Studiu: Mass-media şi societatea civilă din regiunea transnistreană au nevoie de un program de asistenţă de lungă durată

Transnistria este reprezentată de culoarea galbenă.
Transnistria este reprezentată de culoarea galbenă. (wikipedia.org)

Mass-media şi societatea civilă din regiunea transnistreană au nevoie de un program de asistenţă de lungă durată, care să consolideze principiile unui jurnalism profesionist, să se concentreze pe dezvoltarea jurnalismului on-line şi să susţină crearea unor ONG-uri care să promoveze libertatea de exprimare în regiune. Acestea sunt câteva din concluziile studiului de necesităţi ale media transnistrene, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent la 6 iunie curent.

În contextul celor expuse, experţii Petko Georgiev, Ruslan Mihalevschi şi Natalia Scurtul, autorii studiului, au făcut o radiografie a problemelor cu care se confruntă jurnaliştii şi mass-media din regiune, analizând legislaţia media, gradul de respectare a eticii jurnalistice şi datele statistice disponibile privind numărul organizaţiilor media, scrie ”Infotag”.

Petko Georgiev a menţionat că media din regiune are nevoie de îmbunătăţirea nivelului de profesionalism, în contextul în care jurnaliştii transnistreni au o percepţie diferită despre etică, pluralismul de opinie şi lucrul cu sursele. Ceilalţi doi autori au subliniat importanţa susţinerii jurnaliştilor de către organizaţiile din domeniu, care să le ofere servicii de consultanţă juridică şi programe menite să dezvolte capacităţile societăţii civile.

De asemenea, una dintre recomandările făcute de experţi a fost dezvoltarea jurnalismului on-line prin instruirea reporterilor civici, care să ofere publicului din regiune posibilitatea de a avea acces la surse de informaţii alternative.

La eveniment au participat peste 40 de jurnalişti de pe ambele maluri ale Nistrului, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de media, Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova şi altor organizaţii internaţionale şi misiuni diplomatice. Pentru realizarea studiului, autorii au chestionat mai mulţi jurnalişti, reprezentanţi ai ONG-urilor, experţi de pe ambele maluri ale Nistrului.

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului " Îmbunătăţirea capacităţilor mass-media din Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană, prin promovarea participării civice ", implementat de CJI, cu asistenţa Programului "Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii", finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Scopul Programului este de a contribui la promovarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului prin implicarea autorităţilor locale, societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate în activităţile de dezvoltare economică şi socială a comunităţilor locale. Studiul este co-finanţat de Free Press Unlimited (Olanda).