Drept la replică din partea Prof. univ. dr. Nicolae Anastasiu: referitor la articolul "Academia Română fracturată de discuţiile despre gazele de şist"

Organizarea periodică de Sesiuni ştiinţifice pe teme de mare actualitate este o preocupare curentă a Academiei Române, prin secţiile sale de specialitate pe domenii. Pe 14 martie 2013 Secţia de Ştiinţe Geonomice a organizat, pentru comunitatea academică şi universitară, o dezbatere ştiinţifică cu tema Stadiul cunoaşterii, prospectării şi valorificării gazelor de şist. Ţinând cont de natura subiectului au fost incluşi în program şi doi specialişti cu experienţă din SUA , de acolo de unde a fost lansat un nou concept capabil să stimuleze valorificarea unor resurse neconvenţionale de tipul gazelor de şist (gaze naturale în formaţiuni argilitice). Potenţialul terenurilor geologice din România este, încă, insuficient cunoscut.

Intervenţia mea, prin referatul susţinut, a informat comunitatea prezentă, despre proprietăţile acestor formaţiuni şi despre necesitatea identificării unor parametri capabili să stabilească valoarea lor economică. Prezentarea referatelor ştiinţifice a fost urmată de o dezbatere susţinută prin întrebări şi răspunsuri legate de stadiul cunoaşterii acestor formaţiuni la noi în ţară şi la nivel mondial. Pentru un geolog, aceasta este prima etapă în eforturile sale de a ajunge la identificarea resursei (deci, a gazului natural) şi de a recomanda, explorarea acesteia prin tehnici adecvate identificării şi calculării volumelor de roci şi, respectiv, a rezervelor de substanţă căutată (prin forajele care trebuie săpate în zonele în care nu apar deschideri geologice).

Intervenţiile unor reprezentanţi ONG aflaţi în sală au încercat (pentru câteva minute, la sfârşitul dezbaterilor) să abată discuţiile spre efectele tehnologiilor de extracţie a gazelor în faza de exploatare a acestora (dacă, prin explorare se dovedeşte existenţa, în adâncime, a unor astfel de formaţiuni, exploatarea ar putea începe după 4-5 ani).

În acest context, ceea ce mă determină să fac uz de dreptul la replică, este articolul publicat de jurnalista Lidia Melinte în The Epoch Times România din 15 martie 2013, în care deturnează natura şi scopul dezbaterii academice, menţionând scopurile dubioase a Companiilor interesate de identificarea şi explorarea unor astfel de resurse (formaţiuni geologice), riscurile unui astfel de demers – fără a se dori să se înţeleagă etapa de cunoaştere în care se află cercetătorii şi fără de care nu se pot realiza progrese în identificarea unor noi resurse naturale ale subsolului - şi spre final, de “aventura” în care suntem conduşi. Într-un limbaj polemic, de neacceptat, de multe ori jignitor, cu epitete nejustificate, autoarea nu a înţeles subsţanţa şi mesajul academic şi nici rolul ştiinţei în cadrul societăţii.

Ca geolog şi cercetător în acest domeniu, profesor universitar cu menirea de a forma generaţii de specialişti capabili să contribuie la mai buna cunoaştere a potenţialului mineral şi energetic al subsolului românesc, mă delimitez categoric de concluziile Dnei Lidia Melinte şi cred că în preocupările domniei sale există şi dorinţa de a –şi aprofunda cunoştinţele ştiinţifice în astfel de probleme. Pentru ca intervenţiile sale să rămână obiective şi pertinente. Pentru aceasta rămân mereu disponibil.

Prof.univ.dr. Nicolae Anastasiu,

Membru corespondent al Academiei Române