Ce opţionale au copiii în ciclul primar

Ce optionale au copiii în ciclul primar
Ce optionale au copiii în ciclul primar (Facebook)

Şi în anul şcolar 2015-2016 elevii din învăţământul preuniversitar vor avea mai multe discipline opţionale, multe dintre ele adresându-se copiilor din învăţământul primar.

“Educaţia financiară”, “Educaţia pentru societate”, “Filosofia”, Educaţie prin şah”,“Educaţia pentru prevenirea riscului rutier”, “Joc şi mişcare" - sunt câteva din opţionalele pe care le pot urma copiii înscrişi în clasele I-IV. Disciplinele opţionale fac parte din curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul preuniversitar, adică materiile care sunt alese de către conducere şcolilor în funcţie de preferinţele elevilor, ale părinţilor şi de pregătirea personalului didactic.

Ministerul Educaţiei a introdus începând cu anul şcolar 2015-2016, două noi discipline opţionale în oferta centrală de Curriculum la decizia şcolii (CDS) pentru învăţământul primar: “Joc şi mişcare” (clasa pregătitoare, clasele I şi a II- a), “Educaţie pentru prevenirea riscului rutier” (învăţământ primar). Programele şcolare pentru aceste discipline au fost elaborate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi aprobate prin ordin de ministru.

Ce opţionale au copiii în ciclul primar. “Joc şi mişcare” (clasa pregătitoare, clasele I şi a II - a)

“Joc şi mişcare” accentuează rolul pe care activităţile ludice cu caracter dinamic trebuie să îl aibă in procesul de creştere şi dezvoltare a copiilor de 6-8 ani şi valorifică potenţialul instructiv-educativ al jocurilor, ca mijloace didactice specifice perioadei micii şcolarităţi.

Ce opţionale au copiii în ciclul primar. Educaţie pentru prevenirea riscului rutier (învăţământ primar)

Educaţie pentru prevenirea riscului rutier (toate clasele din învăţământul primar) urmăreşte pregătirea elevilor pentru viaţă prin formarea unor deprinderi de respectare a regulilor elementare de circulaţie pe drumurile publice şi de manifestare a unei conduite preventive.

Ce opţionale au copiii în ciclul primar. Educaţie prin şah

Cei care vor alege acest opţional vor învăţa regulile şahului şi strategii de joc fie pe durata unui an şcolar, fie pe durata a doi ani şcolari. Orele pot fi predate atât de cadre didactice calificate, antrenori şi profesori-antrenori cu specializarea „Şah”, cât şi de cadre didactice asociate selectate dintre sportivii şi antrenorii legitimaţi ai Federaţiei Române de Şah.

Ce opţionale au copiii în ciclul primar. "Educaţie financiară" predată la clasele a III-a şi/sau a IV-a

Programa pentru "Educaţie financiară" răspunde unei iniţiative dezvoltate de Comisia Europeană în toate statele membre ale Uniunii Europene şi îşi propune educarea consumatorului şi dezvoltarea receptivităţii elevilor pentru domeniul financiar, informează MEN.

Programa pentru "Educaţie financiară" a fost elaborată în colaborare cu serviciul de educaţie al Băncii Naţionale Române, care a pilotat cursurile pentru această disciplină în mai multe unităţi şcolare, încă din anul 2010-2011.

Ce opţionale au copiii în ciclul primar. "Filosofie pentru copii" studiată la clasa a III-a şi/sau a IV-a

La disciplina "Filosofie pentru copii", elevii vor învăţa etapele pe care le implică rezolvarea unei probleme date, cum să susţină un punct de vedere, dar şi cum să respecte punctele de vedere ale celuilalt.

Ce opţionale au copiii în ciclul primar. "Educaţie pentru societate" studiată la clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a

Disciplina "Educaţie pentru societate" poate fi studiată succesiv, într-un singur an şcolar sau pe parcursul a doi - trei ani. Elevii vor învăţa elemente de conduită moral - civică şi modul în care se aplică acestea în contexte reale de viaţă.

Ce opţionale au copiii în ciclul primar. „De-a arhitectura. Educaţie pentru arhitectură şi mediu construit”.

Un alt opţional pentru elevii de clasele a III-a şi a IV-a este „De-a arhitectura. Educaţie pentru arhitectură şi mediu construit”. Programa propune şi activităţi în aer liber, centrate pe identificarea în realitate a conceptelor învăţate în clasă. Anterior adoptării, a existat un proiect de programă şcolară, pilotat în cinci şcoli din Bucureşti, pe parcursul anului şcolar 2012 - 2013. Proiectul a fost elaborat în colaborare cu specialiştii din Ordinul Arhitecţilor din România, Asociaţia Arhitectura şi specialiştii Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Bucureşti.

Începând din clasa Pregătitoare şi până în clasa a IV-a, elevii pot avea maximum o singură disciplină opţională pe an de studiu.