Consultări publice pe tema “Priorităţile de integrare europeană şi cooperare transfrontalieră” au avut loc la Giurgiuleşti

(photos.com)

Comisia parlamentară de politică externă şi integrare europeană, în parteneriat cu Forumul moldo-german şi cu sprijinul proiectului PNUD “Suport pentru dezvoltarea Parlamentului Republicii Moldova”, a organizat, la Giurgiuleşti, consultări publice cu tema: “Priorităţile de integrare europeană şi cooperare transfrontalieră”.

La eveniment au participat Igor Corman, preşedintele Comisiei de politică externă şi integrare europeană, şi Valeriu Streleţ, membru al acestei comisii parlamentare. Autorităţile locale au fost reprezentate de Tatiana Gălăţeanu, primarul satului Giurgiuleşti, consilieri, conducători de instituţii şi agenţi economici locali.

Subiectele discutate au vizat procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, implicarea autorităţilor publice locale în acest proces şi capacitatea de absorbţie privind implementarea proiectelor cu finanţare europeană.

Parlamentarii au venit cu o informaţie detaliată despre rolul Comisiei şi activitatea Parlamentului în cadrul procesului de integrare europeană, procesul legislativ şi implementarea legilor în general. Preşedintele comisiei a pus accentul pe importanţa comunicării între administraţia publică centrală şi cea locală, integrarea europeană fiind un proces atotcuprinzător, în care urmează să fie implicate plenar toate localităţile din tară; satului Giurgiuleşti, care se află la frontiera cu UE, îi revenea un rol special în acest sens. Referindu-se la importanţa integrării europene a Republicii Moldova, deputatul Valeriu Streleţ a menţionat că acest obiectiv poate fi atins doar prin promovarea unor politici mai consecvente cu UE, relatează serviciul de presă al Parlamentului.

Reprezentanţii autorităţilor publice locale s-au referit la situaţia şi problemele cu care se confrunta la capitolul cooperare transfrontalieră, precum şi la dezvoltarea localităţii în general. Au fost puse în discuţie subiecte ce ţin de micul trafic la frontieră, taxele percepute la frontieră, lipsa unei staţii la tronsonul de cale ferată Giurgiuleşti, necesitatea unei centuri pentru evitarea şirului de tir-uri la frontieră, stocarea deşeurilor menajere în satul Cişmichoi, care reprezintă un pericol ecologic pentru Giurgulesti ş.a.

Participanţii la discuţii au înaintat mai multe propuneri şi recomandări, convenindu-se asupra menţinerii unui dialog mai activ pentru soluţionarea problemelor abordate, urmărindu-se a se avea ca finalitate o comunicare mai eficientă în vederea promovării aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova.