Vasile Astărăstoae: "Pe frică, pe confruntare, nu poţi să construieşti, ci pe toleranţă şi consens"

Protest al sindicaliştilor SANITAS în faţa ministerului de Finanţe, protest la care a luat parte şi Prof. Dr. Astărăstoaie
Protest al sindicaliştilor SANITAS în faţa ministerului de Finanţe, protest la care a luat parte şi Prof. Dr. Astărăstoaie (Epoch Times România)
Unul dintre cele mai ambiţioase proiecte în domeniul sănătăţii, CHRONEX-RD, a fost lansat la Iaşi pe 3 martie 2014, într-o conferinţă organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Grigore T. Popa' din Iaşi. CHRONEX-RD este un proiect colaborativ, al Universităţii de Medicină şi Farmacie 'Grigore T. Popa' din Iaşi, al Universităţii de Medicină 'Nicolae Testemiţanu' din Chişinău şi al Universităţii Naţionale Medicale din Odessa.

Principalele obiective ale proiectului sunt crearea şi dezvoltarea unei reţele de cercetare clinice transnaţionale în domeniul bolilor cronice, dezvoltarea capacităţilor de educaţie regională şi formarea unui corp de profesionişti pro-activi în domeniul sănătăţii înalt calificaţi şi competitivi în managementul bolilor cronice în zona de frontieră România-Moldova-Ucraina. De asemenea, îşi propune şi dezvoltarea capacităţii medicilor din medicina primară şi secundară de a implementa proiecte de cercetare şi dezvoltare în îngrijirea bolilor cronice cât şi implementarea unui sistem de management al calităţii cercetării şi practicii în domeniul bolilor cronice adaptat standardelor europene.

"Un proiect politic"

În contextul crizei din Ucraina şi al posibilului debut al celui de-al doilea război rece, un astfel de proiect are o simbolistică deosebită, "transmiţând un mesaj prin care se întind punţi în întreaga Europa", a punctat Vasile Astărăstoae, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie 'Grigore T. Popa' din Iaşi.

"Acest proiect este unul politic, vrem să producă o schimbare de mentalitate şi o creştere economică într-o zonă care este departe de standardele normale. Noi nu trebuie să mutăm zidul Berlinului pe Prut, Nistru sau Nipru. Pe frică, pe confruntare, nu poţi să construieşti, ci pe toleranţă şi consens'" a mai subliniat rectorul UMF.

Altă componentă definitorie a proiectului o reprezintă schimbarea paradigmei din medicină. "Problema principală nu este boala acută, ci boala cronică, episoadele acute se grevează pe o patologie cronică. În majoritatea cazurilor, un pacient suferă de două sau trei boli cronice. De aceea este important ca abordarea să nu mai fie strict medic-pacient, ci echipă medicală-pacient" a punctat prof.dr. Vasile Astărăstoae.

"Cel mai important proiect transfrontalier"

'Proiectul este o staţie pilot care construieşte proceduri, învaţă munca în echipă şi impune politici publice. Finalitatea sa este de a creşte starea de sănătate a regiunii dar şi forţa economică, pentru că niciun investitor nu-şi dezvoltă forţa economică într-o zonă bolnavă', a concluzionat rectorul UMF Iaşi.

La conferinţa de lansare a CHRONEX-RD a fost prezent şi consulul Republicii Moldova la Iaşi, Ion Coşeru. Domnia sa a apreciat că, dintre toate proiectele transfrontaliere din zonă, acesta este, cu siguranţă, cel mai important, 'pentru că are ca destinaţie cea mai mare bogăţie: resursele umane'. Consulul şi-a exprimat convingerea că proiectul va avea o finalitate bună, iar rezultatele sale se vor vedea în maxim cinci ani.

CHRONEX-RD în cifre

Despre CHRONEX-RD în cifre a vorbit Dana Druguş - directorul general administrativ al UMF Iaşi şi manager financiar în cadrul proiectului: "Valoarea totală a proiectului este de 1.586.972,80 Euro, dintre care aproape 90% reprezintă contribuţia Uniunii Europene, iar 10% a Universităţii de Medicină şi Farmacie 'Grigore T. Popa' din Iaşi. Durata totală a proiectului este de 20 de luni: 24 decembrie 2013-23 august 2015."

Reţea de excelenţă pentru managementul bolilor cronice

Conf.dr. Liviu Oprea, managerul de proiect, a enunţat scopurile principale ale CHRONEX-RD: integrarea şi consolidarea capacităţilor regionale academice într-o reţea de excelenţă pentru managementul bolilor cronice precum şi eliminarea decalajului între cunoştinţe şi practică în managementul bolilor cronice prin consolidarea capacităţii centrate pe integrare multidisciplinară şi multicentrică în domeniul cercetării şi dezvoltării, educaţiei şi practicii medicale. Justificarea acestui proiect este dată de o statistică îngrijorătoare: "Bolile cronice constituie o ameninţare semnificativă asupra sănătăţii umane şi a creşterii economice. 63% din mortalitatea globală e datorată bolilor cronice. 80% din aceste morţi au loc în ţări cu venituri mici şi mijlocii, iar 50% din decese apar la persoane aflate în perioada activă a vieţii'" a punctat Liviu Oprea.

Grupurile ţintă vizate de CHRONEX-RD

Unul dintre iniţiatorii acestui proiect transfrontalier, conf.dr. Liviu Oprea, a enumerat şi grupurile ţintă vizate de CHRONEX-RD. Acestea sunt: 30 de cercetători (inclusiv doctoranzi/post-doctoranzi) în domeniul ştiinţelor medicale şi al sănătăţii publice, 300 de profesionişti în domeniul sănătăţii specializaţi în boli cronice şi 60 de medici de familie care vor forma reţeaua de cercetare în domeniul îngrijirilor primare şi comunitare.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt pacienţi cu boli cronice aflaţi în grija profesioniştilor medicali din grupurile ţintă, specialiştii în sănătatea publică şi factori de decizie politică din regiune, întreprinderile farmaceutice precum şi manageri în domeniul sănătăţii (în calitate de utilizatori finali în cadrul sistemului de management al calităţii).

Prof.dr. Vasile Astărăstoae: Acest proiect este unul politic, vrem să producă o schimbare de mentalitate şi o creştere economică într-o zonă care este departe de standardele normale. Noi nu trebuie să mutăm zidul Berlinului pe Prut, Nistru sau Nipru. Pe frică, pe confruntare, nu poţi să construieşti, ci pe toleranţă şi consens

Rolul strategic al CHRONEX-RD

Despre CHRONEX-RD şi Dezvoltarea Strategică a Universităţii de Medicină şi Farmacie 'Grigore T. Popa' a vorbit prof.dr. Doina Azoicăi, decan al Facultăţii de Medicină şi coordonator al reţelei de cercetare din cadrul proiectului. "Universitatea noastră se va dezvolta armonizând îndelungata sa tradiţie în cercetare şi educaţie medicală cu oportunităţile şi provocările lumii moderne. Universitatea va promova o creştere financiară sustenabilă prin crearea unui avantaj competitiv la nivel internaţional accesând oportunităţile nou-apărute, urmărind în egală măsură principiile sale definitorii în contextul direcţiilor esenţiale de dezvoltare", spune prof.univ.dr. Doina Azoicăi. "Trăim într-o lume înalt competitivă: Cercetarea este un element de bază a misiunii universităţilor. Un rol determinant pentru statutul internaţional al universităţilor este reprezentat de contribuţia pe care acestea o au la dezvoltarea economică şi socială prin activităţile de cercetare şi dezvoltare", a punctat coordonatorul reţelei de cercetare, referindu-se la importanţa CHRONEX-RD.

Dezvoltarea transfrontalieră şi integrarea cercetării medicale

Dr. Doru Botezat, coordonatorul reţelei instituţionale din cadrul proiectului, a explicat impactul CHRONEX-RD în dezvoltarea regională transfrontalieră:

'Pentru factorii de decizie politici: informare mai bună, mai adaptată la nevoile de decizionare, creşterea gradului de conştientizare (implicit o sănătate mai bună), în comunităţile din regiunea transfrontalieră. Pentru managerii din Sănătate: nou sistem de management al calităţii, noi informaţii, personal mai calificat pentru colaborare şi consultanţă. Pentru economiile regionale, o regiune mai bine organizată, oportunităţi lărgite, pieţe ale forţei de muncă mai mari şi mai dinamice, reducerea costurilor la serviciile medicale, creşterea competitivităţii precum şi oportunităţi de afaceri pentru industria farmaceutică prin contribuţie directă a cercetării şi indirect prin profesionişti de înaltă calificare , mediu mai bun pentru alte industrii pentru a se localiza. şi, nu în ultimul rând, pentru populaţie - o mai bună stare de sănătate, servicii de sănătate mai bune, dezvoltarea economică.'

Conf.dr. Radu Iliescu, prorectorul UMF Iaşi şi country manager în cadrul proiectului, a prezentat nucleul de Cercetare Biomedicală fundamentală CHRONEX-CD, al cărui grup ţintă este alcătuit din 30 de cercetători - câte 10 din fiecare ţară şi nevoile acestora: dezvoltare profesională în cercetare; mediu fertil şi stimulativ; acces la granturi de cercetare; parteneriate de cercetare; mobilităţi pentru cercetare; cooperare multidisciplinară; vizibilitatea cercetării în comunitate.

Reprezentanţii Ucrainei şi Republicii Moldova au subliniat importanţa CHRONEX-RD

La lansarea proiectului au participat şi reprezentanţii ţărilor partenere, din Republica Moldova şi Ucraina. Conf.dr. Yuriy Vorokhta, de la Universitatea Naţională Medicală din Odessa, manager comunicare pentru Ucraina, a avut o prezentare extrem de interesantă despre Dezvoltarea Strategică a Universităţii Naţionale de Medicină Odessa. "Sistemul de coordonare al CHRONEX-RD reprezintă integrarea celor mai relevante descoperiri ale cercetătorilor în domeniul bolilor cronice în zonă". Doctorul Vorokhta a punctat beneficiile proiectului: "Dezvoltarea sustenabilă a cercetării, dezvoltarea şi armonizarea, pe viitor, a sistemului de sănătate, scăderea procentului de boli cronice severe, prevenirea primară şi secundară a bolilor cronice'"

Şi Conf.dr. Rodica Gramma, din Republica Moldova, Director al Departamentului Relaţii Externe şi Integrare Europeană al Universităţii de Medicină şi Farmacie 'N. Testimiţanu' şi country manager Moldova în cadrul proiectului, a subliniat importanţa CHRONEX-RD pentru "dezvoltarea capacităţilor de educaţie regională şi formarea unui corp de profesionişti pro-activi în domeniul sănătăţii înalt calificaţi şi competitivi în managementul bolilor cronice în zona de frontieră România-Moldova-Ucraina".

Rolul medicinii primare şi comunitare în CHRONEX-RD şi programul de instruire CHRONEX-RD

Conf.dr. Anca Deleanu, preşedinte al Societăţii de Medicină de Familie din Iaşi şi coordonator Reţea Medicină primară şi comunitară în cadrul proiectului, a explicat rolul medicinii primare şi comunitare în CHRONEX-RD. "De ce are nevoie pacientul cu boli cronice? De o relaţie terapeutică continuă cu o echipă multidisciplinară şi un sistem de practică organizat pentru a obţine tratament eficient (clinic, comportamental, de susţinere), informaţii şi susţinere pentru autoîngrijire, monitorizare sistematică şi evaluare individualizate în raport cu severitatea clinică, tratament intensiv pentru cei ce nu ating ţintele terapeutice, coordonarea îngrijirilor pacientului cronic de către diverşi specialişti", a punctat Anca Deleanu.

Conf.Dr. Cristina Gavrilovici a vorbit despre programul de instruire şi cursuri în cadrul CHRONEX-RD, extrem de important pentru comunitatea medicală, în condiţiile în care "există puţine proiecte de cercetare europene cu sustenabilitate şi nu sunt cursuri de metodologia cercetării în sistemul de educaţie medicală continuă". În cadrul proiectului sunt prevăzute trei tipuri de cursuri': management al bolilor cronice, management al cercetării şi training of trainers (TOT) - Odessa.