România s-ar putea umple de Roşii Montane! Mining Watch trage semnalul de alarmă

În pofida protestelor care, acum câţiva ani, scoteau în stradă zeci de mii de români, Guvernul României şi industria minieră nu renunţă la legea exproprierii naţionale şi vin cu un proiect legislativ care va face ca avizarea unor exploatări, precum cea de la Roşia Montană, să fie simplificată.
Roşia Montană, exploatare minieră auriferă
Roşia Montană, exploatare minieră auriferă (Epoch Times România)

Legea specială pentru Roşia Montană revine şi este extinsă întregii industrii miniere (de la carierele de piatră la cele de uraniu şi cupru) acuză Mining Watch, organizaţie implicată în oprirea exploatărilor miniere pe bază de cianuri, atrăgând atenţia că Ministerul Economiei a pus în dezbatere publică o nouă lege a minelor care reia prevederile legii toxice din 2013.

“Guvernul României şi industria minieră nu renunţă la legea exproprierii naţionale. S-a făcut un nou proiect de lege de care beneficiază în egală măsură Roşia Montană Gold Corporation, Deva Gold sau Samax România. Pe parcursul elaborării noii legi, organizaţiile au fost excluse din grupul interministerial de lucru pentru a nu deranja afacerile dintre oficialii români şi reprezentanţii industriei” , a declarat Roxana Pencea Brădăţan din partea Mining Watch România.

Mining Watch România mai atrage atenţia că şi-a manifestat interesul de a participa în grupul de lucru ministerial încă din luna iulie 2016 însă participarea i-a fost refuzată.

“Este revoltător acum să vedem în expunerea de motive că ‘au participat toate ONG-urile interesate, Ministerul Economiei fiind deschis la toate propunerile constructive ale acestora’”, a adăugat Roxana Pencea Brădăţan.

Organizaţia mai avertizează că, dacă această nouă lege ar fi adoptată, avizarea exploatărilor precum cele de la Certej, Roşia Montană sau Rovina ar fi simplificată. Legea Minelor ar deveni un amplu compendiu de derogări pentru industria minieră de la legislaţia în vigoare.

"Campania Salvaţi Roşia Montană şi reţeaua Mining Watch condamnă modul de elaborare al noului proiect de lege, care a exclus organizaţiile de mediu sau pe cele ce lucrează în comunităţi direct afectate de minerit", transmite, în acest context, organizaţia.

Nu în ultimul rând, Mining Watch arată că prevederile proiectului nu au legătură cu scopul declarat în expunerea de motive.

"Sub pretextul creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor, proiectul de lege operează de fapt schimbări ce pun grav în pericol dreptul constituţional la protejarea proprietăţii private. Astfel, proiectul prevede o categorie aparte de resurse minerale de importanţă strategică, a căror exploatare este considerată de interes naţional şi declarată de utilitate publică. Nu se arată ce resurse fac parte din această categorie, iar criteriile foarte vagi listate pentru încadrarea ca resursă strategică permit practic ca orice resursă minerală să fie considerată astfel. Pentru a cita din textul original, o resursă de interes naţional este resursa care 'contribuie la punerea în aplicare a interesului naţional''', susţine organizaţia.

“Această încadrare ar permite exproprierea tuturor proprietăţilor private de pe terenurile necesare realizării exploatărilor miniere (chiar şi a lucrărilor adiacente acestor exploatări). Proiectul de lege propune şi o procedură de expropriere mult simplificată şi accelerată de care se pot servi titularii de licenţe miniere pentru a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor” , a declarat avocat Ştefania Simion.

De asemenea, reprezentanţii Mining Watch reamintesc că aprobarea proiectelor miniere a fost întotdeauna una lipsită de transparenţă: de la acordarea licenţelor, la semnarea contractelor de asociere şi mai recent la litigiul statului român cu Gabriel Resources. Acum, sub pretextul fals al creşterii gradului de transparenţă şi participare a cetăţenilor la luarea deciziilor privind acordarea concesiunilor miniere, proiectul de lege lansat de Ministerul Economiei conferă caracter confidenţial tuturor datelor şi informaţiilor privind licenţele miniere.

"Mai mult, în motivarea proiectului de lege, ministerul invocă dreptul companiilor miniere la egalitate în faţa legii şi non-discriminare. În realitate, proiectul de lege conferă acestor companii un statut şi privilegii absolut disproporţionate, care nu au nimic de a face cu egalitatea în faţa legii. De exemplu, companiile miniere ar fi exceptate de la obligaţia compensării cu terenuri a suprafeţelor scoase definitiv din fondul forestier naţional.

Ridicolul dereglementării este într-atât de mare încât monitorizarea modului în care titularul licenţei miniere respectă condiţiile impuse prin autorizaţia de construire a minei este în sarcina… titularului licenţei miniere", concluzionează Mining Watch.