, fără să informeze ce costuri presupun aceste elemente de siguranţă, cât din costuri va prelua Bugetul şi câţi bani vor scoate din buzunar românii pentru eliberarea unei astfel de CI.

Noile documente de identitate vor conţine o mulţime de elemente şi informaţii biometrice pe care nu le conţineau până acum: amprentele titularilor, dovada că aceştia sunt asiguraţi medical (dacă sunt asiguraţi medical) plus datele de pe cardul naţional de asigurări de sănătate (dacă persoana are un asemenea card) etc.

Pe lângă datele personale prevăzute deja de lege (nume şi prenume, sex, cetăţenie, data şi locul naşterii, semnătura olografă, fotografia, CNP şi adresa de domiciliu a titularului), cartea de identitate electronică pe care o anunţă Ministerul de Interne va conţine şi următoarele informaţii aferente cardului de sănătate: codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice, grupa sanguină şi Rh, acceptul exprimat, în timpul vieţii, pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule, după deces, medic de familie: nume, prenume, date de contact, informează avocatnet.ro.

Conform prevederilor legale, datele aferente cardului de sănătate înscrise în mediul de stocare al cărţii de identitate, respectiv pe CIP, pot fi accesate şi utilizate doar de persoanele autorizate în acest scop.

Toate aceste informaţii se presupune că se vor vărsa în nişte mari baze de date despre care nu se ştie dacă sunt deja puse la punct sau încă nu, cum vor fi securizate, administrate etc.

Buletinele electronice se vor elibera începând din 1 aprilie 2014, iar punerea în circulaţie a noilor documente de identitate se va realiza, în mod eşalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate, pe măsura asigurării cu suportul tehnic necesar a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, mai informează avocatnet.

Mulţi români sunt împotriva introducerii acestui tip de carte de identitate. Unii se tem că datele lor personale ar putea fi folosite în afara Legii iar alţii că statul încearcă să implementeze, prin CIP-uri, un sistem de supraveghere a cetăţenilor, devenind un Big Brother omniscient şi potent. Există şi a treia categorie, care crede că statul, pur şi simplu, încearcă să mai scoată nişte bani de la români, inventând un act de identitate nou.

În acest context, este important să se reţină că noile "buletine" electronice nu sunt obligatorii. Legea nr. 235/2013 stabileşte că, de la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta fie pentru eliberarea unei cărţi de identitate electronice cu cip, fie pentru o carte de identitate normală care va fi asemănătoare cu cea electronică, dar nu va conţine cipul şi amprentele deţinătorului, a explicat, în luna iunie, Laura Cusa, şeful serviciului juridic din Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor.

Pentru ca proiectul să devină realitate, este necesară modificarea şi completarea mai multor acte normative în domeniu, în vederea instituirii unui cadru normativ metodologic şi unitar. Vor trebui "armonizate" baze de date ce ţin de instituţii şi ministere diferite, emiterea unor astfel de cărţi de identitate care să fie şi funcţionale necesitând ample eforturi logistice, financiare etc.