Avocaţii britanici pot redacta testamente conform legii islamice: o ameninţare la adresa principiului egalităţii

(photos.com)

Avocaţii britanici pot de acum încolo să redacteze testamente conform legii islamice - o schimbare care pune în pericol principiul egalităţii, atenţionează The Sunday Telegraph, preluat de Courrier International.

În general, Marea Britanie manifestă bunăvoinţă faţă de cei care se instalează în această ţară, pentru a beneficia de avantajele unui mod de viaţă tolerant şi democratic şi a deveni utili societăţii britanice. De-a lungul unei jumătăţi de secol, comunitatea musulmană a constituit o ilustrare perfectă a acestui 'aranjament mutual'. Abia recent Marea Britanie a început să fie jenată de o mică minoritate de islamişti, care reprezintă de fapt o problemă mai mult pentru comunitatea musulmană decât pentru ansamblul societăţii britanice. Promovarea legilor charia face parte din programul anti-integrare a acestor extremişti, subliniază publicaţia britanică.

În prezent, Consiliul Ordinului Avocaţilor este pe cale să emită noi recomandări către avocaţi, în vederea redactării de testamente conforme legilor charia. Potrivit The Sunday Telegraph, această iniţiativă este preocupantă, deoarece legea islamică dezavantajează femeile, copiii ai căror părinţi îşi dispută custodia, moştenitorii ilegitimi sau adoptivi şi numeroşi oameni care dintr-un motiv sau altul nu respectă preceptele sale.

În cadrul unui sistem reglementat de charia, musulmanii riscă mai mult să piardă drepturi esenţiale decât să le câştige. Mai mult, faptul că sistemul judiciar din Marea Britanie apără interesele lor, ca şi pe cele ale altor britanici, nu are nimic anti-musulman.

Punerea în funcţiune, în virtutea legii arbitrajului, a unui mic număr de tribunale islamice care oferă o mediere abordabilă - cel mai adesea pentru afaceri comerciale - (tribunale) destinate clienţilor musulmani a reprezentat, la început, o iniţiativă lăudabilă. Însă recent, s-a constatat o proliferare a tribunalelor islamice care riscă să intre în conflict cu legislaţia britanică. Recomandările Consiliului Ordinului Avocaţilor nu fac decât să legitimeze aceste tribunale. În acest context The Sunday Telegraph aminteşte de 'nefericita intervenţie' a arhiepiscopului Rowan Williams, în urmă cu şase ani, atunci când acesta a exprimat ideea că integrarea charia în sistemul judiciar britanic este 'inevitabilă'. Protestele generate de această declaraţie au afectat relaţiile intercomunitare, subliniază cotidianul britanic.

Baroana Caroline Cox, membru independent în Camera Lorzilor, a iniţiat o campanie în susţinerea drepturilor femeilor musulmane care locuiesc în Marea Britanie şi îşi exprimă îngrijorarea că unele dintre ele ar putea fi confruntate cu serioase probleme ca urmare a aplicării charia. Caroline Cox evaluează ca fiind 'extrem de preocupante' recomandările Consiliului Ordinului Avocaţilor. De fapt, tot ce validează o justiţie paralelă stârneşte îngrijorare. Multe persoane rezonabile vor estima că charia, o lege făţiş discriminatorie la adresa femeilor, este incompatibilă cu ideile britanice de echitate şi corectitudine.

După cum subliniază The Sunday Telegraph, sistemul judiciar britanic îşi trage originile din morala iudeo-creştină. Acesta este - sau cel puţin ar trebui să fie - un sistem care se aplică în întreaga lume. Este principiul cel mai fundamental al justiţiei britanice.

Societatea Marii Britanii este favorabilă diversităţii, însă ea nu ar trebui totuşi să adopte practici juridice opuse valorilor sale. Din 15 iunie 1215, atunci când a semnat Magna Carta, Anglia a luat primele sale măsuri în vederea impunerii egalităţii pentru toţi, în termenii legii. Ar fi regretabil ca, la cea de-a 800-a aniversare a acestui eveniment istoric, marcat anul viitor, acest principiu crucial să înregistreze un declin, conchide cotidianul britanic.