Avocatul poporului din Moldova contestă legea privind restituirea “miliardului furat” la Curtea Constituţională

Avocatul poporului a cerut controlul constituţionalităţii legii prin care Guvernul de la Chişinău şi-a asumat răspunderea ca frauda bancară să fie transformată în datorie publică, deoarece se încalcă egalitatea şi echitatea socială.
Avocatul Poporului din Moldova, Mihail Cotorobai (ombudsman.md)
Ştefan Sârbu
26.10.2016

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a depus pe 25 octombrie, o sesizare la Curtea Constituţională a Moldovei (CCM), prin care solicită exercitarea controlului constituţionalităţii Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligaţiilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat din 2014 şi 2015, în care menţionează că actul normativ contestat va avea un impact social negativ asupra cetăţenilor prin diminuarea dreptului fundamental la un trai decent şi la bunăstarea cetăţenilor.

În opinia Avocatului Poporului, implementarea pachetului de legi va afecta şi alte drepturi fundamentale ale cetăţenilor garantate de Constituţie: de asigurare de stat în caz de bătrâneţe, de crearea de condiţii pentru creşterea calităţii vieţii etc.

Potrivit sesizării, pachetul de legi prevede diminuarea veniturilor şi cheltuielilor în bugetul de stat şi în bugetul fondurilor asiguratorii de asistenţă medicală ceea ce va afecta calitatea vieţii moldovenilor, iar pentru asigurarea stabilităţii macroeconomice a ţării autorităţile vor recurge la majorarea impozitelor sau la reducerea considerabilă a cheltuielilor în alte categorii vitale, precum protecţia socială, învăţământ, ocrotirea sănătăţii, securitate naţională etc.

Ombudsmanul Mihail Cotorobai invocă în sesizare şi faptul că Centrul de Analiză şi prevenire a Corupţiei a atenţionat că proiectul de lege prezintă elemente de coruptibilitate. În raportul de expertiză al Centrului se constată că la momentul depunerii proiectului de act legislativ spre dezbateri, erau lipsă expertizele care au rolul de a determina raţionalitatea adoptării proiectului de lege, avantajele şi dezavantajele acestuia, consecinţele economico-financiare şi de alt gen care pot surveni în urma adoptării actului normativ.

În acelaşi context, ombudsmanul consideră că pachetul de legi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în faţa Parlamentului nu corespunde prevederilor legale, care stipulează că apărarea drepturilor libertăţilor, intereselor legitime ale cetăţenilor, egalitatea şi echitatea socială, precum şi compatibilitatea cu legislaţia comunitară constituie o condiţie obligatorie a oricărui act legislativ, precum şi prevederile legale privind transparenţa in procesul decizional.

Amintim că, anterior Oficiul Avocatului Poporului de la Chişinău a atenţionat că pachetul de legi pentru care Guvernul şi-a asumat răspundere în faţa Parlamentului necesită a fi examinat suplimentar, cu implicarea largă a societăţii, a experţilor naţionali şi internaţionali din domeniu. Ombudsmanul a subscris apelului lansat de un grup de persoane către preşedintele ţării, Nicolae Timofti, prin care solicita şefului statului să nu promulge pachetul de legi menţionate.

România are nevoie de o presă neaservită politic şi integră, care să-i asigure viitorul. Vă invităm să ne sprijiniţi prin donaţii: folosind PayPal
sau prin transfer bancar direct în contul (lei) RO56 BTRL RONC RT03 0493 9101 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
sau prin transfer bancar direct în contul (euro) RO06 BTRL EURC RT03 0493 9101, SWIFT CODE BTRLRO22 deschis la Banca Transilvania pe numele Asociația Timpuri Epocale
O presă independentă nu poate exista fără sprijinul cititorilor