Proiect MAI care descurajează protestele. Pedepse cu închisoarea şi atribuţii sporite pentru poliţişti [Digi24]

Un proiect de lege promovat de Ministerul de Interne condus de Carmen Dan va duce la descurajarea protestelor.
Ministrul de Interne, Carmen Daniela Dan.
Ministrul de Interne, Carmen Daniela Dan. (Epoch Times România)

Ministerul de Interne a făcut public un proiect de lege privind statutul poliţistului, iar una dintre modificări priveşte mărirea amenzii ce poate fi aplicată persoanelor care refuză să se legitimeze. Altele se referă la condiţiile de conducere la secţie şi la forţa fizică pe care o pot folosi organele de ordine, relatează Digi24.

Legea aflată în vigoare sancţionează cu amendă de la 100 de lei la 500 de lei "refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu".

Pe proiectul ministerului condus de Carmen Dan, aceeaşi contravenţie va fi sancţionată cu amendă de la 500 de lei la 1.500 de lei.

Noi infracţiuni introduse

Potrivit unei alte prevederi, în cazul în care persoana este avertizată "să înceteze activităţile infracţionale", dar aceasta refuză, anumite contravenţii se transformă în infracţiune şi vor fi pedepsite cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

Este vorba despre următoarele contravenţii, despre care iniţiatorul proiectului spune că "tulbură folosinţa locuinţei locatarilor dintr-un imobil":

- tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;

- tulburarea liniştii locatarilor între orele 22:00-8:00 şi 13:00-14:00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora.

- organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban.

Tot infracţiune va deveni şi "fapta persoanei care, fiind avertizată asupra consecinţelor legale la care se expune, împiedică prin orice mijloace, organele de ordine publică de a-şi îndeplini, în condiţiile legii, obligaţii de serviciu referitoare la luarea unor măsuri pentru: a) constatarea săvârşirii, în flagrant, de infracţiuni sau contravenţii, b) ocrotirea vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale a persoanelor aflate într-o stare de pericol, c) legitimarea, controlul corporal, al bagajelor şi al vehiculului sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei ori al altui organ de stat". Infracţiunea se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

O altă infracţiune, pasibilă de pedeapsă cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă, va fi "întrebuinţarea în public de cuvinte, expresii ori gesturi jignitoare sau obscene în mod nemijlocit la adresa unui organ de urmărire penală sau de ordine publică, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu".

Poliţia nu se va mai ocupa de "siguranţa cetăţeanului"

O altă modificare, de data aceasta vizând Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, stabileşte că Poliţia Română nu se mai ocupă cu "siguranţa cetăţeanului". Concret, la art. 26 alin. 1, care detaliază atribuţiile Poliţiei Române, în loc de "aplică măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional" va fi "menţine ordinea şi siguranţa publică la nivel naţional şi aplică măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi terorismului".

Totodată, poliţiştii nu vor mai legitima doar persoanele care încalcă legea, ci oricare persoană. Acest lucru deoarece, la art. 31, alin. 1, care detaliază drepturile şi obligaţiilor poliţistului, în loc de "să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală" va fi doar "să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor".

Similar, pentru ca poliţistul să aibă dreptul să conducă persoane la sediul poliţiei nu va mai fi nevoie ca acestea să pericliteze, prin acţiunile lor, "viaţa persoanelor, ordinea publică sau alte valori sociale" sau să fie suspectate de săvârşirea unor fapte ilegale.

Poliţiştii vor putea interzice accesul în anumite spaţii

Un alineat nou introdus va permite agenţilor "să interzică, temporar, accesul sau prezenţa oricărei persoane în perimetrul locului săvârşirii unor infracţiuni sau a altor fapte antisociale, dacă prin aceasta ar fi afectată desfăşurarea normală a activităţii organelor abilitate".

De asemenea, poliţiştii vor putea "să oprească forţat şi să imobilizeze vehicule, inclusiv prin utilizarea mijloacelor din dotare, în condiţiile legii".

Tot o prevedere nou introdusă va da poliţiştilor dreptul să acceseze "bazele electronice de date ale poliţiei sau ale altor organe ale administraţiei de stat, precum şi sistemele de supraveghere a spaţiilor publice", doar în scopul "prevenirii şi combaterii altor fapte ilegale, precum şi al menţinerii ordinii şi siguranţei publice".

Agenţii vor primi şi dreptul de a cere oricărei persoane "să ţină mâinile la vedere şi/sau să adopte o poziţie inofensivă care exclude săvârşirea unei acţiuni violente îndreptate împotriva acestuia", iar în cazul în care persoana respectivă refuză "se prezumă intenţia săvârşirii unei acţiuni violente îndreptate împotriva poliţistului".

Condiţii pentru conducerea la secţie

Potrivit unui articol nou introdus, poliţistul va avea dreptul să conducă o persoană la sediul poliţiei şi atunci când:

- nu s-a putut stabili identitatea acesteia, ori există suspiciuni cu privire la identitatea declarată sau veridicitatea documentelor prezentate

- datorită locului, momentului, circumstanţelor, bunurilor aflate asupra sa, ori comportamentului, creează suspiciunea că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală.

Odată dusă la secţie, persoana are dreptul ca un membru al familiei sau o altă persoană desemnată să fie informată de măsura luată. Atenţie, însă, ceva mai jos în proiect scrie că „pentru motive temeinice”, exercitarea acestui drept poate fi întârziată până la patru ore.

Pentru "verificarea situaţiei", o persoană condusă la secţie va putea fi ţinută 24 de ore, atenţie, dacă nu s-a dispus reţinerea ori arestarea preventivă.

Forţa fizică şi lovituri

Un alt articol nou introdus prevede ca "în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, poliţistul are dreptul să utilizeze mijloace de constrângere, constând în: forţa fizică, inclusiv aplicarea unor procedee de autoapărare sau lovituri; cătuşe sau alte mijloace adecvate de imobilizare a membrelor superioare şi/sau inferioare; mijloace neletale; arme albe şi de foc; mijloace adecvate sau, după caz, vehicule, pentru oprirea forţată, blocarea sau deschiderea unor vehicule ori spaţii închise în care se găsesc persoane şi bunuri, ori pentru înlăturarea unor obstacole".

Dacă forţa fizică nu este suficientă sau dacă persoana "intenţionează să săvârşească sau săvârşeşte acţiuni violente cu obiecte, dispozitive, substanţe sau animale ce pot pune în pericol viaţa, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor", atunci poliţistul va avea dreptul să utilizeze: bastoane, tonfe, dispozitive cu substanţe iritant-lacrimogene şi/sau paralizante, câini de serviciu, scuturi de protecţie, căşti cu vizor, dispozitive cu electroşocuri, arme neletale cu bile de cauciuc sau alte arme neletale, precum şi alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viaţa sau nu produc o vătămare corporală gravă.