Sechestru uriaş în cazul Adamescu - 857 de milioane de lei

Dan Grigore Adamescu audiat la DNA, 7 martie 2016.
Dan Grigore Adamescu audiat la DNA, 7 martie 2016. (Eugen Horoiu/Epoch Times)

Procurorii DNA au instituit măsura sechestrului asigurator, până la concurenţa sumei de 857.301.363,37 lei, asupra a 435.759.255 de acţiuni şi 20.406 părţi sociale pe care omul de afaceri Dan Adamescu le deţine la diferite societăţi comerciale, se arată într-un comunicat remis vineri de agenţia anticorupţie.

"Această măsură asiguratorie a fost dispusă de procurorii anticorupţie în vederea confiscării speciale şi a recuperării pagubei produse prin săvârşirea de către inculpat a infracţiunilor de abuz în serviciu, spălare a banilor şi complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (două infracţiuni)", se arată în comunicatul citat.

Dosarul lui Adamescu

"Inculpatul Adamescu Dan Grigore, preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Societăţii de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., în perioada 2011-2013, a administrat în mod defectuos societatea ASTRA, în scopul obţinerii unor avantaje personale sau în favoarea grupului de firme afiliate. Administrarea defectuoasă a constat în utilizarea unor practici/metode ilegale pentru a cosmetiza situaţia financiară a societăţii ASTRA, măsuri de natură să acopere activitatea infracţională, dar care, în subsidiar, au determinat şi alterarea gravă a mecanismelor de funcţionare a pieţei interne a asigurărilor.

Activitatea infracţională s-a desfăşurat şi în contextul presupusei complicităţi a anumitor funcţionari cu funcţii de conducere din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) care a devenit din aprilie 2013 Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.).

1. În perioada 2011-2013, inculpatul Adamescu Dan Grigore, în calitate de reprezentant, în fapt şi în drept, al Societăţii de Asigurare Reasigurare Astra SA, cu încălcarea unor dispoziţii din Codul fiscal şi a legislaţiei aplicabile pieţei asigurărilor şi reasigurărilor, a efectuat o serie de demersuri păguboase pentru societate, în sensul că a lipsit-o de lichidităţile necesare desfăşurării activităţii de asigurare; de asemenea, raportările distorsionate făcute i-au împiedicat pe reprezentanţii ASF să supravegheze activitatea ASTRA, astfel încât să asigure protecţia asiguraţilor şi să contribuie la menţinerea stabilităţii pieţei asigurărilor. Drept urmare, societatea ASTRA a intrat în procedura administrării speciale şi ulterior în faliment, paguba produsă patrimoniului acesteia fiind în sumă de 795.387.999 lei.

Concret, acţiunile păguboase ale acestuia au constat în aceea că:

- a dispus acordarea de împrumuturi societăţilor afiliate, în sumă de 105.999.859 lei (reprezentând împrumut nerestituit), fără a manifesta vreun interes în evaluarea riscului de credit şi fără să ia măsuri prudenţiale, astfel încât să fie protejate resursele financiare ale societăţii de asigurare ASTRA, resurse necesare desfăşurării activităţii sale autorizate.

- a dispus semnarea unui contract de cesiune prin care societatea ASTRA SA, în calitate de cesionar, prin care s-a obligat să plătească integral datoria unei firme către o bancă, în condiţiile în care firma respectivă era în procedură de faliment. De menţionat este faptul că firma respectivă făcea parte din grupul firmelor afiliate societăţii ASTRA. Datoria respectivă era de 1.594.564,89 euro şi 10.000 USD, la care se adaugă o dobândă de 6%/an. În cadrul procedurii de faliment a firmei, societatea ASTRA a încasat doar suma de 358.768 lei.

- a transferat în mod fictiv riscurile de reasigurare către o altă societate înregistrată într-un paradis fiscal şi, pe cale de consecinţă, a distorsionat raportarea poziţiei, a performanţei financiare şi a indicatorilor de prudenţialitate (marja de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate). Astfel, s-a creat aparenţa de conformitate la regulile de prudenţialitate în vigoare, ceea ce a permis subscrierea în continuare de poliţe al căror risc nu era acoperit, nici din resurse proprii, nici prin programe adecvate de reasigurare.

2. Într-un alt context, în perioada iunie-iulie 2011, inculpatul Adamescu Dan Grigore, în calitate de reprezentant, în fapt şi în drept, al SC EPSILON ESTATE PROVIDER SA, a folosit suma de 68.322.510 lei la achiziţionarea unor acţiuni, reprezentând 17% din capitalul social al Societăţii ASTRA SA, cunoscând că suma respectivă provenea din acordarea, în mod abuziv, a unor împrumuturi către SC MEDIEN HOLDING SRL (societate afiliată societăţii ASTRA).

La data de 21 iunie 2011, la cererea lui Adamescu Dan Grigore, la nivelul conducerii Comisiei de Supraveghere al Asigurărilor s-a aprobat intenţia societăţii EPSILON ESTATE PROVIDER SRL de a achiziţiona un pachet de acţiuni Astra SA., deşi SC EPSILON ESTATE PROVIDER SRL nu îndeplinea condiţiile financiare pentru a deveni acţionar semnificativ la o societate de asigurări.

3. Inculpatul Adamescu Dan Grigore în calitate de reprezentant, în fapt şi în drept, al Societăţii de Asigurare Reasigurare Astra SA, la data de 14.08.2008, a solicitat şi obţinut de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA )(actuala Autoritate de Supraveghere Financiară), luarea în calculul marjei de solvabilitate disponibile, ca rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor deţinute la o altă societate de asigurare, a sumei de 118.342.090,30 lei, în vederea îmbunătăţirii artificiale a indicatorilor de prudenţialitate. În lipsa acesteia, s-ar fi impus capitalizarea reală a societăţii ASTRA pentru a nu se ajunge la intrarea în insolvenţă a acesteia."