Curtea Constituţională: Prevederi ale legii care au stat la baza expulzării din Moldova a profesorilor turci, neconstituţionale

Judecătorii CCM din R. Moldova numiţi în luna iunie 2019
Judecătorii CCM din R. Moldova numiţi în luna iunie 2019 (constcourt.md)

Curtea Constituţională a Moldovei (CCM) a declarat neconstituţionale, vineri, 13 noiembrie, mai multe prevederi ale legii care permit scoaterea din ţară a străinilor declaraţi indezirabili pe motiv de securitate naţională, potrivit cărora străinul era scos din ţară fără a-i fi comunicat motivul specific al declarării ca fiind indezirabil. CCM a declarat aceste prevederi contrare accesului la justiţie.

Avocatul Vladislav Gribincea, care l-a reprezentat în faţa instanţei pe autorul sesizării, deputatul PAS Dumitru Alaiba, a menţionat că acest dosar este deosebit de important, întrucât interzice luarea unei hotărâri pe motiv de securitate publică fără a prezenta argumente pentru decizie. „O foarte mare schimbare în activitatea SIS.”

Curtea a declarat din oficiu neconstituţională şi prevederea din Codul administrativ care limitează competenţa instanţei de judecată de a verifica proporţionalitatea deciziei administrative care se bazează pe chestiuni de securitate naţională.

CCM a notat că străinul are posibilitatea de a-şi angaja un avocat care are dreptul de acces la secretul de stat. Avocatului i se aduc la cunoştinţă datele şi informaţiile care constituie motivele deciziei privind declararea străinului ca persoană indezirabilă din raţiuni de securitate naţională.

Mai mult, pentru a verifica dacă persoana prezintă cu adevărat un pericol pentru securitatea naţională, autorităţile trebuie să-i prezinte instanţei de judecată toate documentele relevante, inclusiv cele clasificate sau orice alte detalii factuale.

Parlamentarul Dumitru Alaiba a contestat prevederile Legii privind regimul străinilor în RM, deoarece acestea au stat la baza expulzării profesorilor turci din Republica Moldova, condamnaţi la ani grei de închisoare în Turcia.

Hotărârea CCM este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al R. Moldova.

Pe caz, CCM a remis o adresă Parlamentului pentru remedierea deficienţelor expuse în hotărâre.