BNM optează pentru o bună calitate a acţionariatului

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a elaborat proiectul Regulamentului cu privire la cotele de participare în capitalul social al băncii. Noile prevederi sunt concepute în corespundere cu recentele modificări la Legea instituţiilor financiare ce vizează reformarea cadrului juridic cu privire la acţionariat.

"Proiectul actului normativ prezint o detaliere a reglementărilor respective, ceea ce ar permite crearea unui acţionariat cu certitudinea unei gestiuni prudente şi ar face posibilă o monitorizare mai eficientă a conduitei acţionarilor pe tot parcursul existenţei unei bănci. Realizarea acestor obiective de bază ale proiectului va constitui un suport important pentru menţinerea stabilităţii, buna funcţionare şi viabilitatea sistemului bancar din Republica Moldova", se spune în comunicatul băncii.

Documentul se axează pe noţiuni-cheie precum "influenţa dominantă asupra persoanei", "legături strânse", "persoane care acţionează concertat" şi reglementează condiţiile privind solicitarea permisiunii prealabile a Băncii Naţionale pentru dobândirea sau majorarea cotei substanţiale în capitalul social al unei bănci. De asemenea, sunt stipulate criteriile de evaluare a achizitorului potenţial, urmărirea calităţii acţionariatului, măsurile întreprinse de Banca Naţională în cazul neconformării deţinătorilor de cote în capitalul băncii cerinţelor prevăzute de legislaţie.

Proiectul Regulamentului cu privire la cotele de participare în capitalul social al băncii este în concordanţă cu normele şi bunele practici în materie ale statelor europene şi prevede aplicarea instrumentelor de rigoare aferente calităţii acţionariatului în bănci în scopul evitării riscurilor de perturbare şi instabilitate a sistemului bancar.