Expoziţie inedită găzduită călduros la Străşeni

Valentina Casian,  primarul oraşului Străşeni
Valentina Casian, primarul oraşului Străşeni (Epoch Times)

În perioada 28 octombrie – 19 noiembrie 2011, în incinta Bibliotecii publice raionale “Mihail Sadoveanu” din oraşul Străşeni, Asociaţia Obştească Falun Dafa din republica Moldova a organizat şi prezentat Expoziţia Internaţională de Artă ”Adevăr, Compasiune, Toleranţa” compusă din 28 de picturi inedite.

Desfăşurarea expoziţiei a avut loc concomitent cu alte evenimente majore planificate preventiv şi organizate de către primăria Străşeni şi conducerea bibliotecii cum ar fi: hramul or. Străşeni, prezentarea cărţii “Pe aripile Adevărului, Compasiunii, Toleranţei” autor Tatiana Chiriac, zilele bibliotecii ”Mihail Sadoveanu”, seminar cu bibliotecarii din raion, etc.

De hramul oraşului Străşeni Asociaţia Obştească "Falun Dafa" a organizat o acţiune informativă cu mesajul activităţii sale şi a apropiatei desfăşurări a expoziţiei, fiind primită respectuos şi călduros de către cetăţeni şi reprezentanţii autorităţilor locale.

Cu această ocazie primarul Valentina Casian a acordat o diplomă de excelenţă Asociaţiei în semn de recunoştinţă pentru buna colaborare şi sprijinul deosebit acordat Primăriei or.Străşeni.

Orăşelul Străşeni, spaţiul bibliotecii cit şi a şcolii de artă din or. Străşeni care se află în acelaşi sediu a fost învăluit de mesajul universal al principiilor Adevăr, Compasiune, Toleranţă respectate şi cultivate de către pictori, acordând o culoare fermecătoare acestor evenimente.

”Organizarea şi prezentarea Expoziţiei este un proces educaţional şi informativ important, ce trebuie să aibă loc în orice societate, indiferent de regimul politic, pentru educarea în deosebi a tinerei generaţii. Orice pictură trebuie păstrată cu sfinţenie. Iar persecuţiile trebuie expuse căci astfel putem din start preîntâmpina răul şi evită urmări grave în dezvoltarea societăţii...”, a declarat primarul Valentina Casian pentru The Epoch Times România.

Directorul bibliotecii dna Nadejda Pădure a declarat în exclusivitate pentru The Epoch Times România ca “o asemenea expoziţie este binevenită pentru locuitorii şi oaspeţii or.Străseni, căci reprezintă un vernisaj de lucrări inedite, care nu a mai avut loc niciodată în acest loc. Mesajul emanat de ele este puternic şi dacă vor afla cât mai mulţi despre persecuţii, atunci răul se va topi şi va dispărea. Mai mult ca atât calităţile universale precum toleranţa, mila, onestitatea, adevărul, bunătatea, omenia – trebuiesc reînoite, căci în ziua de azi, pentru mulţi au prioritate doar valorile materiale.”

Dumneaei a mai remarcat că toţi vizitatorii au fost profund impresionaţi de aceste lucrări minunate şi profesionale: “cu cât priveşti mai mult picturile cu atât vrei să te afli mai mult printre ele, fiindcă emană căldură, lumină, şi o energie puternică, deşi mesajul unor lucrări este dur şi plin de durere. Iar despre persecuţiile discipolilor Falun Dafa din China trebuie de vorbit deschis şi cit mai mult, doar astfel ele vor înceta...”

Directorul Şcolii de Artă din or. Străşeni, Bobeică Mihail, consideră că expoziţia este “una originală şi ceva foarte grozav, fiind organizată cu mult curaj.

"Când o priveşti iţi trec fiori prin corp şi nu te poate lăsa indiferent. Iar limbajul simplu al ghizilor a fost foarte aproape de inimile vizitatorilor. să dea Domnul ca în concepţia omului să apară loc Adevărului..., iar fiecare din noi ar trebui să înveţe noua generaţie doar prin frumos!" a menţionat interlocutorul.

În fiecare zi râuri de oameni - vârstnici, copii şi profesori - au tot curs spre localul Expoziţiei. Diriginta clasei a III-a a menţionat că “expoziţia este binevenită şi este o lecţie bună pentru generaţia tânără. Copiii au fost frapaţi de picturile frumoase şi bine expuse.”

Vizitatorii au rămas impresionaţi pînă la lacrimi de frumuseţea picturilor, de mesajul divin şi totodată îndurerat pe care îl poartă lucrările, iar culorile durerii le vorbeau de la inimă la inimă.

În Cartea opiniilor vizitatorilor Expoziţiei cineva a remarcat: “ Consider că această expoziţie influenţează pozitiv psihica omului. În general această tehnică întruneşte calităţi spirituale majore”.

“E cutremurător şi foarte dureros ceea ce se întîmplă în China. Sunt de părerea că oricum binele va triumfa, m-a mişcat foarte mult această expoziţie.”, a scris Baciu Daniela.

În haosul prezent al vieţii umane, totuşi, mai sunt persoane, care se gândesc şi la alţii, sunt persoane care se mai îngrijesc de sufletul nostru secat de materialism, invidie, competiţie şi goană oarbă pentru a atinge ceva ce poate nu ne este sortit...

***

Expoziţia de Artă ”Adevăr, Compasiune, Toleranţă”, a făcut înconjurul lumii din anul 2004, a fost găzduită şi prezentată în diverse săli de expoziţie din peste 45 de ţări şi 210 oraşe, ajungând şi în republica Moldova.

Publicului i-au fost prezentate 28 picturi din creaţia grupului internaţional de artişti consacraţi: Kathleen Gillis, Kunlun Zhang, Xiaoping Chen, Xiqiang Dong şi alţii.

Fiecare tablou al expoziţiei reprezintă o poveste adevărată, picturile fiind realizate din dorinţa de a face cunoscute oamenilor lumii crimele persecuţiei şi torturile la care sunt supuşi practicanţii Falun Dafa în china zilelor noastre, precum şi frumuseţea unei vieţi trăite după standarde morale înalte.

Trei dintre artişti au fost ei înşişi victimele persecuţiei, fiind torturaţi şi bătuţi de către autorităţile chineze în lagăre de muncă forţată şi centre de detenţie din China. Unul dintre ei este încă deţinut în China.

Expoziţia prezintă contrastul dintre serenitatea practicii Falun Gong şi persecuţia şi tortura îndurate de mulţi practicanţi Falun Gong în china, aflaţi în capcana regimului comunist.

Artiştii cit şi organizatorii Expoziţiei din întreaga lume speră ca, prin expunerea acestor imagini în faţa comunităţii internaţionale, vor putea opri persecuţia şi salva vieţi nevinovate. (www.falunart.org)