Tiraspolul a calificat drept "unilaterală şi preconcepută" rezoluţia Parlamentului European

Noul lider de la Tiraspol, Evgheni Şevciuk.
Noul lider de la Tiraspol, Evgheni Şevciuk. (VADIM DENISOV / AFP / Getty Images)

Ministerul internelor al autoproclamatei RMN a calificat rezoluţia Parlamentului European 2014/2552 cu privire la Transnistria, adoptată pe 6 februarie, drept "un set de teze preconcepute, unilaterale şi nesusţinute prin fapte reale".

Într-un comentariu al autorităţii tiraspolene, se exprimă opinia că asemenea rezoluţii "discreditează Uniunea Europeană ca o comunitate de ţări democratice, denotă faptul că politizarea artificială, susţinerea uneia dintre părţi în reglementare şi presiunea şi sancţionarea nejustificată a celeilalte părţi continuă să domine în conştiinţa clasei politice a UE".

În opinia Tiraspolului, "singura idee comună, care leagă într-un tot întreg presupunerile deputaţilor europeni, pe lângă caracterul lor profund nefondat, inert, este ostilitatea accentuată faţă de tot ce este legat, într-un mod anumit, de statul transnistrean". MAE contestă, în special, punctul din rezoluţie referitor la faptul că "studiile în limba română sunt interzise de către autorităţile autoproclamatei RMN", subliniind că "în Transnistria, limba română, ca orice altă limbă străină, poate fi studiată liber de către locuitorii republicii". Iar atribuirea vinovăţiei pentru problemele care există în activitatea şcolilor moldoveneşti din regiune cu predare în baza grafiei latine, în opinia Tiraspolului, denotă "abordarea neobiectivă, preconcepută a parlamentarilor europeni, şi neinformarea acestora".

Transnistria nu este de acord nici cu concluzia că "războiul din anul 1992 din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova a condus la instaurarea unui regim separatist, nelegitim şi autoritar în regiune". "Constituirea RMN în anul 1991 s-a produs în deplină conformitate cu Legea URSS privind modul de rezolvare a problemelor legate de ieşirea republicii unionale din URSS, prin intermediul referendumului local privind menţinerea în componenţa Uniunii RSS", argumentează autoritatea transnistreană de politică externă. Aceasta apreciază drept "mincinoasă acuzarea Transnistriei de faptul că partea Transnistreană ar fi impus interdicţia de intrare în regiune, din 1 februarie, pentru şeful Misiunii OSCE în Republicii Moldova".

În comentariu se mai afirmă că "dacă unii participanţi la "Reuniunea cu statut permanent..." şi-ar fi direcţionat energia nu spre războiul informaţional împotriva Transnistriei şi Federaţiei Ruse, care creează un mediu mediatic nefavorabil pentru dialog, ci spre elaborarea pentru părţi a unor recomandări practice pentru îmbunătăţirea situaţiei, negocierile în formatul "5+2" ar deveni mai eficiente şi mai rezultative".

Autorii documentului nu sunt de acord cu punctul 14 din rezoluţie, potrivit căruia "prezenţa subdiviziunilor armate ruse conduce la un climat care pune în pericol respectarea şi promovarea drepturilor omului în regiune". MAE al regiunii mai subliniază că "aflarea soldatului rus pe Nistru este singura garanţie a rezolvării paşnice a conflictului, a menţinerii stabilităţii şi securităţii în relaţiile dintre Transnistria şi Moldova, dar şi apărarea drepturilor şi libertăţilor populaţiei republicii".