Reacţia lui Nicolae Ciucă după ce Emilia Şercan l-a acuzat de plagiat. Ce plan are generalul ajuns premier

Nicolae Ciuca, Prim-ministru
Nicolae Ciuca, Prim-ministru (Epoch Times România)

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a ieşit cu explicaţii publice, marţi, după ce jurnalista Emilia Şercan a publicat un material din care reiese că teza în baza căreia actualul şef al Guvernului a devenit doctor în Ştiinţe militare include conţinut plagiat în cel puţin 42 de pagini din totalul de 138.

Generalul a negat acuzaţiile de plagiat şi a anunţat că va cere verificarea lucrării de către Comisia de Etică a Universităţii Naţionale de Apărare - Instituţia Organizatoare de Studii de Doctorat.

"Ca urmare a interesului manifestat public faţă de teza de doctorat 'Dimensiunea angajării armatei României în operaţiuni întrunite multinaţionale', pe care am susţinut-o în anul 2003, la Universitatea Naţională de Apărare (UNAp), am decis să solicit analizarea lucrării de către Comisia de Etică a UNAp - Instituţia Organizatoare de Studii de Doctorat în care s-a susţinut teza de doctorat care are un pronunţat caracter specific domeniului Ştiinţe Militare.

Alegerea tematicii tezei de doctorat s-a bazat predominant pe experienţa personală acumulată în misiunile internaţionale la care am participat nemijlocit, individual sau împreună cu Batalionul 26 Infanterie: misiunea ONU de menţinere a păcii din Angola (1996-1997), misiunea NATO din cadrul rezervei strategice a SACEUR pentru Balcanii de Vest (2000-2001) şi misiunea de tip coaliţie din Afganistan (2002). Aşadar, teza mea de doctorat înglobează, pe lângă cercetarea ştiinţifică şi studiul teoretic, experienţa acumulată în misiunile reale şi exerciţiile la care am participat, aceasta constituindu-se, în mod evident, contribuţia originală proprie unei teze de doctorat corect elaborată.

În calitatea de militar, indiferent de poziţia pe care am fost încadrat, mi-am îndeplinit întotdeauna atribuţiile, respectând principiile, legile şi regulamentele militare care guvernează activitatea Armatei Române", a transmis Nicolae Ciucă.

Ce argumente invocă Ciucă în apărarea lui

"În acuzele publice se reclamă că unele referiri din notele de subsol nu apar şi în lista bibliografică. Acest lucru nu arată altceva decât faptul că lucrarea a fost elaborată onest, fiind menţionată cel puţin într-un loc sursa bibliografică.

Acuzaţiile publice nu se pot susţine ştiinţific în niciun fel, fapt ce poate fi dovedit şi de raportul oricărei metodologii de depistare a similitudinii, corect şi profesionist utilizată. Sintagme şi formulări standardizate specifice domeniului tezei de doctorat (gen 'pilon de stabilitate' etc) nu trebuie ocolite atunci când tratezi un subiect sensibil - precum geopolitică - unde semantica trebuie neapărat să fie precisă, motiv pentru care anumite sintagme/formulări este obligatoriu să fie standardizate.

Din anul 2003, după susţinere, teza mea de doctorat este publică şi a putut şi poate fi consultată la Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare şi la Biblioteca Naţională."

Ce plan are Ciucă

"Consider că am realizat lucrarea conform cerinţelor legale existente la acea vreme şi, în consecinţă, am iniţiat solicitarea de verificarea a acesteia de către Comisia de Etică a UNAp - Instituţia Organizatoare de Studii de Doctorat, în acord cu prevederile legale în vigoare, în spiritul OMEC Nr. 5229/2020 din 17 august 2020.

În măsura în care vor mai exista semne de întrebare, UNAp va fi îndreptăţită să solicite verificarea de către CNATDCU - Comisia 26 - Ştiinţe politice, studii de securitate, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică."

Ce a descoperit Emilia Şercan în teza generalului

Teza în baza căreia actualul premier, Nicolae Ciucă, a devenit doctor în Ştiinţe militare în 2003, include conţinut plagiat în cel puţin 42 de pagini din totalul de 138, susţine jurnalista Emilia Şercan într-un articol publicat pe Pressone.ro.

Conţinutul din cel puţin 19 pagini a fost plagiat din alte două teze de doctorat susţinute anterior la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" (UNAP), una dintre ele coordonată chiar de îndrumătorul premierului. Cu câteva excepţii, porţiunile plagiate depistate au fost copiate din surse tipărite, care nu ar putea fi detectate cu un soft anti-plagiat, susţine jurnalista, care mai relatează că a primit acces la teză abia în decembrie, după trei solicitări scrise făcute către Biblioteca Naţională începând cu luna mai 2021.

Şercan mai informează că analiza lucrării pe care a făcut-o a relevat, pe lângă copierea cuvânt cu cuvânt, patru tehnici clasice de mascare a plagiatului, acestea fiind "topica inversată" (topica unui paragraf e uşor de rearanjat şi poate da impresia de formulare originală, deşi conţinutul e practic acelaşi), reformularea începutului de paragraf pentru ca textul să pară original, eliminarea unor cuvinte neesenţiale şi aşezarea ideilor cu liniuţă, de la capăt.

Mai multe pagini din lucrarea sa au fost copiate fără ca textele preluate să fi fost atribuite în mod corect autorilor originali şi fără să fi fost marcate cu ghilimele, aşa cum cer normele academice.

"Nicolae Ciucă preia, fără citare, pagini întregi din volumul Forţe şi tendinţe în mediul de securitate european, semnat de Eugen Bădălan – unul dintre predecesorii lui Ciucă la şefia Statului Major al Armatei – şi de Teodor Frunzeti, fost consilier pe probleme de apărare la Administraţia Prezidenţială în primul mandat al preşedintelui Iohannis", scrie Şercan.

"Analiza celor 138 de pagini ale tezei am făcut-o bazându-mă pe resurse bibliografice limitate, disponibile în format tipărit la Biblioteca Naţională a României şi la biblioteca UNAP.

Chiar şi fără conţinutul plagiat identificat, teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă nu are nicio relevanţă academică. Nu are o metodologie de cercetare şi nici o parte de cercetare, elemente obligatorii pentru o teză de doctorat", mai susţine Şercan.

Jurnalista mai transmite că dincolo de conţinutul copiat descoperit deja, nu este exclus ca o analiză bazată pe surse bibliografice extinse – de tipul unor documente interne ale departamentelor de Integrare Euro-Atlantică şi Relaţii Militare Internaţionale din Ministerul Apărării Naţionale, invocate în teză – să dezvăluie şi alte porţiuni de conţinut plagiat.

Articolul integral, inclusiv poziţia premierului pot fi citite aici.