Superioritatea vieţii spirituale asupra celei biologice

Cărţi la anticariat
Cărţi la anticariat (Epoch Times România)

La 30 august 1698, a apărut, la Iaşi, ”Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau giudeţul sufletului cu trupul” de Dimitrie Cantemir, prima scriere filosofică românească. Lucrarea a apărut în limbile română şi greacă, bucurându-se de o largă circulaţie, după cum demonstrează existenţa a câtorva manuscrise, atât în cele două limbi amintite cât şi în arabă.

Din nefericire, manuscrisul autograf încă nu a fost găsit. Printre actualii deţinători ai unor manuscrise în copie se află şi Biblioteca Academiei Române, din Bucureşti, Mânăstirea Dionysiu, de la Muntele Athos, şi British Library, din Londra. Dimitrie Cantemir, voievod moldovean şi academician berlinez, a dedicat această lucrare fratelui său, Antioh.

Scrisă într-un limbaj care astăzi are farmecul vechimii, volumul ”Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau giudeţul sufletului cu trupul” are ca teme disputele medievale despre timp, suflet, natură şi conştiinţă, mai rare până atunci în cultura română.

Dimitrie Cantemir sugerează, în această celebră lucrare, superioritatea omului asupra celorlalte vieţuitoare de pe pământ, face din om un stăpân al lumii, susţine superioritatea vieţii spirituale asupra celei biologice a omului, şi încearcă a defini concepte filosofice şi a alcătui o terminologie filosofică.